Poistumisen esittämisilmoitus (IE547)

Poistumisen esittämisilmoitusta käytetään meritse, lentäen ja rautateitse Suomesta poistuville vientitavaroille. Se voidaan antaa heti, kun kuljetusvälineeseen lastattavista tavaroista annettujen vienti-ilmoitusten MRN-numerot ovat tiedossa.

Hyväksytty esittämisilmoitus on samalla lastauslupa satamassa tai lentokentällä lastattaville tavaroille.

Huomioi nämä

Poistumisen esittämisilmoituksella on ilmoitettava myös satamassa tai lentokentällä siirtokuormattavat tai väliaikaisesti varastoituna olleet tavarat. Näistä tavaroista ilmoitetaan saapumisen yleisilmoituksen tai yleisilmoituksen MRN- ja tavaraeränumerot.


Kun tavara poistuu Suomesta meritse tai lentäen EU:n ulkopuolelle, passitusilmoituksen MRN on ilmoitettava poistumisen esittämisilmoituksella, jos esittämisilmoitusta käytetään lastausluvan hakemiseen. 

  • Jos EU:sta poistuvan tavaran passitusilmoituksella ei ole ilmoitettu turvatietoja, tavaroista on ilmoitettava turvatiedot poistumispaikalla erillisellä poistumisen yleisilmoituksella (IE615). Tällöin poistumisen esittämisilmoituksella ilmoitetaan poistumisen yleisilmoituksen MRN sekä yleisilmoituksen sisältämien tavaraerien numerot.
  • Jos passitettu tavara lastataan alukseen, josta se puretaan EU:ssa, passituksen MRN numeron ilmoittaminen poistumisen esittämisilmoituksella ei ole sallittua.