Saapumisen yleisilmoitus (IE315)

Tavaroista, jotka tuodaan EU:n tullialueelle suoraan unionin ulkopuolisista maista, on tehtävä saapumisen yleisilmoitus. Ilmoitus täytyy tehdä kaikista kuljetusvälineessä olevista tavaroista.

Poikkeuksena ovat kuitenkin tavarat, jotka kuljetetaan unionin tullialueen aluevesien tai ilmatilan kautta pysähtymättä unionin alueella. Katso ennakkoilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle rajatut tavarat sivulta Tavarat, joista ilmoitusta ei tarvitse antaa.

Saapumisen yleisilmoituksella annetaan ns. turvatiedot, joiden antaminen etukäteen on kaikille kuljetusmuodoille pakollista koko EU:ssa. Ilmoituksen tietoja käytetään turvallisuutta ja vaarattomuutta koskevan sähköisen riskianalyysin tekemisessä.

Saapumisen yleisilmoituksella tavarankuvaus on ilmoitettava tavanomaisen kauppanimityksen mukaan. Tavarankuvauksen sijaan voidaan ilmoittaa tullinimike neljän (4) numeron tarkkuudella. Komissio on julkaissut esimerkkejä kielletyistä ja hyväksytyistä tavarankuvauksista (pdf).

Suomen tullille annettu saapumisen yleisilmoitus toimii samalla myös yleisilmoituksena väliaikaista varastointia varten, kun tavarat on esitetty tullille. Saapumisen yleisilmoitus annetaan sähköisesti Tullin Turvatietojärjestelmään (AREX). Saapumisen yleisilmoitus on annettava määräajassa ennen tavaroiden saapumista EU:n tullialueelle.

Lue lisää: Aikarajat ilmoitusten antamiselle.

Kuljetusliike on vastuussa saapumisen yleisilmoituksen antamisesta. Halutessaan kuljetusliike voi käyttää myös edustajaa ilmoituksen antamiseen.

Sähköistä saapumisen yleisilmoitusta voi käyttää myös tavaran unioniaseman ilmoittamiseen.

Huomioi nämä

Erillistä saapumisen yleisilmoitusta ei tarvita, jos maantieliikenteessä saapuvasta tavarasta on annettu etukäteen sähköinen passitusilmoitus, jossa on ilmoitettu myös turvatiedot.

Jos passitusilmoituksessa ei ole annettu turvatietoja, ne on annettava erikseen Turvatietojärjestelmään (AREX) Saapumisen yleisilmoitus -sanomalla IE315.


Meriliikenteessä tavaroiden saapumiseen liittyviä ilmoituksia voivat antaa esimerkiksi laivayhtiöt, operaattorit, varustamot, väliaikaisen varaston pitäjät ja huolintaliikkeet.

Meritse tuotaessa konossementin (B/L) laatinut laivayhtiö on vastuussa saapumisen yleisilmoituksen antamisesta.

Saapumisen yleisilmoitus on annettava kaikesta EU:n ulkopuolelta saapuvasta tavarasta ensimmäisessä unionin saapumispaikassa. Ei ole merkitystä, puretaanko tavara ensimmäisessä satamassa vai jatkaako se aluksessa toiseen EU-maahan tai EU:n ulkopuolelle. Myös aluksella mahdollisesti oleva aiemmin lastattu unionitavara on ilmoitettava, jos alus on käynyt reitillään EU:n ulkopuolella.

Myös tyhjät kontit, joita kuljetetaan kuljetussopimukseen perustuen (eivät ole kuljetusliikkeen omia tai vuokrattuja) on ilmoitettava.


Lentoliikenteessä tavaroiden saapumiseen liittyviä ilmoituksia voivat antaa esimerkiksi lentoyhtiöt, heidän edustajansa, väliaikaisen varaston pitäjät ja huolintaliikkeet.

Lentoyhtiö vastaa saapumisen yleisilmoituksen antamisesta.

Saapumisen yleisilmoitus on annettava kaikesta tavarasta, joka saapuu lentokoneessa EU:n ulkopuolelta.

Saapumisen yleisilmoituksella ilmoitetaan lentorahtikirjalla (AWB) ilmoitetut tiedot tavaraerittäin. Tavaraerän tiedoissa pitää liiteasiakirjana aina ilmoittaa AWB:n numero liiteasiakirjakoodilla N740.

Konssilähetyksessä eli ns. yhteisrahtilähetyksissä saapumisen yleisilmoituksella ilmoitetaan alarahtikirjojen (HAWB) tiedot tavaraerittäin. Tavaraerän tiedoissa pitää liiteasiakirjana aina ilmoittaa HAWB:n numero liiteasiakirjakoodilla N703 sekä päärahtikirjan (MAWB) numero liiteasiakirjan koodilla N741.

Kuljetusasiakirjan sijaan voidaan ilmoittaa myös tavaroiden yhtenäisviite, jos sellainen on käytössä (Maailman tullijärjestön (WCO) / ISO15459 koodi tai vastaava).


Saapumisen yleisilmoituksen antamisesta vastaa rautatieyhtiö, joka voi käyttää edustajaa ilmoitusten antamiseen.

Ilmoitus annetaan kaikista junalla saapuvista tavaroista.


                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Verkkopalvelujen tuki yritysasiakkaille +358 295 5207

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta