Päätöksen oikaiseminen

Muutoksenhaun pakollinen ensimmäinen vaihe on oikaisuvaatimuksen tekeminen Tullin antamaan päätökseen. Tämä koskee päätöksiä, jotka on annettu 1.1.2016 jälkeen. Vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä voi tehdä valituksen Helsingin hallinto-oikeudelle.

Oikaisuvaatimuksen käsittely kestää noin kolme kuukautta.

Huomioi nämä

Lähetä oikaisuhakemus sähköpostilla Tullin kirjaamoon kirjaamo(at)tulli.fi tai kirjeessä osoitteeseen Tulli, Tuonnin oikaisuhakemukset, PL 512, 00101 Helsinki.

Hakemuksena voit käyttää:

  • tullilomaketta 643s (Tullien palautusta/peruutusta koskeva hakemus)
  • tullilomaketta 99s (Jälkikantoon johtava muutosilmoitus). Lomakkeella on mahdollista hakea myös palautusta.

tai

  • vapaamuotoista hakemusta, joka sisältää lomakkeita vastaavat tiedot sekä muut tarvittavat tiedot.

Lue lisää:

 


Voit tiedustella asiaa Tullin kirjaamosta kirjaamo(at)tulli.fi tai p. 0295 527 000. Kirjaamo kertoo, milloin oikaisuhakemuksesi on saapunut Tulliin, eli hakemuksen vireilletulopäivän.

Huomioithan, että hakemuksen käsittely kestää noin kolme kuukautta.


Palautus ei välttämättä näy vielä tililläsi, kun oikaisupäätös saapuu, vaan rahasumman siirtymiseen tilillesi voi mennä muutama päivä päätöksen saapumisesta.


Voit hakea pikaoikaisua, jos oikaistavaan tullauspäätökseen liittyvä lasku on maksamatta ja laskun eräpäivään on aikaa vähintään viikko. Pikaoikaisuna käsitellään ainoastaan hakemukset verojen alentamiseksi. Jälkikantopyyntöjä ja nimikemuutosta koskevia hakemuksia ei käsitellä pikaoikaisuna.

Lue lisää: Pikaoikaisu


Jos tullauksen teki puolestasi asiamies, pyydä tullauspäätös tältä asiamieheltä. Jos teit tullauksen itse Tullin Tuonti-ilmoituspalvelussa, kirjaudu palveluun uudestaan samoilla verkkopankkitunnuksilla.
Heti käyttöehtojen hyväksymisen jälkeen avautuu Etusivu, josta pääset tulostamaan tullauspäätöksen.

Nettituonnin käyttöehtojen mukaisesti yksityishenkilöillä on velvollisuus arkistoida tullaukseen liittyvät asiakirjat kuluvan vuoden + seuraavien 3 vuoden ajan tullauksesta, yrityksillä taas kuluvan vuoden + seuraavien 6 vuoden ajan tullauksesta. Tulli voi pyytää sinua esittämään asiakirjat.


Voit tehdä heti uuden (korvaavan) tullauksen oikealle asiakkaalle. Käytä korvaavassa tullauksessa samaa veronmääräytymispäivää kuin alkuperäisellä tullauksella. Lähetä mitätöintipyyntö virheellisestä tullauksesta Tullin kirjaamoon. 

Voit hakea pikaoikaisua, jos virheelliseen tullauspäätökseen liittyvä lasku on maksamatta ja laskun eräpäivään on aikaa vähintään viikko. Jos eräpäivä on jo mennyt, molemmat tullaukset on maksettava ja haettava palautusta jälkikäteen.

Lue lisää: Pikaoikaisu


Jos saat tiedon, ettei lähetystäsi luovuteta varastolta virheellisen kolliluvun tai painotiedon vuoksi, voit tehdä heti uuden tullauksen oikeilla tiedoilla, jolloin saat tavaran ulos varastosta. Sen jälkeen voit hakea virheelliselle tullaukselle oikaisua korvaavaa tullausta vastaan. Pääsääntöisesti kuitenkin molempien tullauksien maahantuontiverot on maksettava eräpäivään mennessä, jos oikaisua ei siihen mennessä ole tehty.

  • Lähetä hakemus virheellisen tullauspäätöksen mitätöimiseksi osoitteeseen kirjaamo(at)tulli.fi
  • Liitä mukaan molemmat tullauspäätökset sekä asiakirja, josta oikeat tiedot voidaan todeta sekä varastonpitäjän vakuutus siitä, ettei tavaraa luovuteta virheellistä luovutuspäätöstä vastaan.

Huomiothan, että varastonpitäjä voi kuitenkin luovuttaa tavarat tietyin poikkeuksin, jolloin korvaava tullausta ei tarvita.

Sallitut poikkeamat tavarakirjanpidon ja tuonnin luovutuspäätöksen välillä

Väliaikaisen varaston pitäjä saa luovuttaa tavarat, vaikka seuraavat luovutuspäätöksen tiedot poikkeavat väliaikaisen varaston kirjanpidon tiedoista:

  • Kontin tunniste
  • Tavaran merkit ja numerot
  • Kuljetusvälineen tiedot
  • Kolliluku (paljous) ja bruttopaino, edellyttäen, että luovutuspäätöksellä ilmoitettu määrä on suurempi kuin kirjanpidossa. Varastonpitäjä voi luovuttaa tavarat, koska poikkeama ei sinällään johda tullivelan syntymiseen.
  • Tavaran sijaintitiedot, mukaan lukien varastotunniste.

Toimita oikaisuvaatimus Tullille määräajassa

30 päivää

Muu kuin tullin palauttamista tai tullin peruuttamista koskevassa asia (esim. virhemaksu).

3 kuukautta

Jos haet tulli-ilmoituksen mitätöintiä unionin tullikoodeksin 174 artiklan (ent. 237 artikla) nojalla. Esimerkiksi nettikaupasta tilattujen tavaroiden palautukset.

12 kuukautta

Jos haet oikaisua unionin tullikoodeksin 116 artiklan b) kohdan (ent. 238 artikla) nojalla. Esimerkiksi yrityksen vialliset, sopimuksen vastaisesti palautetut tavarat.                                             

3 vuotta       

Jos haet palautusta/peruutusta unionin tullikoodeksin 116 artiklan a), c) tai d) kohdan (ennen 236 artikla) perusteella, koska tullia on kannettu liikaa, kyseessä on viranomaisen virhe tai kohtuussyistä.


                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta

 


Asiasanat Muutoksenhaku

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus