Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus tai yhdistetty väliaikaisen varastoinnin ja esittämisen ilmoitus (FI337, FI335)

Kun tulliselvittämätön tavara saapuu meritse tai lentäen suoraan toisesta unionimaasta, Sveitsistä, Norjasta tai Liechtensteinista, tavarasta on annettava väliaikaisen varastoinnin ilmoitus. Ilmoitusta käytetään muun muassa sen varmistamiseksi, että kaikille tuoduille tavaroille on osoitettu määräajassa tulliselvitysmuoto.

Kuljetusliike on vastuussa ilmoituksen antamisesta ja voi halutessaan käyttää edustajaa. 

Väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta ei tarvitse antaa maantieliikenteessä tai rautatieliikenteessä EU-maista.

Huomioi nämä

Meriliikenteessä tavaroiden saapumiseen liittyviä ilmoituksia voivat antaa esimerkiksi laivayhtiöt, operaattorit, varustamot, väliaikaisen varaston pitäjät ja huolintaliikkeet.

Kun tavara saapuu meritse, konossementin (B/L) laatinut laivayhtiö on vastuussa väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen antamisesta, ja alusta operoiva laivayhtiö on vastuussa saapumisen esittämisilmoituksen antamisesta.

Jos aluksella ei ole Tullin hyväksymää säännöllisen alusliikenteen lupaa, EU-satamista aluksella saapuvista ja suomalaiseen satamaan purettavista tavaroista on annettava väliaikaisen varastoinnin ilmoitus. Väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta voi käyttää myös tavaran unioniaseman ilmoittamiseen.

Säännöllisen alusliikenteen aluksella tuotavista sähköisellä kuljetusasiakirjalla (ETD) passitetuista tullaamattomista (T1-status) tavaroista annetaan väliaikaisen varastoinnin ilmoitus. Alukseen jäävistä tavaroista ei anneta ilmoituksia satamakäynnin yhteydessä. Jos tullaamaton tavara saapuu T1-passitusmenettelyssä, väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta ei anneta.

Muun kuin säännöllisen alusliikenteen aluksessa olevista kaikista purettavista tavaroista annetaan väliaikaisen varastoinnin ilmoitus. Jos unionitavaralle on saatu unioniaseman todiste komission Unioniaseman ilmoituspalvelusta (PoUS), unionitavarasta ei tarvitse antaa väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta.

Kun alus on saapunut suoraan kolmannesta maasta, siitä annetaan saapumisen yleisilmoitus (IE315) ensimmäiseen unionin satamaan. Jos alus jatkaa toisiin Suomen satamiin, annetaan seuraaviin satamiin purettavista tavaroista väliaikaisen varastoinnin ilmoitukset (FI335 tai FI337).  Väliaikaisen varastoinnin Ilmoituksella ilmoitetaan lisätietokoodi ”FIPRD – Edeltävän saapumisen yleisilmoituksen MRN” ja kuvauskohdassa ilmoitetaan saapumisen yleisilmoituksen MRN- ja tavaraeränumero.


Lentoliikenteessä tavaroiden saapumiseen liittyviä ilmoituksia voivat antaa esimerkiksi lentoyhtiöt, heidän edustajansa, väliaikaisen varaston pitäjät ja huolintaliikkeet.

Lentoyhtiö vastaa väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen antamisesta.

Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus annetaan niistä tullaamattomista tavaroista (T1), jotka puretaan saapumistoimipaikassa. Unionitavaroista ei anneta ilmoituksia.

 • Konssilähetyksistä ilmoitetaan päätason tulliselvitettävän erän kuljetustiedoissa kuljetusasiakirjan tyyppinä N741 ja päärahtikirjan (MAWB) numero lisäksi kuljetusasiakirjan tulliselvitettävällä erällä kuljetusasiakirjan tyyppinä N703 ja alarahtikirjan (HAWB) numero.
 • Jos kyseessä on suora lentorahtikirja niin rahtikirjan (AWB) numero ilmoitetaan sekä päätason että alatason kuljetusasiakirjan tulliselvitettävällä erällä kuljetusasiakirjan tyypillä N740. 
 • Kuljetusasiakirjan lisäksi voidaan ilmoittaa myös tavaroiden yhtenäisviite, jos sellainen on käytössä (Maailman tullijärjestön (WCO) / ISO15459 koodi tai vastaava).

Jos toiselta EU:n kentältä on lastattu lentokoneeseen rahtia, jota ei pureta Suomessa, vaan kone jatkaa unionin ulkopuolelle, Suomeen ei anneta mitään ilmoituksia tällaisesta rahdista.


Jos koko lähetys ei saavu yhdellä lennolla, lentoyhtiön on annettava seuraavalla lennolla saapuvasta erästä uusi väliaikaisen varastoinnin ilmoitus ja siihen saapumisen esittämisilmoitus. 
Jos tulli-ilmoituksella on edeltävänä asiakirjana väliaikaisen varastoinnin ilmoitus (TSD) ja lähetys saapuu osissa, toimitaan seuraavasti:

 

 • Jokainen osalähetys tullataan erikseen, ja edeltävänä asiakirjana ilmoitetaan saapumisen yhteydessä annetun TSD:n MRN-numero, kuljetusasiakirjan numero ja tavaraerän numero.
 • Jos tulli-ilmoitus on annettu koko lähetyksestä ensimmäisen osalähetyksen saapumisen yhteydessä, tulli-ilmoitusta voidaan oikaista ja lisätä kaikkien eri saapumisten yhteydessä annettujen TSD-ilmoitusten MRN-numerot, kuljetusasiakirjan numerot ja tavaraerän numerot. Tällöin lähetys luovutetaan väliaikaisesta varastosta vasta kun koko lähetys on saapunut.
 • Jos tulli-ilmoitus on annettu koko lähetyksestä ensimmäisen osalähetyksen saapumisen yhteydessä ja osalähetys halutaan väliaikaisesta varastosta, tulli-ilmoitusta on oikaistava vastaamaan osalähetyksen tietoja.

Kun tavaroita ei ole esitetty purettavaksi väliaikaiseen varastoon, tulliselvitysaika on kolme vuorokautta. Jos tavaroita ei ole tässä ajassa tulliselvitetty, Tulli voi lähettää väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen tekijälle ilmoituksen. Ilmoitus lähetetään neljän päivän kuluttua tavaroiden esittämisestä Tullille.

Saat ilmoituksen Tullin ilmoitus -sanomalla tai -viestinä Tulliselvityspalvelussa.

Toimi näin:

 • Jos tavaraerää ei ole tulliselvitetty, tavarat on tulliselvitettävä välittömästi.
 • Jos tavaraerä on jo tulliselvitetty, lähetä Tullille vapaamuotoinen yhteydenotto -sanoma tai yhteydenottopyyntö Tulliselvityspalvelussa. Kerro yhteydenotossa seuraavan tullimenettelyn tiedot, esimerkiksi tuonnin tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero.
 • Jos esitetyt tavarat eivät ole saapuneet lainkaan, pyydä väliaikaisen varastoinnin ilmoitukselle mitätöintiä.

Esimerkkejä lisätietokoodeista

Lisätietokoodia ”FIOSP” käytetään tilanteissa, kun tavarat asetetaan tullimenettelyyn tai jälleenviedään heti Tullille esittämisen jälkeen eikä tavaroita pureta väliaikaiseen varastoon. Tavarat on asetettava tullimenettelyyn tai jälleenvietävä kolmen päivän kuluessa niiden esittämisestä. 

Esimerkkejä: 

 • Laivalla saapuu tavaraa, jolle on tehty tuonnin tulli-ilmoitus ennakkoon. Tavaroita ei kirjata väliaikaisen varaston varastokirjanpitoon, vaan erälle tehdään tuonnin tulli-ilmoitus ennakolta tai heti saapumisen jälkeen. Laivalla saapuu tavaraa, jonka vastaanottaja asettaa purkauspaikassa tuonnin tai tullivarastoinnin tullimenettelyyn kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä (EIDR).
 • Laivalla saapuu tavaraa, joka asetetaan passitusmenettelyyn satamassa heti saapumisen jälkeen.

Ilmoita väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • Lisätietokoodi ”FIOSP – Tavarat esitetään Tullin osoittamassa paikassa”
  • Tieto ilmoitetaan Tulliselvityspalvelussa ”Tulliselvitettävä erä – Päätaso” -näytöllä ja sanomalla ilmoitustason tiedoissa.
 • Tavaran sijaintipaikaksi tyyppi ”A – Tullin osoittama paikka” sekä tarkennin ”Z – Käyntiosoite” ja sijaintipaikan osoitetiedot
  • Poikkeustapauksessa voit ilmoittaa tarkentimeksi ”V – Tullitoimipaikkakoodi” ja tullitoimipaikkakoodin, jos muuta tarkan sijainnin tietoa ei ole tiedossa.
  • Sijaintipaikan tarkenninkoodia ”Z” tai ”V” ei ilmoiteta, jos annat ilmoituksen sanomalla.

Myös muun kuin säännöllisen liikenteen aluksilla on mahdollista kuljettaa tavaraa passitusmenettelyssä. Tällöin passitusmenettely keskeytetään merikuljetuksen ajaksi. Vaikka tavaroita ei pureta väliaikaiseen varastoon, kaikista Suomen määräsatamassa purettavista tavaroista on kuitenkin annettava Tullille väliaikaisen varastoinnin ilmoitus (FI335 tai FI337).

Ilmoita väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • Lisätietokoodi ”FIOSP – Tavarat esitetään Tullin osoittamassa paikassa”
  • Tieto ilmoitetaan Tulliselvityspalvelussa ”Tulliselvitettävä erä – Päätaso” -näytöllä ja sanomalla ilmoitustason tiedoissa.
 • Tavaran sijaintipaikaksi tyyppi ”A – Tullin osoittama paikka” sekä tarkennin ”Z – Käyntiosoite” ja sijaintipaikan osoitetiedot
  • Poikkeustapauksessa voit ilmoittaa tarkentimeksi ”V – Tullitoimipaikkakoodi” ja tullitoimipaikkakoodin, jos muuta tarkan sijainnin tietoa ei ole tiedossa.
  • Sijaintipaikan tarkenninkoodia ”Z” tai ”V” ei ilmoiteta, jos annat ilmoituksen sanomalla. 

Lisätietoja: 


Meri- ja lentoliikenteen saapumispaikat eli satamat ja lentoasemat voivat olla sijaintipaikan tyypiltä ns. Tullin osoittamia paikkoja. Kun tavarat saapuvat tällaiseen paikkaan mutta tavaroita ei pureta sataman tai lentokentän väliaikaiseen varastoon, tavaroista on voitu antaa ennakkoon tulli-ilmoitus tai ne esitetään saapuessa unionitavaroiksi. Varastointi Tullin osoittamassa paikassa ei siksi edellytä Tullin lupaa. Tavarat on asetettava tullimenettelyyn tai jälleenvietävä kolmen päivän kuluessa niiden esittämisestä. 

Ilmoita väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • Lisätietokoodi ”FIOSP – Tavarat esitetään Tullin osoittamassa paikassa”
  • Tieto ilmoitetaan Tulliselvityspalvelussa ”Tulliselvitettävä erä – Päätaso” -näytöllä ja sanomalla ilmoitustason tiedoissa.
 • Tavaran sijaintipaikaksi tyyppi ”A – Tullin osoittama paikka” sekä tarkennin ”Z – Käyntiosoite” ja sijaintipaikan osoitetiedot
  • Poikkeustapauksessa voit ilmoittaa tarkentimeksi ”V – Tullitoimipaikkakoodi” ja tullitoimipaikkakoodin, jos muuta tarkan sijainnin tietoa ei ole tiedossa.
  • Sijaintipaikan tarkenninkoodia ”Z” tai ”V” ei ilmoiteta, jos annat ilmoituksen sanomalla. 

Suorassa siirtolastauksessa saapuneita tavaroita ei pureta väliaikaiseen varastoon, vaan tavarat lastataan heti esimerkiksi lentokoneesta toiseen lentokoneeseen tai laivasta toiseen laivaan. Tavarat on asetettava tullimenettelyyn tai jälleenvietävä kolmen päivän kuluessa niiden esittämisestä.

Ilmoita väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • Lisätietokoodi ”FISSL – Suora siirtolastaus”
  • Tieto ilmoitetaan Tulliselvityspalvelussa ”Tulliselvitettävä erä – Päätaso” -näytöllä ja sanomalla ilmoitustason tiedoissa.
 • Tavaran sijaintipaikaksi tyyppi ”A – Tullin osoittama paikka” sekä tarkennin ”Z – Käyntiosoite” ja sijaintipaikan osoitetiedot
  • Poikkeustapauksessa voit ilmoittaa tarkentimeksi ”V – Tullitoimipaikkakoodi” ja tullitoimipaikkakoodin, jos muuta tarkan sijainnin tietoa ei ole tiedossa.
  • Sijaintipaikan tarkenninkoodia ”Z” tai ”V” ei ilmoiteta, jos annat ilmoituksen sanomalla.

Kun satama-alueelle saapuu toisesta EU-maasta alus, josta otetaan polttoainetta toiseen alukseen (ns. bunkraus), polttoainetta kuljettavan kuljetusliikkeen pitää antaa ennen saapumista väliaikaisen varastoinnin ilmoitus.

Ilmoita väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • Tavaran sijaintipaikaksi tyyppi ”A – Tullin osoittama paikka” sekä tarkennin ”V – Tullitoimipaikkakoodi” ja tullitoimipaikkakoodiksi sen tullitoimipaikan tunnistenumero, jonka edustalla bunkraus tapahtuu
  • Sijaintipaikan tarkenninkoodia ”V” ei ilmoiteta, jos annat ilmoituksen sanomalla. 
 • Lisätietokoodi ”FISSL – Suora siirtolastaus” ja sen kuvauksena ”bunkraus, X” jossa X = sataman nimi, jossa bunkraus tapahtuu
  • Tieto ilmoitetaan Tulliselvityspalvelussa ”Tulliselvitettävä erä – Päätaso” -näytöllä ja sanomalla ilmoitustason tiedoissa.
 • Lisätietokoodi ”FIXXX – muu lisätieto” ja sen kuvauksena ”purku alukseen X”, jossa X = bunkrattavan aluksen IMO-numero
  • Tieto ilmoitetaan Tulliselvityspalvelussa ”Tulliselvitettävä erä – Päätaso” -näytöllä ja sanomalla ilmoitustason tiedoissa.

Lisätietoa: Meriliikenne


Tulli voi myöntää luvan varastoida tullaamattomia tavaroita lyhytaikaisesti muussa paikassa kuin varsinaisessa väliaikaisessa varastossa. Muun paikan käyttäminen väliaikaiseen varastointiin edellyttää Tullin lupakeskuksen myöntämää Tullin hyväksymän paikan lupaa (HPA-lupa). Tulli antaa paikalle erillisen varastotunnisteen.

Tavarat on asetettava tullimenettelyyn tai jälleenvietävä kolmen päivän kuluessa niiden esittämisestä. 

Ilmoita väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • Lisätietokoodi ”FIHPL – Tavarat esitetään Tullin hyväksymässä paikassa”
  • Tieto ilmoitetaan Tulliselvityspalvelussa ”Tulliselvitettävä erä – Päätaso” -näytöllä ja sanomalla ilmoitustason tiedoissa.
 • Tavaran sijaintipaikaksi tyyppi ”C – Tullin hyväksymä paikka” sekä tarkennin ”X – Varastotunniste” ja varastotunniste, ”Z – Käyntiosoite” ja sijaintipaikan osoitetiedot tai ”Y – Lupanumero” ja HPA-luvan numero
  • Sijaintipaikan tarkenninkoodia ”X”, ”Z” tai ”Y” ei ilmoiteta, jos annat ilmoituksen sanomalla. 

Joissakin tapauksissa, kun tuotavaa tavaraa on kuljetettu EU:n tullialueen ulkopuolisen alueen kautta, unionitavaran tullioikeudellinen asema pitää todistaa. Yleisin tällainen tilanne on meriliikenteessä, kun unionitavaraa kuljetetaan tullialueen osien välillä meritse reitillä, jolla ei ole Tullin hyväksymää säännöllisen alusliikenteen lupaa. 

Esimerkiksi: Jos alus kulkee Hampurista Pietarin sataman kautta Kotkaan, unioniasema täytyy osoittaa aluksen saapuessa Kotkaan.

Jos lähetyksellä on unioniaseman todistamiseen hyväksyttävä asiakirja, esim. T2L-asiakirja

Kun lähetyksellä on unioniaseman todistamiseen hyväksyttävä asiakirja, esim. T2L-asiakirja tai hallinnollinen asiakirja (e-AD), ilmoita väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • Lisätietokoodi ”FITAA – Unioniasema; T2L” ja sen kuvauksena ”TA art. 199”.
  • Tieto ilmoitetaan Tulliselvityspalvelussa ”Kuljetusasiakirja – Tulliselvitettävä erä” -näytöllä ja sanomalla alatason lähetyserän tiedoissa.
 • Tavaraerätiedoissa tavaroiden tullistatus ”C”
 • Jos samalla kuljetusasiakirjalla on unionitavaran lisäksi tullaamatonta tavaraa, ilmoita kolmannen maan tavaran tavaraerällä tullistatus ”N”.

Jos kuljetusyhtiöllä on lupa ilmoittaa tavaran unioniasema valtuutettuna antajana

Jos kuljetusyhtiöllä on lupa ilmoittaa tavaran unioniasema valtuutettuna antajana tullikäyttöön annetulla tavaraluettelolla, se voi ilmoittaa samalla ilmoituksella sekä unionitavaroita että muita tavaroita.

Tällöin ilmoita väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa:

 • Lisätietokoodi ”FIVAA – Unioniaseman ilmoittaminen; valtuutettu antaja”
  • Tieto ilmoitetaan Tulliselvityspalvelussa ”Tulliselvitettävä erä – Päätaso” näytöllä ja sanomalla ilmoitustason tiedoissa.
 • Valtuutetun antajan luvan (FIVAA) lupatunniste kohdassa ”Luvat”
 • Tavaraerän tiedoissa kentässä ”Tavaroiden tullistatus” jokin seuraavista koodeista:
  • N – Muut tavarat
  • C – Unionitavara
  • F – Veroalueen rajan ylittävä yhteisötavara
   • Tavara, joka saapuu Suomeen EU:n erityiseltä veroalueelta, esim. Kanariansaarilta, tai tavara, joka saapuu Ahvenanmaalle muualta EU:sta kuin Suomesta. Tavarat ovat esittämisen jälkeen edelleen tullivalvonnassa, ja ne täytyy esittää purettavaksi väliaikaiseen varastoon.

Tavaroiden sijaintipaikan ilmoittaminen

Ilmoita tavaroiden sijaintipaikka sen mukaan, ovatko kaikki vai vain osa tavaroista unionitavaroita:

 • Jos kaikki ilmoituksella ilmoitettavat tavarat ovat unionitavaraa:
  • Lisätietokoodi ”FIOSP – Tavarat esitetään Tullin osoittamassa paikassa”
   • Tieto ilmoitetaan Tulliselvityspalvelussa ”Tulliselvitettävä erä – Päätaso” -näytöllä ja sanomalla ilmoitustason tiedoissa.
 • Tavaran sijaintipaikaksi tyyppi ”A – Tullin osoittama paikka” sekä tarkennin ”Z – Käyntiosoite” ja sijaintipaikan osoitetiedot
  • Poikkeustapauksessa voit ilmoittaa tarkentimeksi ”V – Tullitoimipaikkakoodi” ja tullitoimipaikkakoodin, jos muuta tarkan sijainnin tietoa ei ole tiedossa.
  • Sijaintipaikan tarkenninkoodia ”Z” tai ”V” ei ilmoiteta, jos annat ilmoituksen sanomalla. 
 • Jos osa ilmoituksella ilmoitettavista tavaroista on unionitavaraa ja osa on tullaamatonta tavaraa:
  • Väliaikaisen varaston tunniste kohdassa ”Väliaikainen varasto”
  • Tavaran sijaintipaikan tyyppi ”B – Luvanvarainen paikka” sekä tarkennin ”X – Väliaikaisen varaston tunniste” ja väliaikaisen varaston tunniste. Tarkenninkoodia ”X” ei ilmoiteta, jos annat ilmoituksen sanomalla. 

Lisätietoja: Saapuva tavara


Sähköistä kuljetusasiakirjaa (ETD) käytetään yksinkertaistuksena tavaroiden asettamiseksi passitusmenettelyyn meri- ja lentoliikenteessä.

Sähköisellä kuljetusasiakirjalla tarkoitetaan luvanhaltijan tietojärjestelmässä olevia tietoja, joihin Tullilla on pääsy. Kun meri- tai ilma-alus lähtee lentokentältä tai satamasta, kuljetusyhtiö laatii järjestelmässään asiakirjan, jolla ilmoitetaan alukseen lastatut tavarat. 

Tavaroiden saavuttua niistä on tehtävä väliaikaisen varastoinnin ilmoitus. 

Ilmoita väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • Lisätietokoodi ”FIETD – Tullistatus; sähköinen kuljetusasiakirja passitusilmoituksena” 
  • Tieto ilmoitetaan Tulliselvityspalvelussa ”Tulliselvitettävä erä – Päätaso” -näytöllä ja sanomalla ilmoitustason tiedoissa.
 • Lupa käyttää sähköistä kuljetusasiakirjaa passitusilmoituksena (FIETD) lupatunniste kohdassa ”Luvat”
 • Tavaraerän tiedoissa ”Tavaroiden tullistatus” -kohdassa tullistatuskoodi, esimerkiksi ”T1 – Ulkoinen passitusmenettely”.

Lisätietoa: Meriliikenne


Lisätietokoodia 10600 käytetään, kun kuljetetaan tavaroita siirrettävällä konossementilla (to order), jossa ei eritellä kenelle konossementti siirretään.

Ilmoita väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • Lisätietokoodi ”10600 –  Kuljetettaessa tavaroita siirrettävällä konossementilla, jossa ei eritellä kenelle konossementti siirretään, saapumisen yleisilmoituksessa, kun ei tiedetä vastaanottajan tietoja.”
  • Tieto voidaan ilmoittaa Tulliselvityspalvelussa ”Tulliselvitettävä erä – Päätaso” -näytöllä tai ”Kuljetusasiakirja – Tulliselvitettävä erä” -näytöllä ja sanomalla ilmoitustason tietona tai alatason lähetyserän tiedoissa.
  • Jos tieto ilmoitetaan kuljetusasiakirjan tiedoissa, kuljetusasiakirjalle ei ilmoiteta vastaanottajan tietoja.

PortNet-numero ilmoitetaan tavaroiden esittämisen yhteydessä merikuljetuksissa.

Ilmoita saapumisen esittämisilmoituksessa tai yhdistetyssä väliaikaisen varastoinnin ja esittämisen ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • Lisätietokoodi ”FIPNN – PortNet-numero”
  • Tieto ilmoitetaan Tulliselvityspalvelussa ”Tulliselvitettävä erä – Päätaso” -näytöllä ja sanomalla ilmoitustason tiedoissa.
  • Jos annat väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta, tiedon ilmoittaminen on vapaaehtoista.

Edeltävän saapumisen yleisilmoituksen MRN-viitenumero ilmoitetaan, jos tavaroista on annettu aiemmin saapumisen yleisilmoitus ja tavarat on siirretty samalla kuljetusvälineellä toisessa paikassa purettavaksi. 

Esimerkki: Alus saapuu Felixstowesta Kotkaan, ja lastille annetaan saapumisen yleisilmoitus. Kotkaan saapumisen jälkeen laivasta annetaan saapumisilmoitus, ja Kotkaan purettavasta lastista annetaan saapumisen esittämisilmoitus (AREX). Osa aluksen lastista jatkaa matkaa Kotkasta Vuosaareen. Tästä lastista annetaan uudenmallinen väliaikaisen varastoinnin ilmoitus ja saapumisen esittämisilmoitus.

Ilmoita väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • Lisätietokoodi ”FIPRD – Edeltävän saapumisen yleisilmoituksen MRN” ja sen kuvauksena saapumisen yleisilmoituksen MRN-viitenumero
  • Tieto ilmoitetaan Tulliselvityspalvelussa ”Kuljetusasiakirja – Tulliselvitettävä erä” -näytöllä ja sanomalla alatason lähetyserän tiedoissa.