Ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti

AREX-järjestelmään annetut ilmoitukset voi korjata pääsääntöisesti antamalla korjaava ilmoitus.

Seuraavia ilmoituksia voi korjata:

 • Saapumisen yleisilmoitus (IE315)
 • Yleisilmoitus (IE344)
 • Saapumisen esittämisilmoitus (IE347)
 • Poistumisen yleisilmoitus (IE615)
 • Poistumisen esittämisilmoitus (IE547)

Sanomailmoittajat antavat korjaussanoman, jossa viitataan alkuperäisen ilmoituksen tullilta saamaan tapahtumatunnukseen tai MRN-numeroon.

Katso-tunnistautuneet netti-ilmoittajat voivat korjata netissä antamaansa ilmoitusta. Tunnistautumaton netti-ilmoittaja ei voi korjata ilmoitustaan.

Ilmoituksen jättäjää tai edustajaa koskevia tietoja ei saa muuttaa teknisten syiden vuoksi. Jos ilmoituksen jättäjä tai edustaja muuttuu, virheellisin tiedoin annettu ilmoitus pyydetään mitätöitäväksi ja annetaan uusi ilmoitus.

Ilmoittajan täytyy säilyttää ja arkistoida muutoksen tosittavat dokumentit tai sähköiset tiedot.

Huomioi nämä

Kuljetusliike tai tämän edustaja voi lähettää korjaavan ilmoituksen (saapumisen) yleisilmoitukseen siihen asti, kunnes tavaran saapumisesta on ilmoitettu joko erillisellä saapumisilmoituksella (IE3470) tai saapumis- ja esittämisilmoituksella (IE347).

Esittämisen jälkeen korjauksista ilmoitetaan joko väliaikaisen varaston purkaustulosilmoituksella, tai korjausta voi pyytää erikseen tullin Sähköisestä palvelukeskuksesta.

Jos tavaralle on jo osoitettu seuraava tulliselvitysmuoto ja tavara on tulliselvitetty käyttäen tavaran oikeita tietoja, saapumisen yleisilmoitusta tai yleisilmoitusta ei enää tarvitse pyytää korjattavaksi.

Ilmoituksen korjaus ennen esittämistä tai uusi ilmoitus esittämisen jälkeen tarvitaan, kun ylipurettuna saapuu täysin uutta aiemmin ilmoittamatonta tavaraa.

Korjausta tai uutta ilmoitusta ei tarvita, jos muuttuva tieto ei ole merkityksellinen:

 • tavaran kuvaus täsmentyy, eikä tavarankuvaus vaikuttaisi neljän numeron tarkkuudella käytettyyn tullinimikkeeseen, jos nimikettä olisi käytetty
 • määrä muuttuu, mutta muutos ei ole merkittävä.

Saapumisen yleisilmoitusta ei saa korjata sen jälkeen, kun tullille on lähetetty diversioilmoitus (IE323) eli ilmoitus reittipoikkeamasta. Mahdollisista tietojen muutoksista tulee neuvotella todellisen saapumistoimipaikan kanssa.

Korjaaminen ennen tavaroiden esittämistä

Tullin sähköinen palvelukeskus voi poikkeustapauksissa antaa luvan tehdä uuden saapumisen yleisilmoituksen, jolloin alkuperäinen ilmoitus on mitätöitävä. Uuden (saapumisen) yleisilmoituksen MRN- ja tavaraeränumerot on ilmoitettava kaikille osapuolille. Tulli-ilmoituksissa on käytettävä uusia MRN- ja tavaraeränumeroita.

Korjaaminen tavaroiden esittämisen jälkeen

Tavaroiden esittämisen jälkeen korjataan tietoja vain niistä tavaroista, jotka on purettu saapumispaikkaan väliaikaisesti varastoituina. Kuljetusvälineeseen jäävien tavaroiden tietoja ei korjata Suomen tullille.

Väliaikaiseen varastoon purettujen tavaroiden tietojen muuttaminen

Jos kuljetusliike havaitsee antamassaan ilmoituksessa virheen tai puutteen kun tavara on purettu väliaikaiseen varastoon, on kuljetusliikkeen ilmoitettava muutoksista sekä Sähköiseen palvelukeskukseen spake.arex(at)tulli.fi että väliaikaisen varaston pitäjälle. Viesti on otsikoitava selvästi esim. "AREX ilmoitustietojen korjaus". Viestillä ilmoitetaan muuttunut tieto ja (saapumisen) yleisilmoituksen MRN- ja tavaraeränumero.

 • Meriliikenteessä muutoksen voi tosittaa esimerkiksi manifestilla tai manifestikorjauksella. Myös korjattu lastitietoilmoitus Portnetissä tai asiakkaan järjestelmässä on riittävä tosite. Korjattua manifestia tai muuta tositetta ei tarvitse liittää mukaan sähköpostiin.
 • Lentoliikenteessä muutoksen tosittavaksi tiedoksi voidaan ilmoittaa väliaikaisen varaston kirjanpitotiedot.

Väliaikaisen varaston pitäjä kirjaa muuttuneet tiedot väliaikaisen varaston kirjanpitoon.

Jos väliaikaisen varaston pitäjä ei ole vielä antanut purkaustulosta, voi väliaikaisen varaston pitäjä toimijoiden välisen sopimuksen mukaisesti ilmoittaa muutoksista purkaustulosilmoituksellaan (IE044). Tällöin kuljetusliikkeen ei tarvitse ilmoittaa muuttuvista tiedoista erikseen Sähköiseen palvelukeskukseen.

Jos tavara on purettu väliaikaiseen varastoon, ja varastonpitäjä havaitsee virheen tai puutteen, hän ilmoittaa  poikkeavat tiedot varaston purkaustulosilmoituksella (IE044).

Jos väliaikaisessa varastossa havaitaan kokonaan ilmoittamatonta tavaraa (esim. ilmoittamaton kontti tai lähetys), ilmoittaa väliaikaisen varaston pitäjä siitä Sähköiseen palvelukeskukseen sähköpostitse spake.arex(at)tulli.fi

 • Kuljetusliike tai sen edustaja vastaa siitä, että ylipuretusta erästä annetaan uudet sähköiset ilmoitukset (IE344/IE315, IE3470 ja IE347)
 • Väliaikaisen varaston pitäjä vastaa uutta ilmoitusta koskevan purkaustulosilmoituksen antamisesta.

Jos väliaikaisen varaston pitäjä huomaa poikkeaman purkaustulosilmoituksen antamisen jälkeen, hän ilmoittaa poikkeamasta tullille sähköpostitse spake.arex(at)tulli.fi

Tietojen muuttaminen, kun tavarat on esitetty tulliselvitettäväksi heti

Yleisilmoitustietojen muutoksista ei tarvitse ilmoittaa tullille, jos tulliselvitys on tehty oikein tiedoin.

Muissa tapauksissa kuljetusliike ilmoittaa muuttuneet tiedot tullille sähköpostitse spake.arex(at)tulli.fi. Viesti on otsikoitava selvästi esim. "AREX yleisilmoituksen korjaus". Viestillä ilmoitetaan muuttunut tieto ja (saapumisen) yleisilmoituksen MRN- ja tavaraeränumero. Kuljetusliikkeen on säilytettävä tositteet muutoksesta.

 


Korjaava ilmoitus tulee tehdä 48 tunnin sisällä alkuperäisen ilmoituksen hyväksymisestä. Jos tulli on ilmoittanut tarkastavansa tavarat, esittämisilmoitusta ei voi korjata sen tavaraerän osalta, johon tulli on ilmoittanut tekevänsä tarkastuksen.

Jos korjattavaa virhettä ei voida korjata sähköisellä ilmoituksella, ilmoittajan on toimitettava muuttunut tieto Sähköiseen palvelukeskukseen sähköpostitse spake.arex(at)tulli.fi. Tulli tekee järjestelmään tarvittavat korjaukset.

Tiedot korjataan aina, kun on ilmoitettu

 • väärät väliaikaisen varaston tiedot; muutoin varaston pitäjä ei voi antaa purkaustulosilmoitusta
 • että tavarat tulliselvitetään heti, mutta tulliselvitysmuotoa ei osoitetakaan välittömästi ja tavara siirretään väliaikaiseen varastoon.

Poistumisen yleisilmoituksen tietoja voi korjata korjaavalla ilmoituksella, kunnes ilmoituksella mainittu tavara on esitetty tullille sähköisellä poistumisen esittämisilmoituksella tai tavara on esitetty maarajalla poistumistullitoimipaikassa.

Jos tulli on ilmoittanut tarkastavansa tavarat, ilmoitusta ei voi tämän jälkeen enää korjata.


Poistumisen esittämisilmoitusta voi korjata poistumisilmoituksen antamiseen saakka.

Kaikkia muita poistumisen esittämisilmoituksen tietoja, paitsi ilmoituksen antajaa tai edustajaa, voidaan korjata siihen saakka, kunnes tulli on hyväksynyt poistumisilmoituksen.


Seuraavia AREX-ilmoituksia ei voi korjata:

 • diversioilmoitus (IE323)
 • poistumisilmoitus (IE590)
 • saapumisilmoitus (IE3470)
 • väliaikaisen varaston vastaanottoilmoitus (IE007)
 • väliaikaisen varaston purkaustulosilmoitus (IE044).

Jos ilmoituksissa kuitenkin havaitaan korjaustarve, tulee ottaa yhteys Sähköiseen palvelukeskukseen sähköpostitse spake.arex(at)tulli.fi.


Ilmoituksen jättämisestä vastaava toimija voi pyytää seuraavia AREX-ilmoituksia mitätöitäväksi, jos yhtään ilmoituksen tavaraerää ei ole esitetty saapuneeksi tai poistuneeksi, tai samasta tavarasta on todettu annetun useampi ilmoitus:

 • Saapumisen yleisilmoitus (IE315) tai sen muutosilmoitus (IE313)
 • Yleisilmoitus väliaikaista varastointia varten (IE344)
 • Poistumisen yleisilmoitus (IE615) tai sen korjausilmoitus (IE613).

Ilmoituksen mitätöintipyynnöt käsitellään Sähköisessä palvelukeskuksessa.

Mitätöintipyynnön voi tehdä lomakkeella 711s tai vapaamuotoisesti sähköpostitse spake.arex(at)tulli.fi, jossa tulee ilmoittaa:

 • MRN-numero ja/tai tapahtumatunnus
 • ilmoittajan nimi, Y-tunnus ja jatko-osa sekä yhteystiedot
 • mitätöinnin syy.

Tulli mitätöi vanhat saapumisen yleisilmoitukset (200 päivän kuluttua ilmoituksen hyväksymisestä) ja poistumisen yleisilmoitukset (150 päivän kuluttua ilmoituksen hyväksymisestä), jos ilmoituksessa tarkoitettuja tavaroita ei ole esitetty tullille, tai saapumisilmoitusta IE3470 käytettäessä ilmoitettu saapuneeksi. Mitätöintejä ei tehdä automaattisesti, vaan tulli pyytää ilmoituksen antajalta selvityksen.

Muita AREX-ilmoituksia kuten esimerkiksi poistumisen esittämisilmoitusta (IE547) tai poistumisilmoitusta (IE590) ei voida mitätöidä.


Ilmoitusta tulee korjata ennen tavaran saapumista, jos ilmoituksen tiedot muuttuvat

Jos kuljetusvälineen tai tavaran tiedot muuttuvat, täytyy ne korjata ennen tavaroiden esittämistä rajan tullitoimipaikalle.

Katso-tunnistautunut netti-ilmoittaja ja sanoma-ilmoittaja voivat korjata jo antamaansa saapumisen yleisilmoitusta siihen saakka, kunnes tavarat on esitetty tullille.

Tunnistautumaton netti-ilmoittaja ei voi korjata ilmoituksella annettuja tietoja, vaan virheellisin tiedoin annettu ilmoitus pyydetään mitätöitäväksi ja annetaan uusi ilmoitus.

Ilmoituksessa esittämisvaiheessa rajalla havaitut virheet

Jos ilmoitettu tavara ei vastaa annettua ilmoitusta, eikä ole yhdistettävissä saapuvaan kuljetukseen, asiakkaan pitää antaa uusi saapumisen yleisilmoitus.

Virheitä, joita ei korjata tullissa:

 • Ilmoituksen viite (LRN) on asiakkaan antama yksilöllinen viite
 • Arvioitu saapumispäivä ja -aika.

Asiakas tai tulli voi korjata kaikkia muita ilmoituksen tietoja paitsi seuraavia:

 • ilmoittaja
 • edustaja.

Jos nämä tiedot muuttuvat, asiakkaan täytyy antaa uusi saapumisen yleisilmoitus oikein toimijatiedoin.

Asiakas ei voi korjata saapumisen yleisilmoitusta, jos ilmoituksen käsittely on Tullissa kesken tai Tulli on määrännyt siihen tarkastuksen, josta on ilmoitettu asiakkaalle.