Pikaoikaisu

Huom.! Pikaoikaisu koskee vain Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelussa (ITU) tehtyjä tulli-ilmoituksia.

Pikaoikaisun voi tehdä ennen tullauspäätöksessä määrättyjen verojen eräpäivää, jos veroja ei ole vielä maksettu. Pikaoikaisuhakemuksen pitää kuitenkin olla Tullin kirjaamossa vähintään viikko ennen oikaistavan päätöksen eräpäivää.

Mitä voidaan käsitellä pikaoikaisuna

Pikaoikaisuna voidaan käsitellä esimerkiksi virheellistä tavaranhaltijaa koskevat muutoksenhaut. Tällöin hakemuksessa on toimitettava korvaava päätös oikeilla tavaranhaltijatiedoilla, mutta laadittuna alkuperäistä päätöstä vastaavalla veronmääräytymispäivällä (ns. poikkeava veronmääräytymispäivä). Oikea tavaranhaltija on pystyttävä toteamaan liitteenä olevista asiakirjoista, esimerkiksi kauppalaskusta.

Jos Tulli on käsitellyt asian pikaoikaisuna, Tullin rekisteröity luottoasiakas voi päätöksen perusteella vähentää peruutusta vastaavan määrän omalta jaksolaskultaan.

Jos edellytykset pikaoikaisun käsittelystä eivät täyty, hakemus käsitellään normaalissa oikaisukäsittelymenettelyssä vireilletulojärjestyksessä. Tällöin tullauksen verot on maksettava eräpäivään mennessä, ja hakemuksen käsittely voi kestää 3–4 kuukautta.

Mitä ei käsitellä pikaoikaisuna

Nimikeoikaisuja ja tulkinnanvaraisia hakemuksia ei käsitellä pikaoikaisuina.

Miten teen pikaoikaisun? 

Voit tehdä myös vapaamuotoisen hakemuksen.  

Pikaoikaisuhakemuksessa on aina ilmoitettava:

 • tieto siitä, että haet pikaoikaisua
 • päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai kopiona)
 • asiakirjat, joihin vaatimuksissa vedotaan ja joilla voi olla vaikutusta asian ratkaisuun
 • muutokset, joita päätökseen haetaan
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 • hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • tilinumero (BIC ja IBAN).

Liitä hakemukseen:

 • oikaistava tullauspäätös
 • korvaava tullauspäätös, jos sellainen vaaditaan
 • kauppalasku
 • asiakirjat, joista muutoksen oikeellisuus voidaan todeta
 • alkuperäetuutta haettaessa alkuperätodistus alkuperäisenä
 • varastonpitäjän vakuutus, jos kyseessä on tapaus, jossa varastonpitäjä ei luovuta tavaraa varastolta esim. luovutuspäätöksen virheellisen kollimäärän vuoksi.

Milloin tarvitaan korvaava tullauspäätös

Korvaava päätös oikeilla tiedoilla on tehtävä, kun

 • tullaus on tehty väärän tavaranhaltijan nimiin
 • tehdään virheellisen edustusmuodon oikaisu
 • tullauksella on virheellinen kolliluku tai bruttopaino ja tavaraa luovutetaan väliaikaisesta varastosta tai tullivarastosta
 • tullimenettely on virheellinen (sallitaan vain tietyissä tapauksissa)
 • varastonpitäjä muusta syystä ei voi luovuttaa tavaroita.

Toimita pikaoikaisua koskeva hakemus Tullin kirjaamoon. Jos lähetät hakemuksen sähköpostilla, kirjoita viestin aihekenttään ”Pikaoikaisuhakemus”.