Poistuvan tavaran ilmoitukset

Unionin lainsäädäntö velvoittaa kuljetusliikkeitä antamaan tiedot sähköisesti kuljettamistaan tavaroista ennen unionista poistumista.

Turvatiedot voidaan antaa joko vienti- tai jälleenvienti-ilmoituksella, poistumisen yleisilmoituksella tai passitusilmoituksella.

Jos passitusilmoituksessa on ilmoitettu edeltävänä menettelynä vienti, on turvatiedot annettu. Jos turvatietoja ei ole annettu osana passitusilmoitusta, on tavaroista annettava poistumisen yleisilmoitus.

Vienti-ilmoituksen antamisesta vastaa viejä tai edustaja ja poistumisen yleisilmoituksesta vastaa kuljetusliike.

Huomioi nämä

Euroopan unioni on solminut sopimukset sekä Sveitsin (ml. Liechtenstein) että Norjan kanssa turvatietojen ilmoitusvelvollisuudesta ja tietojen riskianalysoinnista. Näiden sopimusten mukaan turvatietoja ei tarvitse antaa saapuvista tai poistuvista tavaroista.

Kun tavaran määrämaa on joko Norja tai Sveitsi, siitä ei tarvitse antaa poistumisen yleisilmoitusta, mutta muut vientitavarasta annettavat poistumisen ilmoitukset (IE547 ja IE590) annetaan.