Saapumisen ilmoitukset lentoliikenteessä

Tavaroista, jotka tuodaan EU:n tullialueelle lentäen suoraan EU:n ulkopuolisista maista, on tehtävä saapumisen yleisilmoitus (ENS) ja saapumisilmoitus (AN) sanomilla komission ICS2–järjestelmään tai komission ICS2-palvelussa (STI-STP). Lisäksi on tehtävä esittämisilmoitus (FI332). Ilmoitus täytyy tehdä kaikista kuljetusvälineessä olevista tavaroista.

Saapumisen ilmoituksia ei anneta tavaroista, jotka kuljetetaan unionin tullialueen ilmatilan kautta pysähtymättä unionin alueella.

Saapumisen yleisilmoituksella annetaan turvatiedot, joiden antaminen etukäteen on kaikille kuljetusmuodoille pakollista koko EU:ssa. Ilmoituksen tietoja käytetään turvallisuutta ja vaarattomuutta koskevan sähköisen riskianalyysin tekemisessä.

Huomioi, että kaikista tavaroista ei tarvitse antaa saapumisen yleisilmoitusta.

Kuljetusliike on vastuussa saapumisen yleisilmoituksen antamisesta. Halutessaan kuljetusliike voi käyttää myös edustajaa ilmoituksen antamiseen.

Komission ICS2-järjestelmään annettu saapumisen yleisilmoitus toimii samalla myös Suomessa väliaikaisen varastoinnin ilmoituksena, kun tavarat on esitetty tullille.

Ilmoita näin lentoliikenteessä:

 1. Saapumisen yleisilmoitus (ENS)

  • Lentoyhtiö vastaa saapumisen yleisilmoituksen antamisesta ennen tavaran lastausta lähtökentällä.
  • Saapumisen yleisilmoitus on annettava kaikesta tavarasta, joka saapuu lentokoneessa EU:n ulkopuolelta. Saapumisen yleisilmoitus annetaan komission ICS2–järjestelmään tai komission ICS2-palvelussa (STI-STP) ennen kuin EU:hun saapuva kone saadaan lastata.
  • Eri toimijat voivat antaa saapumisen yleisilmoituksia eri tasoisin tiedoin, jotka yhdistetään komission ICS2-järjestelmässä. 
 2. Saapumisilmoitus (AN) 

  • Myös saapumisilmoitus annetaan sanomilla komission ICS2-järjestelmään tai komission ICS2-palvelussa (STI-STP), kun tavarat saapuvat ensimmäiselle EU:n lentokentälle. 
 3. Esittämisilmoitus (FI332)

Lue lisää: