Saapumisen esittämisilmoitus (IE347)

Vastuu tavaroiden esittämisestä on (saapumisen) yleisilmoituksen tekijällä tai tämän edustajalla.

Lento-, meri- ja rautatieliikenteessä tavarat esitetään sähköisellä (saapumisen) esittämisilmoituksella. Maantieliikenteessä tavarat esitetään tullille rajatullitoimipaikassa antamalla kuljetusasiakirjat ja kertomalla saapumisen yleisilmoituksen MRN-numero.

Tavaroihin voidaan kohdistaa saapumisen yleisilmoitustietojen tai yleisilmoitustietojen perusteella tullitarkastuksia. Tulli ilmoittaa tavarat esittäneelle henkilölle ne tavarat, jotka tarkastetaan, ja antaa luvan tuoda tavarat unionin alueelle. Tavarat esittänyt henkilö on velvollinen myötävaikuttamaan siihen, että tarkastukset voidaan tehdä asianmukaisesti.

Kuljetusvälineestä puretuilla tavaroilla on niiden esittämisen jälkeen väliaikaisesti varastoitujen tavaroiden asema. Tavaroille voidaan osoittaa tulliselvitysmuoto vasta niiden esittämisen jälkeen.

Unionitavaroiden esittäminen

Tullialueelle tuodut unionitavarat vapautuvat tullivalvonnasta sen jälkeen, kun ne on esitetty tullille ja tulliviranomainen on asiakirjoihin tehdyistä merkinnöistä todennut, että kyseessä on unionitavara. Jollei tavaroiden uniontiasemaa pystytä osoittamaan tavaroiden esittämisen yhteydessä, tavaroita kohdellaan muina kuin unionitavaroina, kunnes niiden unioniasema on osoitettu.

Tavaroiden esittäminen tehdään sähköisesti Turvatietojärjestelmä-AREXiin silloin, kun unionin ulkopuolelta saapuva alus kuljettaa aiemmin lastattua unionitavaraa tai kun toisesta unionimaasta saapuvalla aluksella ei ole säännöllisen reittiliikenteen lupaa. Esittämistä ei tehdä AREXiin Suomen satamien tai lentokenttien välisestä sisäisestä tavaraliikenteestä.

Purkauslupa

Kun kuljetusväline saapuu kolmannesta maasta, sähköinen saapumisilmoitus on edellytys lastin purkamiselle. Kuljetusvälineen saapumisilmoitus ja purettavaa lastia koskeva esittämisilmoitus voidaan yhdistää, jos toimija haluaa. Yhdistetty saapumisilmoitus ja esittämisilmoitus on tällöin annettava ennen lastin purkamista. Purkauslupana toimii Tullin vastaussanoma.

Kun kuljetusväline saapuu unionimaasta, tavara voidaan purkaa ennen yleisilmoituksen ja esittämisilmoituksen tekemistä.

 EU:n satamista tai lentokentiltä tulevasta tavarasta nykyiseen AREX-järjestelmään annettava saapumisen esittämisilmoitus IE347 korvataan 5.11.2022 Uuteen tulliselvitysjärjestelmään annettavalla saapumisen esittämisilmoituksella. Tutustu tarkemmin muutoksiin verkkoseminaarien avulla: Yleisilmoitus väliaikaista varastointia varten

Huomioi nämä

Saapumisilmoitus (IE3470) ja saapumisen esittämisilmoitus (IE347)

 • Lennon saavuttua on annettava saapumisen esittämisilmoitus (IE347) kaikesta lentokoneessa kuljetettavasta rahdista, joka on ilmoitettu saapumisen yleisilmoituksella.
 • Haluttaessa voidaan antaa erillinen saapumisilmoitus (IE3470), jolloin purettavista tavaroista on lisäksi annettava saapumisen esittämisilmoitus.
 • Hyväksytty saapumisilmoitus (IE3470) tai saapumisen esittämisilmoitus (IE347) on lennon purkauslupa.

Saapumisen esittämisilmoituksella tavarat esitetään:

 • purettavaksi väliaikaiseen varastoon
 • tulliselvitettäväksi saman tien (ei pureta lainkaan väliaikaiseen varastoon)
 • ei purettaviksi niistä tavaroista, joita ei pureta lentokoneesta lainkaan.

Kun tavarat esitetään purettavaksi väliaikaiseen varastoon, on esittämisilmoituksella ilmoitettava sen väliaikaisen varaston tunnus (R-numero), jonne tavarat puretaan. Tavarat kirjataan väliaikaisen varaston kirjanpitoon, ja niistä annetaan erillinen purkaustulosilmoitus (IE044). Väliaikaisen varaston kirjanpidosta on käytävä ilmi saapumisen yleisilmoituksen MRN-numero ja siihen liittyvä tavaraeränumero tuloeräkohtaisesti.

Kun tavaroille osoitetaan tulliselvitysmuoto väliaikaisen varastoinnin jälkeen, on seuraavalla tulli-ilmoituksella viitattava saapumisen yleisilmoituksen MRN-numeroon ja siihen liittyvään tavaraeränumeroon. Osalähetyksissä on erityisesti muistettava, että jokainen yksittäinen osalähetys saa oman MRN- ja tavaraeränumeron, joihin on viitattava seuraavalla tulli-ilmoituksella yksittäisiä osalähetyksiä tulliselvitettäessä.

Jos tavarat tulliselvitetään heti niiden esittämisen jälkeen, saapumisen esittämisilmoituksella ei ilmoiteta väliaikaisen varaston varasto-tunnistetta (R-numero), eikä niitä kirjata tämän väliaikaisen varaston kirjanpitoon. Tulli-ilmoituksella viitataan edeltävänä menettelynä saapumisen yleisilmoituksen MRN- ja tavaraeränumeroihin.

Jos tavaroita ei pureta lainkaan lentokoneesta, ja kone jatkaa seuraavalle EU-kentälle, ei poistumisen ilmoituksia tarvitse antaa.

Toisesta unionimaasta saapuvat lennot

Saapumisen esittämisilmoitus (IE347) on annettava kaikesta lentokoneesta purettavasta tullaamattomasta rahdista, joka on ilmoitettu yleisilmoituksella.

Saapumisen esittämisilmoituksella tavarat esitetään joko:

 • purettavaksi väliaikaiseen varastoon
 • tulliselvitettäväksi saman tien (ei pureta lainkaan väliaikaiseen varastoon).

Jos tavarat esitetään purettavaksi väliaikaiseen varastoon, on esittämisilmoituksella ilmoitettava sen väliaikaisen varaston tunnus (R-numero), jonne tavarat puretaan. Tavarat kirjataan väliaikaisen varaston kirjanpitoon, ja niistä annetaan erillinen purkaustulosilmoitus (IE044). Väliaikaisen varaston kirjanpidosta on käytävä ilmi yleisilmoituksen MRN-numero ja siihen liittyvä tavaraeränumero tuloeräkohtaisesti.

Kun tavaroille osoitetaan tulliselvitysmuoto väliaikaisen varastoinnin jälkeen, on seuraavalla tulli-ilmoituksella viitattava yleisilmoituksen MRN-numeroon ja siihen liittyvään tavaraeränumeroon. Osalähetyksissä on erityisesti muistettava, että jokainen yksittäinen osalähetys saa oman MRN- ja tavaraeränumeron, joihin on viitattava seuraavalla tulli-ilmoituksella, kun yksittäisiä osalähetyksiä tulliselvitetään.

Jos tavarat tulliselvitetään heti niiden esittämisen jälkeen, saapumisen esittämisilmoituksella ei ilmoiteta väliaikaisen varaston varastotunnistetta (R-numero), eikä niitä kirjata tämän väliaikaisen varaston kirjanpitoon. Tulli-ilmoituksella viitataan edeltävänä menettelynä saapumisen yleisilmoituksen MRN- ja tavaraeränumeroihin.


Kun tavaroita tuodaan meritse, alusta operoiva laivayhtiö on vastuussa saapumisen esittämisilmoituksen antamisesta (IE347).

Suoraan kolmannen maan satamasta saapuvat alukset

Saapumisilmoitus (IE3470) ja saapumisen esittämisilmoitus (IE347)

 • Saapumisilmoitus (IE3470) on vapaaehtoinen ilmoitus, kaikki tavarat voi suoraan esittää tullille saapumisen esittämisilmoituksella (IE347).
  • Saapumisilmoitusta käytetään yleensä, kun vain osa tavaroista, tai ei mitään tavaroita, puretaan ensimmäiseen saapumispaikkaan.
  • Alukseen jäävistä tavaroista ei tarvitse antaa saapumisen esittämisilmoitusta.
  • Ensimmäisessä saapumispaikassa purettavista tavaroista on annettava saapumisen esittämisilmoitus (IE347).
  • Saapumisilmoituksen (IE3470) voi lähettää aikaisintaan, kun alus saapuu satama-alueelle ja viimeistään puolen tunnin kuluttua köysien kiinnittämisen jälkeen.
  • Saapumisilmoituksen jälkeen annettava saapumisen esittämisilmoitus on annettava viimeistään seuraavana päivänä klo 12.
 • Aluksen saapuminen voidaan myös ilmoittaa suoraan saapumisen esittämisilmoituksella (IE347).
  • Kaikesta tavarasta (myös ei purettavasta) täytyy antaa saapumisen esittämisilmoitus (IE347).
  • Alukseen jäävät ilmoitetaan omalla esittämisilmoituksellaan, jolla ilmoitetaan seuraava saapumistoimipaikka.
  • Esitettävät tavarat ilmoitetaan varastokohtaisesti.
  • Heti tulliselvitettävät tavarat ilmoitetaan omalla ilmoituksellaan (ei pureta varastoon).

Hyväksytty saapumisilmoitus (IE3470) tai saapumisen esittämisilmoitus (IE347) on aluksen purkauslupa.

Saapumisen esittämisilmoituksella tavarat esitetään:

 • purettavaksi väliaikaiseen varastoon
 • tulliselvitettäväksi saman tien (ei pureta lainkaan väliaikaiseen varastoon)
 • ei purettaviksi tavaroista, joita ei pureta aluksesta lainkaan.

Kun tavarat esitetään purettavaksi väliaikaiseen varastoon, on esittämisilmoituksella ilmoitettava sen väliaikaisen varaston tunnus (R-numero), jonne tavarat puretaan. Tavarat kirjataan väliaikaisen varaston kirjanpitoon, ja niistä annetaan erillinen purkaustulosilmoitus (IE044). Väliaikaisen varaston kirjanpidosta on käytävä ilmi saapumisen yleisilmoituksen MRN-numero ja siihen liittyvä tavaraeränumero tuloeräkohtaisesti.

Kun tavaroille osoitetaan tulliselvitysmuoto väliaikaisen varastoinnin jälkeen, on seuraavalla tulli-ilmoituksella viitattava saapumisen yleisilmoituksen MRN-numeroon ja siihen liittyvään tavaraeränumeroon.

Jos tavarat tulliselvitetään heti niiden esittämisen jälkeen, saapumisen esittämisilmoituksella ei ilmoiteta väliaikaisen varaston varastotunnistetta (R-numero), eikä niitä kirjata tämän väliaikaisen varaston kirjanpitoon. Tulli-ilmoituksella viitataan edeltävänä menettelynä saapumisen yleisilmoituksen MRN- ja tavaraeränumeroihin.

Kun tavaroita ei pureta lainkaan laivasta, ja laiva jatkaa seuraavalle EU-satamaan, ei anneta poistumisen ilmoituksia.

Toisen unionimaan satamasta saapuvat alukset

Epäsäännöllinen liikenne:

 • Yleisilmoitus väliaikaista varastointia varten (IE344) ja saapumisen esittämisilmoitus (IE347) annetaan vain tähän satamaan purettavasta tavarasta.
 • EU-tavarasta on myös annettava yleisilmoitus ja esittämisilmoitus.

Säännöllinen reittiliikenne:

 • Yleisilmoitus ja esittämisilmoitus annetaan vain, jos on käytetty yksinkertaistettua manifestipassitusta.
  • Yleisilmoituksella ilmoitetaan vain manifestipassituksella T1-statuksella olevat tavarat, jotka puretaan tässä satamassa.
  • Muutoin säännöllisessä reittiliikenteessä ei tarvitse saavuttaessa antaa mitään AREX-ilmoituksia. Tullaamaton tavara saapuu passitusmenettelyssä, ja passitusmenettely päätetään normaalisti.
 • Yleisilmoituksella (IE344) kuljetusliike ilmoittaa alukselta tähän satamaan purettavat tavarat.
  • EU:n sisäliikenteessä tyhjistä konteista ei anneta ilmoituksia.
  • Alukseen jäävistä tavaroista ei anneta ilmoituksia satamakäynnin yhteydessä.