Saapuvan tavaran unioniaseman osoittaminen

Unionitavaroita voi siirtää EU:ssa ilman tullimuodollisuuksia. Tavara, jonka unioniasema on vahvistettu lähtöpaikassa, saa liikkua vapaasti unionin tullialueella. Asiakkaan täytyy pystyä osoittamaan tavaran unioniasema, jos tulli sitä kysyy.  

Unioniaseman ilmoittaminen AREX-järjestelmään, jos tavaraa on kuljetettu EU:n tullialueen ulkopuolisen alueen kautta

Tällaisia tilanteita esiintyy yleisimmin

 • meriliikenteessä, kun unionitavaraa on kuljetettu tullialueen osien välillä meritse reitillä, jolle ei ole myönnetty tullilainsäädännössä tarkoitettua säännöllisen reittiliikenteen lupaa
 • lentoliikenteessä, kun tavara on kuljetettu EU:n ulkopuolisen kentän kautta.

Unionitavaroiden tullistatuksen voi ilmoittaa Tullille AREX-järjestelmään annettavalla saapumisen yleisilmoituksella (IE315) tai yleisilmoituksella (IE344) väliaikaista varastointia varten. Unionitavaraksi ilmoitetut tavarat kuittautuvat AREX-järjestelmässä unionitavaroiksi, kun niistä on annettu saapumisen esittämisilmoitus (IE347).

AREX-ilmoitusta voi käyttää tavaran unioniasemasta ilmoittamiseen aina, kun ilmoittajalla on käytössään unioniaseman todistamiseen hyväksyttävä asiakirja. Ilmoituksen antaja vastaa ilmoittamansa tiedon oikeellisuudesta.

Unioniaseman todistavaksi asiakirjaksi hyväksytään esimerkiksi lähtöpaikassa vahvistettu T2L- tai T2LF-asiakirja, kauppalasku tai kuljetusasiakirja. Unioniaseman todistaminen

Kun unioniasema ilmoitetaan saapumisen yleisilmoituksella tai yleisilmoituksella:

 • Ilmoituksen tavaraerätiedoissa on ilmoitettava unionitavaroiden tullistatus C
 • Tavaraerän liiteasiakirjana ilmoitetaan kuljetusasiakirjan lisäksi
  • unioniaseman osoittava asiakirja koodiluettelon 0006 mukaisesti. Asiakirjan numerona ilmoitetaan asiakirjan yksilöivä numero ja päivämäärä muodossa ddmmyyyy.
  • asiakirjakoodi 2YMM. Asiakirjan numerona ilmoitetaan selite ”TA art. 199”.

Jos kuljetusyhtiöllä on lupa ilmoittaa tavaran unioniasema valtuutettuna antajana tullikäyttöön annetulla tavaraluettelolla, se voi ilmoittaa samalla ilmoituksella sekä unionitavaroita että muita tavaroita.

 • Tavaraerän tiedoissa käytetään tällöin kentässä ”tullistatus” koodia N, C, tai F seuraavasti:
  • N - muu kuin unionitavara
  • C - unionitavara
  • F - unionitavara, ns. verorajatavara eli Suomeen EU:n erityiseltä veroalueelta, esim. Kanarian saarilta, saapuva F-statuksella ilmoitettu tavara tai Ahvenanmaalle muualta EU:sta kuin Manner-Suomesta saapuva F-statuksen tavara. Tavarat ovat esittämisen jälkeen edelleen tullivalvonnassa, ja ne täytyy esittää purettavaksi väliaikaiseen varastoon.
 • Jokaisen tavaraerän liiteasiakirjana ilmoitetaan kuljetusasiakirjan lisäksi
  • asiakirjakoodi 2YMM. Asiakirjan numerona ilmoitetaan Tullin myöntämän valtuutetun antajan luvan numero.

Jos unionitavaran tullistatusta ja unioniaseman todistavaa asiakirjaa ei ole ilmoitettu AREX-ilmoituksella, kuljetusliike ei voi korjata tietoja sähköpostitse esittämisilmoituksen antamisen jälkeen ns. manifestikorjauksella.

Kuljetusasiakirja yksin voi toimia unioniaseman todistavana asiakirjana vain, jos siinä on valtuutetun antajan tai Tullin vahvistus. Muissa tapauksissa ilmoitetulle unionitavaralle on löydyttävä ilmoittajan kirjanpidosta myös unioniaseman todistava muu asiakirja.

Ilmoituksen antajan tai tämän edustajan on arkistoitava tavaran unioniaseman todistava asiakirja alkuperäisenä kuluva vuosi + 3 vuotta Tullin tarkastuksia varten.

Huomioi nämä

Unioniaseman todistava asiakirja pitää toimittaa tavaran vastaanottaneelle väliaikaisen varaston pitäjälle. Varastonpitäjä voi luovuttaa tavaran tätä asiakirjaa vastaan ja poistaa sen väliaikaisen varaston kirjanpidosta. Varastonpitäjän täytyy liittää asiakirja kirjanpitoonsa todisteeksi tavaran unioniasemasta.

Väliaikaiselle varastolle toimitettavaan unioniaseman osoittavaan asiakirjaan täytyy lisätä tavaroista annettu saapumisen yleisilmoituksen tai yleisilmoituksen viitenumero (MRN) sekä ilmoituksen tavaraeränumerot.

Varastonpitäjän on lähetettävä hänelle toimitetut unioniaseman osoittavat asiakirjat Tullille sen jälkeen, kun tavaroista on annettu saapumisen esittämisilmoitus. Ne lähetetään skannattuina sähköpostin liitteinä Tullin sähköpostiin unioniasema(at)tulli.fi. Asiakirjoja voi lähettää kootusti esimerkiksi kalenteriviikon ajalta, enintään kuitenkin yhdeltä kalenterikuukaudelta.