Ilmoitusten arkistointi 

Ilmoittajan arkistointivelvollisuus

Ilmoittajan on säilytettävä Tullille antamaansa ilmoitukseen liittyvät asiakirjat tai sähköisessä muodossa olevat tiedot, joista ilmoituksen tiedot on otettu. Tällainen arkistoitava asiakirja on esimerkiksi (saapumisen) yleisilmoituksella ilmoitettu kuljetusasiakirja.

Kaikki asiakirjat saa säilyttää sähköisesti. Arkistointiaika on kuluvan vuoden lisäksi kolme vuotta. Tullin vastausanomia ei tarvitse arkistoida, ellei tätä muualla säädetä tai määrätä.

Huomioi nämä

Ilmoittajalla on tulli-ilmoitukseen liittyvien asiakirjojen arkistointivelvollisuus. Jos ilmoittajalla ei ole ilmoitukseen liittyvää tullaus- tai luovutuspäätöstä arkistoituna, Tulli voi pyynnöstä toimittaa sen ilmoittajalle jälkikäteen. Tulli perii erikseen toimitettavasta päätöksestä maksun valtion maksuperustelain mukaisesti.



Asiasanat Arkistointi