Saapuvan tavaran unioniaseman osoittaminen

Unionitavaroita voi kuljettaa EU:ssa ilman tullimuodollisuuksia. Tavara, jonka unioniasema on vahvistettu lähtöpaikassa, saa liikkua vapaasti unionin tullialueella. Asiakkaan täytyy kuitenkin pystyä osoittamaan tavaran unioniasema, jos Tulli sitä kysyy.  

Tavaran unioniaseman voi ilmoittaa Tullille 1) sanomalla, 2) saapumisen yleisilmoituksella (IE315) Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalvelussa (AREX), 3) väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella (FI335, FI337) Tulliselvityspalvelussa tai 4) Komission ICS2-palveluun (STI-STP) annetun saapumisen yleisilmoituksen ja saapumisilmoituksen jälkeen annettavalla saapumisen esittämisilmoituksella (FI332).

Tavaran unioniaseman voi ilmoittaa edellä mainituilla ilmoituksilla, kun ilmoittajalla on käytössään unioniaseman todistamiseen hyväksyttävä asiakirja. Tällainen asiakirja voi olla esimerkiksi lähtöpaikassa vahvistettu T2L- tai T2LF-asiakirja, kauppalasku tai kuljetusasiakirja. 

Ilmoituksen antaja vastaa ilmoittamansa tiedon oikeellisuudesta. Lue lisää unioniaseman todistamisesta.

Unioniaseman ilmoittaminen Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalvelussa (AREX), jos tavaraa on kuljetettu EU:n tullialueen ulkopuolisen alueen kautta

Tällaisia tilanteita esiintyy yleisimmin

 • meriliikenteessä, kun unionitavaraa on kuljetettu tullialueen osien välillä meritse reitillä, jolla ei ole Tullin hyväksymää säännöllisen alusliikenteen lupaa 
 • lentoliikenteessä, kun tavara on kuljetettu EU:n ulkopuolisen kentän kautta.

Unionitavaraksi ilmoitetut tavarat kuittautuvat unionitavaroiksi, kun niistä on annettu saapumisen esittämisilmoitus (IE347).

Kun ilmoitat tavaran unioniaseman saapumisen yleisilmoituksella Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalvelussa (AREX)

Ilmoita tavaraerätiedoissa unionitavaroiden tullistatus ”C”.

 • Tavaraerän liiteasiakirjana on kuljetusasiakirjan lisäksi ilmoitettava seuraavat tiedot:
  • Unioniaseman osoittava asiakirja koodiluettelon 0006 mukaisesti. Ilmoita asiakirjan numerona asiakirjan yksilöivä numero ja päivämäärä muodossa ddmmyyyy.
  • Asiakirjakoodi ”2YMM”. Ilmoita asiakirjan numerona selite ”TA art. 199”.

Jos kuljetusyhtiöllä on lupa ilmoittaa tavaran unioniasema valtuutettuna antajana tullikäyttöön annetulla tavaraluettelolla, se voi ilmoittaa samalla ilmoituksella sekä unionitavaroita että muita tavaroita.

 • Ilmoita tavaraerän tiedoissa kentässä ”Tavaroiden tullistatus” koodi ”N”, ”C” tai ”F” seuraavasti:
  • N - muu kuin unionitavara
  • C - unionitavara
  • F - unionitavara, ns. verorajatavara. Tavara, joka saapuu Suomeen EU:n erityiseltä veroalueelta, esim. Kanariansaarilta, tai tavara, joka saapuu Ahvenanmaalle muualta EU:sta kuin Manner-Suomesta. Tavarat ovat esittämisen jälkeen edelleen tullivalvonnassa, ja ne täytyy esittää purettavaksi väliaikaiseen varastoon.
 • Ilmoita jokaisen tavaraerän liiteasiakirjana kuljetusasiakirjan lisäksi
  • asiakirjakoodi ”2YMM”. Ilmoita asiakirjan numerona Tullin myöntämän valtuutetun antajan luvan numero.

Jos unionitavaran tullistatusta ja unioniaseman todistavaa asiakirjaa ei ole ilmoitettu Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalvelussa (AREX), kuljetusliike ei voi korjata tietoja sähköpostitse esittämisilmoituksen antamisen jälkeen ns. manifestikorjauksella.

Unioniaseman ilmoittaminen, kun tavaroista on annettu saapumisen yleisilmoitus komission ICS2-palveluun (STI-STP)

Unioniasemaa ei voi ilmoittaa saapumisen yleisilmoituksella (ENS), vaan se ilmoitetaan saapumisen esittämisilmoituksella (FI332) lisätietokoodilla ”FIPoU”.

Unioniaseman ilmoittaminen väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella (FI335, FI337) Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla, jos tavaraa saapuu meritse tai lentäen suoraan toisesta unionimaasta, Sveitsistä tai Norjasta

Tällaisia tilanteita esiintyy yleisimmin

 • meriliikenteessä, kun unionitavaraa on kuljetettu tullialueen osien välillä meritse reitillä, jolla ei ole Tullin hyväksymää säännöllisen alusliikenteen lupaa 

Unionitavaraksi ilmoitetut tavarat kuittautuvat unionitavaroiksi, kun niistä on annettu saapumisen esittämisilmoitus (FI332). Jos unionitavaroista on annettu yhdistetty väliaikaisen varastoinnin ja esittämisilmoitus (FI335), kuittautuvat tavarat heti unionitavaroiksi. 

Kun ilmoitat tavaran unioniaseman väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella

 • Kun lähetyksellä on T2L-asiakirja, ilmoita
  • kuljetusasiakirjan kohdassa ”Tulliselvitettävä erä” lisätietokoodi ”FITAA – Unioniasema; T2L” ja kuvaukseksi ”TA art. 199”.
  • tavaraerätiedoissa tavaroiden tullistatus ”C”.

Jos kuljetusyhtiöllä on lupa ilmoittaa tavaran unioniasema valtuutettuna antajana tullikäyttöön annetulla tavaraluettelolla, se voi ilmoittaa samalla ilmoituksella sekä unionitavaroita että muita tavaroita.

 • Ilmoita koko ilmoitusta koskevan tulliselvitettävän erän tiedoissa lisätietokoodi ”FIVAA – Unioniaseman ilmoittaminen; valtuutettu antaja”.
 • Ilmoita kohdassa ”Luvat” lupatunniste (ei pakollinen). 
 • Ilmoita tavaraerän tiedoissa kentässä ”Tavaroiden tullistatus” koodi ”N”, ”C”, tai ”F” seuraavasti:
  • N – muut tavarat
  • C - yhteisötavarat
  • F - unionitavara, ns. verorajatavara. Tavara, joka saapuu Suomeen EU:n erityiseltä veroalueelta, esim. Kanariansaarilta, tai tavara, joka saapuu Ahvenanmaalle muualta EU:sta kuin Manner-Suomesta. Tavarat ovat esittämisen jälkeen edelleen tullivalvonnassa, ja ne täytyy esittää purettavaksi väliaikaiseen varastoon.

Kuljetusasiakirja voi toimia unioniaseman todistavana asiakirjana yksin vain, jos siinä on valtuutetun antajan tai Tullin vahvistus. Muissa tapauksissa ilmoittajan kirjanpidossa on oltava myös joku muu tavaran unioniaseman todistava asiakirja.

Ilmoituksen antajan tai tämän edustajan on arkistoitava Tullin tarkastuksia varten tavaran unioniaseman todistava asiakirja alkuperäisenä kolmen vuoden ajan sen vuoden jälkeen, jolloin ilmoitus on annettu. 

Huomioi nämä

Unioniaseman todistava asiakirja pitää toimittaa tavaran vastaanottaneelle väliaikaisen varaston pitäjälle. Varastonpitäjä voi luovuttaa tavaran tätä asiakirjaa vastaan ja poistaa sen väliaikaisen varaston kirjanpidosta. Varastonpitäjän täytyy liittää asiakirja kirjanpitoonsa todisteeksi tavaran unioniasemasta.

Väliaikaiselle varastolle toimitettavaan unioniaseman osoittavaan asiakirjaan täytyy lisätä tavaroista annettu saapumisen yleisilmoituksen tai yleisilmoituksen viitenumero (MRN) sekä ilmoituksen tavaraeränumerot.

Varastonpitäjän on lähetettävä hänelle toimitetut unioniaseman osoittavat asiakirjat Tullille sen jälkeen, kun tavaroista on annettu saapumisen esittämisilmoitus. Ne lähetetään skannattuina sähköpostin liitteinä Tullin sähköpostiin unioniasema(at)tulli.fi. Asiakirjoja voi lähettää kootusti esimerkiksi kalenteriviikon ajalta, enintään kuitenkin yhdeltä kalenterikuukaudelta.