Oikaisuhakemuksen laatiminen

Tee oikaisuvaatimus kirjallisesti Tullille ensisijaisesti tullien palautusta tai peruutusta koskevalle lomakkeelle:  

Jälkikantoa haetaan jälkikantoon johtavalla muutosilmoituksella:

Voit tehdä myös vapaamuotoisen hakemuksen. Liitä hakemukseen kaikki asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot ja asiakirjat. Huomioithan, että tulli ei ota vastaan hakemuksen liitteinä muistitikkuja, CD-levyjä tai muita tallennusvälineitä.

Tulli palauttaa maahantuontiverot suoraan tilillesi, jos palauttamisen edellytykset täyttyvät. Palautus ei kuitenkaan näy välttämättä tililläsi heti päätöksen saatuasi, vaan rahan siirtymiseen voi mennä useita päiviä.

Hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

  • päätös johon muutosta haetaan
  • mitä muutoksia päätökseen haetaan
  • perusteet joilla muutosta vaaditaan
  • hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • tilinumero (BIC ja IBAN).

Toimita hakemuksen liitteenä päätös, johon haet muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä asiakirjat, joihin vaatimuksissa vedotaan ja joilla voi olla vaikutusta asian ratkaisuun.

Jos haet muutosta tavaran nimikkeeseen, toimita liitteenä kauppalasku tai muu vastaava asiakirja, josta voidaan todeta, mikä tavara on kyseessä. Asian käsittelyn nopeuttamiseksi ilmoita myös suomenkielinen tavarankuvaus.

Jos haet muutosta tavaran palauttamisen takia, esitä todiste tavaran palauttamisesta EU:n ulkopuolelle sekä reklamaatiokirjeenvaihto myyjän kanssa.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja. Jos asiamies valtuutetaan vastaanottamaan myös palautettava summa, vaaditaan yksilöity valtakirja, jossa todetaan valtuutetun oikeus rahojen vastaanottamiseen.

Huomioi nämä

Lähetä oikaisuhakemus sähköpostilla Tullin kirjaamoon kirjaamo(at)tulli.fi tai kirjeessä osoitteeseen Tulli, Tuonnin oikaisuhakemukset, PL 512, 00101 Helsinki.

Hakemuksena voit käyttää:

  • tullilomaketta 643s (Tullien palautusta/peruutusta koskeva hakemus)
  • tullilomaketta 99s (Jälkikantoon johtava muutosilmoitus). Lomakkeella on mahdollista hakea myös palautusta.

tai

  • vapaamuotoista hakemusta, joka sisältää lomakkeita vastaavat tiedot sekä muut tarvittavat tiedot.

Lue lisää:

 


                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta

 


Asiasanat

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus