Tullien palauttaminen tai peruuttaminen hakemuksesta

Tuonti- ja vientitullit voidaan palauttaa hakemuksen perusteella,

  • jos tuonti- tai vientitullin määrä on vahvistettu liian suureksi
  • jos tavarat ovat viallisia tai tavarat eivät ole sopimuksen ehtojen mukaisia
  • jos toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet virheen tai
  • kohtuussyistä.

Toimita tullien palauttamista tai peruuttamista koskeva hakemus Tullille

  • kolmen vuoden kuluessa tullivelan tiedoksiantopäivästä, kun kyse on liian suureksi vahvistetusta tuonti- tai vientitullin määrästä, toimivaltaisen viranomaisen virheestä tai kohtuussyistä
  • vuoden kuluessa tullivelan tiedoksiantopäivästä, kun kyse on viallisista tavaroista tai tavaroista, jotka eivät ole sopimusehtojen mukaisia.

Jos haet muutosta tavaran palauttamisen takia, hakemuksessa pitää esittää todiste tavaran palauttamisesta EU:n ulkopuolelle sekä myyjän kanssa käyty reklamaatiokirjeenvaihto.

Tullien palauttamisesta tai peruuttamisesta säädetään unionin tullikoodeksin 116 artiklassa:
Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013 unionin tullikoodeksista (EUR-Lex)

 

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta

 


Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus