Matkustajan mukanaan kuljettama kaupallinen lähetys

Unionin rajat ylittävistä tavaroista pitää ilmoittaa turvatiedot Tullille sähköisesti ennen tavaroiden saapumista unioniin tai niiden poistumista unionista. Saapuvasta tavarasta turvatiedot annetaan ensisijaisesti saapumisen yleisilmoituksella ja poistuvasta tavarasta useimmiten osana vienti- tai passitusilmoitusta.

Matkustajan mukanaan kuljettamista henkilökohtaisista tavaroista ei tarvitse antaa turvatietoja, vaikka matkustaja tullaisi jonkun tavaransa yksityishenkilönä. Turvatietoilmoitusta ei vaadita myöskään sellaisesta tavarasta, josta on sallittua antaa tulli-ilmoitus suullisesti.

Huomioi nämä

Kun matkustaja saapuu Suomeen unionin ulkopuolelta ja tuo kaupallisen lähetyksen, joka tulliselvitetään yrityksen nimissä, on tavarasta annettava turvatiedot joko

  • sähköisellä saapumisen yleisilmoituksella (315) ennakolta Tullin AREX-järjestelmään tai
  • kirjallisella ilmoituksella lentokentän, sataman tai maarajalla sijaitsevan saapumispaikan tullille, tai junan tullitarkastajille (Allegro-junan matkustajat liikkuvan junan tullitarkastuksen yhteydessä, muiden junien matkustajat Vainikkalan tullissa junan pysähtyessä rajalla).

Kirjallinen ilmoitus suositellaan annettavaksi EU:n standardin mukaisella vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevalla lomakkeella (SSD-lomake 890), jonka voi tulostaa Tullin verkkosivuilta.

Matkustaja voi käyttää myös asiamiestä ilmoituksen antamiseen.

Ilmoitukseksi voidaan hyväksyä myös muu kaupallinen tai hallinnollinen asiakirja, jossa on riittävät tiedot. Luettelon ilmoitukseen vaadittavista tiedoista löydät Tullikoodeksin delegoidun asetuksen TDA:n liitteestä 9 (lisäys A).

Matkustajan antamalla saapumisen yleisilmoituksella ei anneta kuljetusliikkeen tietoja, vaan ilmoittajaksi merkitään se yritys, jonka nimiin kaupallisesta tavarasta tehdään seuraava tulliselvitys. Yrityksen on oltava EORI-rekisteröitynyt.


Matkustajan on esitettävä tuomansa kaupallinen lähetys aina saapumispaikan tullille. Samalla on esitettävä etukäteen annetun sähköisen saapumisen yleisilmoituksen Tullilta saama viitenumero, MRN, ja ilmoituksen tavaraerien numerot.

Jos yritys on antanut tuonnin tulli-ilmoituksen Tullin tuontijärjestelmään (ITU) ennakolta (ns. D-ilmoitus) on matkustajan mukanaan tuomasta tavarasta tehtävä poikkeuksellisesti aina myös sähköinen esittämisilmoitus.

Tuonnin tulliselvitys on tehtävä saapumispaikan tullissa ennen kuin matkustaja voi viedä tavaran mukanaan. Jos saapumisen yleisilmoitus on annettu sähköisesti, on tuonnin tulli-ilmoituksella ilmoitettava edeltävän asiakirjan koodiksi saapumisen yleisilmoitus ja numeroksi Tullin järjestelmästä saatu viitenumero, MRN, sekä tavaraerien numerot.

Jos turvatiedot on annettu asiakirjalla, ilmoitetaan tuonnin tulli-ilmoituksella edeltäväksi asiakirjan koodiksi varamenettelyasiakirjan koodi ja numeroksi ilmoituksen saapumispaikan tullilta saama numero.


  • Lentomatkustajan on esitettävä mukanaan kuljettamansa kaupallinen tavara ja siitä etukäteen tekemänsä sähköisen vienti-ilmoituksen saateasiakirja, eli EAD-lomake, lentokentän matkustajatullissa. Tulli päättää vientimenettelyn ja asiakas saa poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen, jos matkustaja poistuu suoraan EU:sta tai jos tavara on hänen kirjatuissa matkatavaroissaan. Jos vientilähetys kulkee matkustajan mukana käsimatkatavarana ja matkustajalla on koneen vaihto toisella EU-kentällä, tavara ja EAD-lomake esitetään ja vientimenettely päätetään vasta viimeisellä EU-kentällä.
  • Laivalla EU:n ulkopuolelle lähtevän matkustajan täytyy esittää vientitavara ja EAD-lomake sataman tullille.
  • Allegro-junan matkustaja esittää tavaran ja EAD-lomakkeen tullivirkailijalle liikkuvassa junassa tehtävän tullitarkastuksen yhteydessä, muiden junien matkustajat Vainikkalan tullissa junan pysähtyessä rajalla.
  • Maantieliikenteessä vientitavara ja EAD-lomake esitetään rajalla sijaitsevan poistumispaikan tullille.