Saapumisen esittämisilmoitus

Vastuu tavaroiden esittämisestä on saapumisen yleisilmoituksen tai väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen tekijällä tai tämän edustajalla. Ilmoitukset annetaan sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa.

 • Ilmoitus annetaan Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalvelussa (AREX), jos edeltävä ilmoitus on samaan järjestelmään annettu saapumisen yleisilmoitus (IE315).
 • Ilmoitus annetaan Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla, jos edeltävä ilmoitus on väliaikaisen varastoinnin ilmoitus (FI337) tai komission järjestelmään annettu saapumisen yleisilmoitus.

Lento-, meri- ja rautatieliikenteessä tavarat esitetään saapumisen esittämisilmoituksella. Maantieliikenteessä tavarat esitetään Tullille rajatullitoimipaikassa esittämällä kuljetusasiakirjat ja saapumisen yleisilmoituksen MRN-viitenumero.

Tulli ilmoittaa tavarat esittäneelle henkilölle ne tavarat, jotka tarkastetaan, ja antaa luvan tuoda tavarat unionin alueelle. Tulli voi myös kieltää tavaroiden tuomisen unionin alueelle. 

Kuljetusvälineestä puretuilla tavaroilla on niiden esittämisen jälkeen väliaikaisesti varastoitujen tavaroiden asema. Tavaroille voidaan osoittaa tulliselvitysmuoto vasta niiden esittämisen jälkeen.

Unionitavaroiden esittäminen

Tullialueelle tuodut unionitavarat vapautuvat tullivalvonnasta sen jälkeen, kun ne on esitetty Tullille. Jollei tavaroiden unioniasemaa pystytä osoittamaan tavaroiden esittämisen yhteydessä, tavaroita kohdellaan muina kuin unionitavaroina. 

Purkauslupa 

Kun kuljetusväline saapuu kolmannesta maasta, lastin purkamiselle on edellytyksenä sähköinen saapumisilmoitus. Kuljetusvälineen saapumisilmoitus ja purettavaa lastia koskeva esittämisilmoitus voidaan yhdistää, jos toimija haluaa. Yhdistetty saapumisilmoitus ja esittämisilmoitus on tällöin annettava ennen lastin purkamista. Purkauslupana toimii Tullin vastaussanoma.

Kun kuljetusväline saapuu unionimaasta, tavarat voidaan purkaa kuljetusvälineestä, vaikka niistä ei olisi vielä annettu väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta tai niitä ei olisi vielä esitetty Tullille.

Huomioi nämä

Kun tavaroita tuodaan lentokoneella, on lentokonetta operoiva lentoyhtiö vastuussa saapumisen esittämisilmoituksen antamisesta.

Suoraan EU:n ulkopuolelta saapuvat tavarat

Kun tavara saapuu suoraan EU:n ulkopuolelta, siitä pitää antaa saapumisilmoitus (IE3470) tai saapumisen esittämisilmoitus (IE347). Ilmoitukset annetaan Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalvelussa (AREX). Hyväksytty saapumisilmoitus (IE3470) tai saapumisen esittämisilmoitus (IE347) on lennon purkauslupa.

Lennon saavuttua on annettava saapumisen esittämisilmoitus (IE347) kaikesta lentokoneessa kuljetettavasta rahdista, joka on ilmoitettu saapumisen yleisilmoituksella. On myös mahdollista antaa erillinen saapumisilmoitus (IE3470), jolloin purettavista tavaroista on lisäksi annettava saapumisen esittämisilmoitus.

Huom.! Ilmoittaminen muuttuu 1.3.2023, jonka jälkeen saapumisen yleisilmoitus ja saapumisilmoitus annetaan suoraan komission järjestelmään. Lähetyksiin liittyvät esittämisilmoitukset annetaan Suomen järjestelmiin.

Saapumisen esittämisilmoituksella tavarat esitetään

 • purettavaksi väliaikaiseen varastoon
 • tulliselvitettäväksi saman tien (ei pureta lainkaan väliaikaiseen varastoon)
 • ei purettaviksi niistä tavaroista, joita ei pureta lentokoneesta lainkaan.

Kun tavarat esitetään purettavaksi väliaikaiseen varastoon, on esittämisilmoituksella ilmoitettava sen väliaikaisen varaston tunnus (R-numero), jonne tavarat puretaan. Tavarat kirjataan väliaikaisen varaston kirjanpitoon, ja niistä annetaan erillinen purkaustulosilmoitus (IE044). Väliaikaisen varaston kirjanpidosta on käytävä ilmi saapumisen yleisilmoituksen MRN-numero ja siihen liittyvä tavaraeränumero jokaisesta tuloerästä erikseen.

Kun tavaroille osoitetaan tulliselvitysmuoto väliaikaisen varastoinnin jälkeen, on seuraavalla tulli-ilmoituksella viitattava saapumisen yleisilmoituksen MRN-numeroon ja siihen liittyvään tavaraeränumeroon. Osalähetyksissä on erityisesti muistettava, että jokainen yksittäinen osalähetys saa oman MRN- ja tavaraeränumeronsa, joihin on viitattava seuraavassa tulli-ilmoituksessa. 

Jos tavarat tulliselvitetään heti niiden esittämisen jälkeen, saapumisen esittämisilmoituksella ei ilmoiteta väliaikaisen varaston varastotunnistetta (R-numero), eikä niitä kirjata tämän väliaikaisen varaston kirjanpitoon. Tulli-ilmoituksessa viitataan edeltävänä menettelynä saapumisen yleisilmoituksen MRN- ja tavaraeränumeroihin.

Jos tavaroita ei pureta lainkaan lentokoneesta, ja kone jatkaa seuraavalle EU-kentälle, ei poistumisen ilmoituksia tarvitse antaa.

Toisesta unionimaasta saapuvat tavarat

Kun tavara saapuu toisesta unionimaasta, saapumisen esittämisilmoitus (FI332) on annettava kaikesta lentokoneesta purettavasta tullaamattomasta tavarasta, joka on ilmoitettu väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella. Ilmoitus annetaan Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla. 

Saapumisen esittämisilmoituksella tavarat voi esittää purettavaksi väliaikaiseen varastoon. Jos tavaroita ei pureta väliaikaiseen varastoon, ilmoituksessa pitää antaa lisätietokoodi sen mukaan, mitä tavaroille tehdään: suora siirtolastaus (lisätietokoodi FISSL), Tullin osoittama paikka (lisätietokoodi FIOSP), Tullin hyväksymä paikka (lisätietokoodi FIHPL).

Jos tavarat esitetään purettavaksi väliaikaiseen varastoon, on esittämisilmoituksella ilmoitettava sen väliaikaisen varaston uuden muotoinen varastotunnus (FI1234567-800001), jonne tavarat puretaan. Tavarat kirjataan väliaikaisen varaston kirjanpitoon. Jos puretut tavarat eroavat ilmoitetuista tiedoista, niistä annetaan erillinen purkaustulosilmoitus. Väliaikaisen varaston kirjanpidosta on käytävä ilmi väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen MRN-viitenumero ja siihen liittyvä alatason (house) kuljetusasiakirjan numero sekä tavaraeränumero.

Kun tavaroille osoitetaan tulliselvitysmuoto väliaikaisen varastoinnin jälkeen, on seuraavalla tulli-ilmoituksella viitattava väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen MRN-viitenumeroon, alatason (house) kuljetusasiakirjan numeroon ja siihen liittyvään tavaraeränumeroon. Osalähetyksissä on erityisesti muistettava, että jokaisella yksittäisellä osalähetyksellä on oma MRN-, alatason kuljetusasiakirja ja tavaraeränumero, joihin on viitattava seuraavalla tulli-ilmoituksella.

Jos tavaroita ei pureta väliaikaiseen varastoon, pitää esittämisilmoituksella ilmoittaa lisätietokoodina suora siirtolastaus (lisätietokoodi FISSL), Tullin osoittama paikka (lisätietokoodi FIOSP) tai Tullin hyväksymä paikka (lisätietokoodi FIHPL). Tulli-ilmoituksessa edeltävänä asiakirjana ilmoitetaan väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen MRN-viitenumero, alatason (house) kuljetusasiakirjan numero ja tavaraeränumerot. 


Kun tavaroita tuodaan meritse, alusta operoiva laivayhtiö on vastuussa saapumisen esittämisilmoituksen antamisesta (IE347).

Suoraan kolmannen maan satamasta saapuvat alukset

Saapumisilmoitus (IE3470) ja saapumisen esittämisilmoitus (IE347)

 • Saapumisilmoitus (IE3470) on vapaaehtoinen ilmoitus, kaikki tavarat voi suoraan esittää tullille saapumisen esittämisilmoituksella (IE347).
  • Saapumisilmoitusta käytetään yleensä, kun vain osa tavaroista, tai ei mitään tavaroita, puretaan ensimmäiseen saapumispaikkaan.
  • Alukseen jäävistä tavaroista ei tarvitse antaa saapumisen esittämisilmoitusta.
  • Ensimmäisessä saapumispaikassa purettavista tavaroista on annettava saapumisen esittämisilmoitus (IE347).
  • Saapumisilmoituksen (IE3470) voi lähettää aikaisintaan, kun alus saapuu satama-alueelle ja viimeistään puolen tunnin kuluttua köysien kiinnittämisen jälkeen.
  • Saapumisilmoituksen jälkeen annettava saapumisen esittämisilmoitus on annettava viimeistään seuraavana päivänä klo 12.
 • Aluksen saapuminen voidaan myös ilmoittaa suoraan saapumisen esittämisilmoituksella (IE347).
  • Kaikesta tavarasta (myös ei purettavasta) täytyy antaa saapumisen esittämisilmoitus (IE347).
  • Alukseen jäävät ilmoitetaan omalla esittämisilmoituksellaan, jolla ilmoitetaan seuraava saapumistoimipaikka.
  • Esitettävät tavarat ilmoitetaan varastokohtaisesti.
  • Heti tulliselvitettävät tavarat ilmoitetaan omalla ilmoituksellaan (ei pureta varastoon).

Hyväksytty saapumisilmoitus (IE3470) tai saapumisen esittämisilmoitus (IE347) on aluksen purkauslupa.

Saapumisen esittämisilmoituksella tavarat esitetään:

 • purettavaksi väliaikaiseen varastoon
 • tulliselvitettäväksi saman tien (ei pureta lainkaan väliaikaiseen varastoon)
 • ei purettaviksi tavaroista, joita ei pureta aluksesta lainkaan.

Kun tavarat esitetään purettavaksi väliaikaiseen varastoon, on esittämisilmoituksella ilmoitettava sen väliaikaisen varaston tunnus (R-numero), jonne tavarat puretaan. Tavarat kirjataan väliaikaisen varaston kirjanpitoon, ja niistä annetaan erillinen purkaustulosilmoitus (IE044). Väliaikaisen varaston kirjanpidosta on käytävä ilmi saapumisen yleisilmoituksen MRN-numero ja siihen liittyvä tavaraeränumero tuloeräkohtaisesti.

Kun tavaroille osoitetaan tulliselvitysmuoto väliaikaisen varastoinnin jälkeen, on seuraavalla tulli-ilmoituksella viitattava saapumisen yleisilmoituksen MRN-numeroon ja siihen liittyvään tavaraeränumeroon.

Jos tavarat tulliselvitetään heti niiden esittämisen jälkeen, saapumisen esittämisilmoituksella ei ilmoiteta väliaikaisen varaston varastotunnistetta (R-numero), eikä niitä kirjata tämän väliaikaisen varaston kirjanpitoon. Tulli-ilmoituksella viitataan edeltävänä menettelynä saapumisen yleisilmoituksen MRN- ja tavaraeränumeroihin.

Kun tavaroita ei pureta lainkaan laivasta, ja laiva jatkaa seuraavalle EU-satamaan, ei anneta poistumisen ilmoituksia.

Toisen unionimaan satamasta saapuvat alukset

Epäsäännöllinen liikenne:

 • Yleisilmoitus väliaikaista varastointia varten (IE344) ja saapumisen esittämisilmoitus (IE347) annetaan vain tähän satamaan purettavasta tavarasta.
 • EU-tavarasta on myös annettava yleisilmoitus ja esittämisilmoitus.

Säännöllinen reittiliikenne:

 • Yleisilmoitus ja esittämisilmoitus annetaan vain, jos on käytetty yksinkertaistettua manifestipassitusta.
  • Yleisilmoituksella ilmoitetaan vain manifestipassituksella T1-statuksella olevat tavarat, jotka puretaan tässä satamassa.
  • Muutoin säännöllisessä reittiliikenteessä ei tarvitse saavuttaessa antaa mitään AREX-ilmoituksia. Tullaamaton tavara saapuu passitusmenettelyssä, ja passitusmenettely päätetään normaalisti.
 • Yleisilmoituksella (IE344) kuljetusliike ilmoittaa alukselta tähän satamaan purettavat tavarat.
  • EU:n sisäliikenteessä tyhjistä konteista ei anneta ilmoituksia.
  • Alukseen jäävistä tavaroista ei anneta ilmoituksia satamakäynnin yhteydessä.