Saapumisen esittämisilmoitus (FI332, IE347)

Vastuu tavaroiden esittämisestä on saapumisen yleisilmoituksen tai väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen tekijällä tai tämän edustajalla. Ilmoitukset annetaan sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa.

 • Ilmoitus annetaan Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalvelussa (AREX) tai sanomalla (IE347), jos edeltävä ilmoitus on samaan järjestelmään annettu saapumisen yleisilmoitus (IE315).
 • Ilmoitus annetaan Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla (FI332), jos edeltävä ilmoitus on väliaikaisen varastoinnin ilmoitus (FI337) tai komission järjestelmään annettu saapumisen yleisilmoitus.

Lento-, meri- ja rautatieliikenteessä tavarat esitetään saapumisen esittämisilmoituksella. Maantieliikenteessä tavarat esitetään Tullille rajatullitoimipaikassa esittämällä kuljetusasiakirjat ja saapumisen yleisilmoituksen MRN-viitenumero.

Tulli voi määrätä tarkastuksia esitetyille tavaroille. Tarkastuksen perusteella Tulli antaa luvan tuoda tavarat unionin alueelle tai kieltää niiden tuomisen.

Kuljetusvälineestä puretuilla tavaroilla on niiden esittämisen jälkeen väliaikaisesti varastoitujen tavaroiden asema. Tavaroille voidaan osoittaa tulliselvitysmuoto vasta niiden esittämisen jälkeen.

Unionitavaroiden esittäminen

Tullialueelle tuodut unionitavarat vapautuvat tullivalvonnasta sen jälkeen, kun ne on esitetty Tullille. Jollei tavaroiden unioniasemaa pystytä osoittamaan tavaroiden esittämisen yhteydessä, tavaroita kohdellaan muina kuin unionitavaroina ja ne ovat väliaikaisesti varastoituna.

Jos todiste tavaroiden unioniasemasta on saatu komission Unioniaseman ilmoituspalvelusta (PoUS), esittäminen pitää tehdä omalla esittämisilmoituksellaan, kun tavarat saapuvat. 

Jos alatason kuljetusasiakirjan kaikki tavarat ovat unionitavaroita, esittäminen pitää tehdä kuljetusasiakirjatasolla.

Purkauslupa meri-, maantie- ja rautatiekuljetuksessa

Kun kuljetusväline saapuu kolmannesta maasta, lastin purkamiselle on edellytyksenä sähköinen saapumisilmoitus. Kuljetusvälineen saapumisilmoitus ja purettavaa lastia koskeva esittämisilmoitus voidaan yhdistää, jos toimija haluaa. Yhdistetty saapumisilmoitus ja esittämisilmoitus on tällöin annettava ennen lastin purkamista. Esittämisilmoituksen rekisteröintisanoma on samalla Tullin antama purkauslupa.

Purkauslupa lentokuljetuksessa

Tavarat saa purkaa, kun niistä on annettu saapumisilmoitus sanomalla komission ICS2–järjestelmään tai komission ICS2-palvelussa (STI-STP).

Purkauslupa unionimaasta saapuvalle kuljetukselle

Kun kuljetusväline saapuu unionimaasta, tavarat voidaan purkaa kuljetusvälineestä, vaikka niistä ei olisi vielä annettu väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta tai niitä ei olisi vielä esitetty Tullille.

Huomioi nämä

Lentokonetta operoiva lentoyhtiö vastaa saapumisen esittämisilmoituksen antamisesta. Jos lentokoneella on useita lennon numeroita, niin kyseiset lehtoyhtiöt voivat antaa itse omat ilmoituksensa.

1. Suoraan EU:n ulkopuolelta saapuvat tavarat

Kun lento saapuu suoraan EU:n ulkopuolelta, tavarasta annetaan saapumisilmoitus (AN) sanomalla komission ICS2–järjestelmään tai komission  ICS2-palvelussa (STI-STP).

Saapumisen esittämisilmoitus (FI332) annetaan Suomeen Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla. Saapumisen esittämisilmoitus annetaan ilmoittamalla esitettävistä tavaroista saapumisen yleisilmoituksen viitenumero (MRN) ja alatason kuljetusasiakirjan viite.

Kun tavarat esitetään purettavaksi väliaikaiseen varastoon

Kun tavarat esitetään purettavaksi väliaikaiseen varastoon, on esittämisilmoituksella ilmoitettava sen väliaikaisen varaston tunnus (muodossa FI1234567-800101),

jonne tavarat puretaan. Tavarat kirjataan väliaikaisen varaston kirjanpitoon. Purkaustulos annetaan ainoastaan silloin, kun huomataan eroavaisuuksia puretun ja ilmoitetun tavaran välillä. Väliaikaisen varaston kirjanpidosta on käytävä ilmi saapumisen yleisilmoituksen MRN-viitenumero ja siihen liittyvä alatason kuljetusasiakirjan viitenumero sekä tavaraeränumero.

Kun tavaroita ei pureta väliaikaiseen varastoon

Kun tavaroita ei pureta väliaikaiseen varastoon, pitää esittämisilmoituksella ilmoittaa lisätietokoodina suora siirtolastaus (lisätietokoodi FISSL), Tullin osoittama paikka (lisätietokoodi FIOSP) tai Tullin hyväksymä paikka (lisätietokoodi FIHPL).

Postilähetysten esittäminen

Lentoyhtiö esittää saapumispaikassa postilähetysten kuljetusyksiköt, esimerkiksi postisäkit. Tämän lisäksi määrämaan posti antaa postilähetyksistä esittämisilmoituksen postilähetysten saapuessa.

Kolmannen maan kautta saapuvan unionitavaran esittäminen

Unionitavarat, jotka kuljetetaan Suomeen kolmannen maan kautta, voidaan esittämisen yhteydessä ilmoittaa unionitavaraksi. Saapumisen esittämisilmoituksella (FI332) ilmoitetaan esittämiserälle lisätietokoodi ”FIPOU”.

2. Toisesta unionimaasta saapuvat tavarat

Kun tavara saapuu toisesta unionimaasta, saapumisen esittämisilmoitus (FI332) on annettava kaikesta lentokoneesta purettavasta tullaamattomasta tavarasta, joka on ilmoitettu väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella. Ilmoitus annetaan Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla.

Jos käytetään sähköistä rahtikirjaa passitusilmoituksena (ETD), väliaikaisen varastoinnin ilmoitus ja esittämisilmoitus annetaan vain T1- ja T2F-statuksella olevista tavaroista.

Saapumisen esittämisilmoituksella tavarat voi esittää purettavaksi väliaikaiseen varastoon. Jos tavaroita ei pureta väliaikaiseen varastoon, ilmoituksessa pitää antaa lisätietokoodi sen mukaan, mitä tavaroille tehdään: suora siirtolastaus (lisätietokoodi FISSL), Tullin osoittama paikka (lisätietokoodi FIOSP), Tullin hyväksymä paikka (lisätietokoodi FIHPL).

Jos tavarat esitetään purettavaksi väliaikaiseen varastoon, on esittämisilmoituksella ilmoitettava sen väliaikaisen varaston uuden muotoinen varastotunnus (FI1234567-800001), jonne tavarat puretaan. Tavarat kirjataan väliaikaisen varaston kirjanpitoon. Jos puretut tavarat eroavat ilmoitetuista tiedoista, niistä annetaan erillinen purkaustulosilmoitus. Väliaikaisen varaston kirjanpidosta on käytävä ilmi väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen MRN-viitenumero ja siihen liittyvä alatason (house) kuljetusasiakirjan numero sekä tavaraeränumero.

Kun tavaroille osoitetaan tulliselvitysmuoto väliaikaisen varastoinnin jälkeen, on seuraavalla tulli-ilmoituksella viitattava väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen MRN-viitenumeroon, alatason (house) kuljetusasiakirjan numeroon ja siihen liittyvään tavaraeränumeroon. Osalähetyksissä on erityisesti muistettava, että jokaisella yksittäisellä osalähetyksellä on oma MRN-, alatason kuljetusasiakirja ja tavaraeränumero, joihin on viitattava seuraavalla tulli-ilmoituksella.

Jos tavaroita ei pureta väliaikaiseen varastoon, pitää esittämisilmoituksella ilmoittaa lisätietokoodina suora siirtolastaus (lisätietokoodi FISSL), Tullin osoittama paikka (lisätietokoodi FIOSP) tai Tullin hyväksymä paikka (lisätietokoodi FIHPL). Tulli-ilmoituksessa edeltävänä asiakirjana ilmoitetaan väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen MRN-viitenumero, alatason (house) kuljetusasiakirjan numero ja tavaraeränumerot. 


Alusta operoiva laivayhtiö on vastuussa saapumisen esittämisilmoituksen antamisesta. Jos aluksella on jaettua lastitilaa, niin toimijat voivat itse antaa omat ilmoituksensa.

Suoraan EU:n ulkopuolisesta satamasta saapuvat alukset

Kun tavara saapuu suoraan EU:n ulkopuolisesta satamasta, siitä pitää antaa saapumisen esittämisilmoitus (IE347). Sitä ennen on kuitenkin mahdollista antaa vapaaehtoinen saapumisilmoitus (IE3470). Ilmoitukset annetaan Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalvelussa (AREX).

Hyväksytty saapumisilmoitus (IE3470) tai saapumisen esittämisilmoitus (IE347) on aluksen purkauslupa.

 • Tavaroista voi antaa vapaaehtoisen saapumisilmoituksen (IE3470).
  • Saapumisilmoitusta käytetään yleensä, kun vain osa tavaroista puretaan ensimmäiseen saapumispaikkaan tai mitään tavaroita ei pureta ensimmäiseen saapumispaikkaan. Ensimmäisessä saapumispaikassa purettavista tavaroista on kuitenkin annettava saapumisen esittämisilmoitus (IE347).
  • Saapumisilmoituksen (IE3470) voi lähettää aikaisintaan, kun alus saapuu satama-alueelle ja viimeistään puolen tunnin kuluttua köysien kiinnittämisen jälkeen.
  • Alukseen jäävistä tavaroista ei tarvitse antaa saapumisen esittämisilmoitusta.
 • Aluksen saapuminen voidaan ilmoittaa myös suoraan saapumisen esittämisilmoituksella (IE347).
  • Tällöin kaikesta tavarasta (myös ei purettavasta) täytyy antaa saapumisen esittämisilmoitus (IE347). 
  • Saapumisen esittämisilmoitus on annettava viimeistään seuraavana päivänä klo 12.
  • Alukseen jäävät tavarat ilmoitetaan omalla esittämisilmoituksellaan, jolla ilmoitetaan seuraava saapumistoimipaikka.
  • Esitettävät tavarat ilmoitetaan jokaisesta varastosta erikseen.
  • Heti tulliselvitettävät tavarat ilmoitetaan omalla ilmoituksellaan (ei pureta varastoon).

Saapumisen esittämisilmoituksella tavarat esitetään:

 • purettavaksi väliaikaiseen varastoon
 • tulliselvitettäväksi saman tien (ei pureta lainkaan väliaikaiseen varastoon)
 • ei purettaviksi tavaroista, joita ei pureta aluksesta lainkaan.

Kun tavarat esitetään purettavaksi väliaikaiseen varastoon, on esittämisilmoituksella ilmoitettava sen väliaikaisen varaston tunnus (R-numero), jonne tavarat puretaan. Tavarat kirjataan väliaikaisen varaston kirjanpitoon, ja niistä annetaan erillinen purkaustulosilmoitus (IE044). Väliaikaisen varaston kirjanpidosta on käytävä ilmi saapumisen yleisilmoituksen MRN-numero ja siihen liittyvä tavaraeränumero jokaisesta tuloerästä erikseen.

Kun tavaroille osoitetaan tulliselvitysmuoto väliaikaisen varastoinnin jälkeen, on seuraavalla tulli-ilmoituksella viitattava saapumisen yleisilmoituksen MRN-numeroon ja siihen liittyvään tavaraeränumeroon.

Jos tavarat tulliselvitetään heti niiden esittämisen jälkeen, saapumisen esittämisilmoituksella ei ilmoiteta väliaikaisen varaston varastotunnistetta (R-numero), eikä niitä kirjata tämän väliaikaisen varaston kirjanpitoon. Tulli-ilmoituksella viitataan edeltävänä menettelynä saapumisen yleisilmoituksen MRN- ja tavaraeränumeroihin.

Kun tavaroita ei pureta lainkaan laivasta, ja laiva jatkaa seuraavaan EU-satamaan, ei anneta poistumisen ilmoituksia.

Toisen unionimaan satamasta saapuvat tavarat

Ilmoitukset annetaan joko Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla.

Kun tavarat saapuvat muussa kuin säännöllisessä alusliikenteessä:

Tullaamaton tavara

 • Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus (FI337) ja saapumisen esittämisilmoitus (FI332) annetaan vain tähän satamaan purettavasta tavarasta.
 • Ilmoituksen voi antaa myös yhdistettynä väliaikaisen varastoinnin ja esittämisilmoituksena (FI335), kun tavarat ovat saapuneet.

Unionitavara

 • Kun tavaran unioniaseman todiste on saatu Unioniaseman ilmoituspalvelusta (PoUS), tavara pitää esittää erikseen omalla esittämisilmoituksellaan.
  • Anna esittämisilmoitus 1.3.–24.5.2024 komission Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS).
  • Anna esittämisilmoitus 25.5.2024 alkaen Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla (FI332).
 • Unionitavarasta on myös annettava väliaikaisen varastoinnin ilmoitus ja saapumisen esittämisilmoitus, jos unioniaseman todistetta ei ole saatu Unioniaseman ilmoituspalvelusta (PoUS)

Kun tavarat saapuvat Tullin hyväksymässä säännöllisessä alusliikenteessä:

 • Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus ja esittämisilmoitus annetaan vain, jos käytetään sähköistä rahtikirjaa passitusilmoituksena (ETD).
  • Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella ilmoitetaan T1- ja T2F-statuksella olevat tavarat, jotka puretaan tässä satamassa.
  • Muutoin Tullin hyväksymässä säännöllisessä alusliikenteessä ei tarvitse antaa väliaikaisen varastoinnin ilmoituksia. Tullaamaton tavara saapuu passitusmenettelyssä, ja passitusmenettely päätetään normaalisti.
 • Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella (FI335, FI337) kuljetusliike ilmoittaa alukselta tähän satamaan purettavat tavarat.
  • EU:n sisäliikenteessä tyhjistä konteista ei anneta ilmoituksia.
  • Alukseen jäävistä tavaroista ei anneta ilmoituksia satamakäynnin yhteydessä.

Jos tavarat esitetään purettavaksi väliaikaiseen varastoon, on esittämisilmoituksella ilmoitettava sen väliaikaisen varaston uuden muotoinen varastotunnus (FI1234567-800x0x), jonne tavarat puretaan. 

Kun tavaroille osoitetaan tulliselvitysmuoto väliaikaisen varastoinnin jälkeen, on seuraavalla tulli-ilmoituksella viitattava väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen MRN-viitenumeroon, alatason (house) kuljetusasiakirjan numeroon ja siihen liittyvään tavaraeränumeroon.