Tyhjät kuljetusvälineet

Jos kuljetusyhtiö tuo tai vie EU:n rajan yli muita kuin omia tyhjiä kuljetusvälineitä, kuten kontteja, trailereita, vaunuja ja kuormalavoja tai tyhjiä pakkauksia, joiden kuljettamisesta on laadittu kuljetussopimus, niistä on annettava saapumisen yleisilmoitus tai poistumisen yleisilmoitus.

Ilmoitus annetaan vain pakkauksista, jotka ovat uudelleen käytettäviä ja joissa on pysyvät merkinnät. Poistuttaessa tyhjistä pakkauksista ei tarvitse antaa poistumisen yleisilmoitusta.

EU-satamasta tai EU-lentokentältä, tai Norjasta tai Sveitsistä suoraan Suomeen tulevilla aluksilla olevia tyhjiä kuljetusvälineitä tai pakkauksia ei tarvitse ilmoittaa väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella.

Saapumisen tai poistumisen yleisilmoitus täytyy antaa eri kuljetusmuodoille määriteltyihin määräaikoihin mennessä. 

  • Kun tyhjä kuljetusväline saapuu EU:hun, kuljetusliike tai sen edustaja esittää saapumisen yleisilmoituksen MRN-viitenumeron.
  • Maantieliikenteessä on suositeltavaa, että MRN ja kontin numero on merkitty esimerkiksi matkalupaan tai muuhun kuljetuksen mukana seuraavaan dokumenttiin.
  • Meri- ja rautatieliikenteessä käytetään sähköistä esittämisilmoitusta.
  • Kuljetusliikkeen omaan käyttöönsä vuokraamat kontit katsotaan kuljetusliikkeiden omiksi kuljetusvälineiksi, eikä niistä tarvitse antaa yleisilmoituksia.

Huomioi nämä

Anna tyhjästä kontista tai pakkauksesta sekä nimike että sanallinen kuvaus. Ilmoita sanallisessa kuvauksessa ”TYHJÄ KONTTI” ja lisäksi maantieliikenteessä kontin numero. Rautatieliikenteessä ilmoita kuvaukseksi ”TYHJÄ VAUNU” ja pakkauksesta ”TYHJÄ PAKKAUS”.

Pakkauslajina voi käyttää koodia ”NE” (pakkaamaton), jolloin kappalemääräksi merkitään kuljetusvälineiden (esim. konttien) lukumäärä. Kohta ”Kontin tunnukset” pitää täyttää, vaikka kontin numero olisi ilmoitettu tavarankuvauksen kohdalla. Ilmoita tyhjän kontin tai muun kuljetusvälineen painoksi kontin tai muun kuljetusvälineen oma paino.

Jos kuljetussopimuksen perusteella kuljetettava tyhjä kontti tai muu kuljetusväline palautetaan ilman erillistä palautuksesta laadittua rahtikirjaa, ilmoita kuljetusasiakirjaksi tavaroiden vientiä varten laadittu rahtikirja, johon on tehty maininta tyhjän kontin palauttamisesta.  

Ilmoita palautettavan tyhjän kontin lähettäjäksi se toimija, joka on vastaanottanut kontissa kuljetetun lastin. Vastaanottajaksi voi ilmoittaa sataman konttivaraston pitäjän. Tavaran lähettäjäksi ja vastaanottajaksi voi ilmoittaa myös palautusta pyytäneen tyhjän kontin haltijan.


Tyhjän kontin tai pakkauksen bruttopainoksi on ilmoitettava sen oma paino.
Saapumisen yleisilmoituksella on ilmoitettava tyhjän kontin tai muun kyseessä olevan kuljetusvälineen taarapaino. Tullin järjestelmä hylkää ilmoitukset, joissa bruttopainoksi on ilmoitettu 0 (nolla).