Saapumisen ja poistumisen varamenettely

Kun asiakkaan tai Tullin järjestelmässä on häiriö, osa Tullille annettavista ilmoituksista voidaan antaa poikkeuksellisesti asiakirjoilla. Varamenettelyasiakirjan lisäksi annetaan sähköinen ilmoitus jälkikäteen.

Tulli tiedottaa asiakkaille, jos Tullin järjestelmässä on käyttökatko. Samalla Tulli ilmoittaa, onko lupa käyttää varamenettelyä. Jos asiakkaan järjestelmässä on käyttökatko, on asiakkaan pyydettävä lupa varamenettelyyn Tullin sähköisestä palvelukeskuksesta sähköpostitse spake.varastointi(at)tulli.fi.

Sanomailmoittaja voi käyttää netti-ilmoittamista varamenettelynä ilman erillistä lupaa.