Varastonpitäjän vastuita, velvoitteita ja oikeuksia

Vastuusi määräytyy sen mukaan, onko sinulla väliaikaisen varaston vai tullivaraston lupa. Väliaikaisen varaston luvanhaltija vastaa kaikesta varastointiin liittyvästä. Tullivarastoinnin vastuu jakautuu vielä tarkemmin luvanhaltijan ja menettelynhaltijan vastuisiin.

 • Luvanhaltijana olet vastuussa siitä, että tavarat pysyvät varastossa (tullivalvonnassa), eivätkä joudu vapaaseen liikkeeseen ilman Tullin lupaa.
 • Luvanhaltijana sinun on selvitettävä Tullille mahdolliset varaston kirjanpidossa ilmenevät epäselvyydet. Luvanhaltija on myös velvollinen tarkistamaan, että tavaroita varastosta luovutettaessa luovutusasiakirjan tiedot vastaavat lähetyksen tietoja. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että luovutusasiakirjalla on ilmoitettu oikea edeltävän menettelyn tiedot. Nämä voivat olla esimerkiksi koodi, MRN ja tavaraerän numero.
 • Tullivaraston luvanhaltijana velvollisuutesi on antaa Tullille tullivarastoinnin päättämistiedonanto.
 • Kirjanpitovelvollisuus määräytyy sen mukaan, mikä varastotyyppi on kyseessä. Jos olet kirjanpidosta vastuussa, huolehdit siitä, että kirjanpidon kirjaukset on tehty oikein, kirjanpito on asianmukainen ja ajan tasalla ja sen tositteet asianmukaisesti arkistoitu.
 • Vastaat tarvittavien raporttien toimittamisesta Tullille.
 • Vastaat siitä, että varastossasi noudatetaan tullilainsäädäntöä, kuten lain edellyttämiä aikarajoja.
 • Yleisvakuusluvan haltijana velvollisuutesi on seurata yleisvakuusluvassa ja varastoluvassa mainittua viitemäärää. Viitemäärä muodostuu varastossa olevien tavaroiden verojen määrästä. Siihen lasketaan tulli ja muut mahdolliset maksut, esimerkiksi arvonlisävero ja valmistevero. Varmista reaaliaikaisella seurannalla, ettei viitemäärä ylity. Jos luvassa mainittu viitemäärä on pienempi kuin sillä hetkellä varastossa olevien tavaroiden verojen määrä, ilmoita siitä Tullin lupakeskukseen.
 • Jos tavarat katoavat varastoinnin aikana tai niiden jäljitysketju katkeaa varaston kirjanpidossa, maksat niistä tullin, arvonlisäveron ja muut mahdolliset verot ja maksut.
 • Jos varastoit omia tai asiakkaidesi tavaroita ja teet aina tulliasiointiin liittyvät tulli-ilmoitukset ja paperityöt asiakkaan puolesta omissa nimissäsi, vastaat myös menettelynhaltijan rooliin kuuluvista asioista.
 • Tullivarastoinnissa menettelynhaltija vastaa siitä, että tulli-ilmoitus, jolla tavarat asetetaan tullivarastointimenettelyyn, sisältää riittävät ja oikeat tiedot.
 • Yksityisen tullivaraston luvanhaltijana olet samalla myös menettelyhaltija.

Huomioi nämä

Voit halutessasi hoitaa sähköisesti varaston kirjanpidon ja tositteiden arkistoinnin. Tulli tarkastaa lupaprosessin aikana, että kirjanpitoa pidetään tullin hyväksymässä muodossa. Voit vastaanottaa tavaraa ilmoittamalla tullille purkaustuloksen sähköisesti, jos sinulla on siihen tarvittavat luvat. Tullivarastoinnin tulli-ilmoitukset voit antaa Tullin asiointipalvelussa tai sanomalla.


Väliaikaisessa varastossa olevia tavaroita saat käsitellä ainoastaan niiden kunnon säilyttämiseksi. Tulli voi tarkastaa väliaikaisessa varastossa olevan tavaran ja ottaa siitä näytteitä kuluttajansuojeluvalvontaa varten. Tavaranhaltija voi Tullin luvalla tarkastaa tavaran ja ottaa siitä näytteitä.

Tullivarastossa olevia tavaroita saa käsitellä niiden säilymisen varmistamiseksi, niiden ulkonäön tai markkinointiominaisuuksien parantamiseksi tai niiden valmistamiseksi jakelua tai jälleenmyyntiä varten. Nämä niin sanotut tavanomaiset käsittelyt on määritelty laissa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi vaatteiden uudelleenpakkaamista myyntilajitelmiin.

Jos käsittelyä ei voida tehdä tullivaraston tiloissa, voidaan tavara siirtää Tullin luvalla pois tullivarastosta käsittelyn ajaksi. Jos käsittelyn tuloksena tavaran luonne tai sen ominaisuudet muuttuvat, se on asetettava sisäisen jalostuksen menettelyyn.


Jos varastossasi oleva tavara on pilaantunutta tai jostain syystä menee varastoinnin aikana myyntikelvottomaan kuntoon, tavarat voidaan hävittää tullivalvonnassa. Ota tulliin yhteys, kun huomaat että varastossa on tällaista tavaraa. Jos hävität itse tavaraa varastosta ilmoittamatta siitä tullille, joudut tullaamaan tavarat täydestä arvosta.

Jos huomaat että varastostasi on kadonnut tavaraa, ilmoita siitä tullille heti välttyäksesi ikäviltä jälkikannoilta. Kun ilmoitat tavaran katoamisesta itse, voit tullata sen itse eikä tullauksen yhteydessä yleensä kanneta virhemaksuja tai tullinkorotusta.

Jos olet väliaikaisen varaston pitäjä, velvollisuutesi on ilmoittaa tullille varastossa yli 90 päivää olleet tullaamattomat tavarat.


Tulli seuraa tullaamatonta tavaraa ja varastoivien yritysten toimintaa eri tavoin. Kun haet varastolupaa, tulli tarkastaa, että varastotilat ja kirjanpito vastaavat lainsäädännön vaatimuksia. Tullin tehtävä on valvoa, että tullilainsäädäntöä noudatetaan jatkuvasti.

Kun varastosi on toiminnassa, tulli tarkastaa esimerkiksi varaston kirjanpitoa. Tarkastus voi kohdistua myös varastoitavaan tavaraan. Tarkastusten tekeminen sujuu jouhevasti, kun osallistut tarkastustilanteeseen ja mahdolliseen jälkiselvittelyyn aktiivisesti.


Tulli voi tarkastaa tavaroita monesta eri syystä. Varastonpitäjän pitää auttaa Tullia tavaroiden tarkastamisessa. Kun Tulli tarkastaa pakattuna kuljetettavaa tavaraa, varastonpitäjän pitää avata ja sulkea lähetyksen kuljetuspakkaus. Tarkastuksen jälkeen Tulli merkitsee avatun lähetyksen Tullin avaama -teipillä. Varastonpitäjän vastuulla on myös tarvittaessa siirtää tavaroita varaston alueella hylly- tai varastopaikan ja tarkastuspaikan välillä. Tulli voi muun muassa tarkastaa tavarat ja ottaa niistä näytteitä. Tulli voi myös tarkastaa tavaroiden kuljetusvälineet. Osa Tullin tekemistä tarkastuksista on maksullisia.

Sovellettava lainsäädäntö: Unionin tullikoodeksi
140 artikla Tavaroiden purkaminen ja tarkastus
188 artikla Tulli-ilmoituksen tarkastaminen
189 artikla Tavaroiden tarkastus ja näytteenotto
190 artikla Tavaroiden osittainen tarkastus ja näytteenotto

Maksullisten suoritteiden hinnat


Jos varastossasi on asiakkaan tavaroita, joita asiakas ei tule koskaan noutamaan, olet kuitenkin vastuussa tullaamattoman tavaran varastoinnista. Jos sinun täytyy päästä tavaroista eroon, lainsäädännön tarjoamat vaihtoehdot ovat:

 • tavaran asettaminen johonkin tullimenettelyyn
 • hävittäminen
 • luovuttaminen valtiolle ja
 • myynti tullihuutokaupassa.

Kaikissa näissä tilanteissa vastaat varastonpitäjänä kustannuksista.