Saapumisen ilmoitukset lentoliikenteessä (ICS2)

Tavaroista, jotka tuodaan EU:n tullialueelle lentäen suoraan EU:n ulkopuolisista maista, on tehtävä saapumisen yleisilmoitus (ENS) ja saapumisilmoitus (AN) sanomilla komission ICS2–järjestelmään tai komission ICS2-palvelussa (STI-STP). Lisäksi on tehtävä esittämisilmoitus (FI332). Ilmoitus täytyy tehdä kaikista kuljetusvälineessä olevista tavaroista.

Saapumisen ilmoituksia ei anneta tavaroista, jotka kuljetetaan unionin tullialueen ilmatilan kautta pysähtymättä unionin alueella.

Saapumisen yleisilmoituksella annetaan turvatiedot, joiden antaminen etukäteen on kaikille kuljetusmuodoille pakollista koko EU:ssa. Ilmoituksen tietoja käytetään turvallisuutta ja vaarattomuutta koskevan sähköisen riskianalyysin tekemisessä.

Huomioi, että kaikista tavaroista ei tarvitse antaa saapumisen yleisilmoitusta.

Kuljetusliike on vastuussa saapumisen yleisilmoituksen antamisesta. Halutessaan kuljetusliike voi käyttää myös edustajaa ilmoituksen antamiseen.

Komission ICS2-järjestelmään annettu saapumisen yleisilmoitus toimii samalla myös Suomessa väliaikaisen varastoinnin ilmoituksena, kun tavarat on esitetty tullille.

Ilmoita näin lentoliikenteessä:

 1. Saapumisen yleisilmoitus (ENS)

  • Lentoyhtiö vastaa saapumisen yleisilmoituksen antamisesta ennen tavaran lastausta lähtökentällä.
  • Saapumisen yleisilmoitus on annettava kaikesta tavarasta, joka saapuu lentokoneessa EU:n ulkopuolelta. Saapumisen yleisilmoitus annetaan komission ICS2–järjestelmään tai komission ICS2-palvelussa (STI-STP) ennen kuin EU:hun saapuva kone saadaan lastata.
  • Eri toimijat voivat antaa saapumisen yleisilmoituksia eri tasoisin tiedoin, jotka yhdistetään komission ICS2-järjestelmässä. 
 2. Saapumisilmoitus (AN) 

  • Myös saapumisilmoitus annetaan sanomilla komission ICS2-järjestelmään tai komission ICS2-palvelussa (STI-STP), kun tavarat saapuvat ensimmäiselle EU:n lentokentälle. 
 3. Esittämisilmoitus (FI332)

Huomioi nämä

House-tason ilmoittajilla eli pelkkiä alatason kuljetusasiakirjan (house) tietoja antavilla toimijoilla on 1.7.–2.10.2023 siirtymäaika. Tänä aikana heidän ei ole vielä pakko antaa turvatietoilmoituksia komission ICS2-järjestelmään ja lähetykset voivat saapua Suomeen ilman alatason kuljetusasiakirjan (House) ilmoituksia.

Siirtymäaikana ilmoitukset annetaan näin: 

 • Kuljetusliike: Anna saapumisilmoitus komission ICS2-järjestelmään ja esitä lähetykset käyttämällä lisätietokoodia ”FIWHL – tavaroiden esittäminen ilman alatason kuljetusasiakirjan tietoja”. Huomioi, että lähetyksiä ei voi asettaa seuraavaan tullimenettelyyn käyttämällä edeltävänä asiakirjana saapumisen yleisilmoituksen (ENS) MRN-viitenumeroa.
 • Kuljetusliike: Anna väliaikaisen varastoinnin ilmoitus (FI337, FI335), jossa ilmoitat alatason lähetyserän (house) tiedot. Ilmoita lisätietokoodina ”FIPRD – edeltävän saapumisen yleisilmoituksen MRN” ja sen kuvauksena saapumisen yleisilmoituksen MRN-viitenumero. Jos annat väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen (FI337), anna lisäksi myös saapumisen esittämisilmoitus (FI332).
 • Seuraavan tulli-ilmoituksen tekijä: Ilmoita ilmoituksessa edeltävänä asiakirjana väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen saama MRN-viitenumero, tavaraerän numero sekä alatason kuljetusasiakirjan numero. 

Lentorahdissa on hyvin tavanomaista se, että lähetys saapuu useammalla lennolla eri päivinä.

Ilmoita osalähetykset näin

1. Saapumisen yleisilmoitus (ENS) osalähetyksestä

Jos saapumisen yleisilmoituksella ilmoitettu lähetys ei saavu yhdellä lennolla, anna seuraavilla lennoilla saapuvista lähetyksistä uusi saapumisen yleisilmoitus komission ICS2-järjestelmään. Valitse ilmoituksessa osalähetystiedon indikaattori (”split consignment”). Uusi ilmoitus saa uuden MRN-viitenumeron.

2. Saapumisilmoitus (AN)

Kun lento saapuu, anna kuljetusvälineestä saapumisilmoitus komission ICS2-järjestelmään.

3. Saapumisen esittämisilmoitus (FI332) osalähetyksestä

Esitä seuraavilla lennoilla osalähetyksinä saapuvat tavarat. Esittämisilmoituksessa ilmoita MRN-viitenumero uudesta saapumisen yleisilmoituksesta, joka on annettu osalähetystiedon indikaattorilla.

 Jos et tiedä, mitkä alatason lähetykset saapuvat, voit esittää aina kaikki alatason lähetyserän kuljetusasiakirjat.

Jos lähetys on esitetty virheellisesti lennolla, jolla se ei saapunut, voit korjata esittämisilmoitusta poistamalla siitä kyseisen alatason lähetyserän. Korjaaminen ei ole välttämätöntä, koska osalähetystiedon indikaattorilla (”split consignment”) annetun saapumisen yleisilmoituksen alatason kuljetusasiakirjan voi esittää useampia kertoja.

4. Seuraava tulli-ilmoitus

Seuraavalla tulli-ilmoituksella käytä edeltävän asiakirjan viitteenä aina alkuperäisen saapumisen yleisilmoituksen MRN-numeroa, kuljetusasiakirjan numeroa ja tavaraerän numeroa. Et voi käyttää osalähetyksestä annetun saapumisen yleisilmoituksen saamaa MRN-numeroa.

Jos tulli-ilmoituksessa on edeltävänä asiakirjana saapumisen yleisilmoitus (ENS) ja lähetys saapuu osissa:

 • Jos tuontitullaus on tehty koko lähetykselle jo ensimmäisen erän yhteydessä, ei sitä tarvitse oikaista, jos lähetys luovutetaan vasta, kun koko lähetys on saapunut.
 • Jos luovutus halutaan osalähetyksen yhteydessä, tuontitullausta täytyy oikaista vastaamaan osalähetyksen tietoja. Lopuista tavaroista on tehtävä uusi tuontitullaus niiden saavuttua.

Huomioi purkaustulosilmoitus ja mitätöinti

 • Purkaustulosilmoituksen saa antaa vasta, kun lähetyksen viimeinenkin osa on saapunut.
 • Mitätöintiä ei saa pyytää kokonaan saapumattomille tavaroille ennen kuin on varmistunut, että lähetys ei ole saapumassa lainkaan Suomeen.

Lue lisää