Pikaoikaisu

Pikaoikaisun voi tehdä ennen tullauspäätöksessä määrättyjen verojen eräpäivää, jos veroja ei ole vielä maksettu. Edellytyksenä on, että toimitat hakemuksen kirjaamoon vähintään viikko ennen oikaistavan päätöksen eräpäivää.

Mikäli oikaisu on käsitellyt asian pikaoikaisuna, Tullin rekisteröity luottoasiakas voi päätöksen perusteella vähentää peruutusta vastaavan määrän omalta jaksolaskultaan.

Jos edellytykset pikaoikaisun käsittelystä eivät täyty, hakemus käsitellään normaalissa vireilletulojärjestyksessä. Tällöin tullauksen verot on maksettava eräpäivään mennessä ja hakemuksen käsittely voi kestää 3–4 kk. Nimikeoikaisuja ja tulkinnanvaraisia hakemuksia ei käsitellä pikaoikaisuina.

Pikaoikaisuna voidaan käsitellä esimerkiksi virheellistä tavaranhaltijaa koskevat muutoksenhaut. Tällöin hakemuksessa on toimitettava korvaava päätös oikeilla tavaranhaltijatiedoilla, mutta laadittuna alkuperäistä päätöstä vastaavalla veronmääräytymispäivällä (ns. poikkeava veronmääräytymispäivä). Oikea tavaranhaltija on pystyttävä toteamaan liitteenä olevista asiakirjoista, esimerkiksi kauppalaskusta.

Miten teen pikaoikaisun?

Toimita pikaoikaisua koskeva hakemus Tullin kirjaamoon. Ilmoita sähköpostin aihekentässä selkeästi ”Pikaoikaisuhakemus”. Myös hakemuksesta täytyy käydä selville, että haet pikaoikaisua. Hae pika-oikaisua ensisijaisesti tullilomakkeella 643s. Huom! Myös lomakkeen kohta 3. Maksutiedot on ehdottomasti täytettävä.

Liitä hakemukseen:

 • oikaistava tullauspäätös
 • korvaava tullauspäätös, jossa on oikeat tavaranhaltijatiedot
 • kauppalasku
 • asiakirjat, joista muutoksen oikeellisuus voidaan todeta
 • alkuperäetuutta haettaessa alkuperätodistus alkuperäisenä
 • varastonpitäjän vakuutus, jos kyseessä on tapaus, jossa varastonpitäjä ei luovuta tavaraa varastolta esim. luovutuspäätöksen virheellisen kollimäärän vuoksi.

Milloin tarvitaan korvaava päätös?

Korvaava päätös oikeilla tiedoilla on tehtävä kun

 • tullaus on tehty väärän tavaranhaltijan nimiin
 • tehdään virheellisen edustusmuodon oikaisu
 • tullauksella on virheellinen kolliluku tai bruttopaino ja tavaraa luovutetaan väliaikaisesta varastosta tai tullivarastosta
 • tullimenettely on virheellinen (sallitaan vain tietyissä tapauksissa)
 • kun varastonpitäjä muusta syystä ei voi luovuttaa tavaroita.

Huomioi nämä

Voit hakea pikaoikaisua, jos oikaistavaan tullauspäätökseen liittyvä lasku on maksamatta ja laskun eräpäivään on aikaa vähintään viikko. Pikaoikaisuna käsitellään ainoastaan hakemukset verojen alentamiseksi. Jälkikantopyyntöjä ja nimikemuutosta koskevia hakemuksia ei käsitellä pikaoikaisuna.

Lue lisää: Pikaoikaisu


                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvonta yrityksille palvelee ma-pe 8-16. Soita, lähetä kysymys tai tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tullineuvonta

 


Asiasanat

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus