Varastoinnin ilmoitukset ja kirjanpito

Koska olet vastuussa tavarasta varastoinnin ajan, varmista, että sinulla on tavarasta riittävät tiedot. Erityisesti tavarankuvaus ja paljous ovat varastonpitäjälle tärkeitä tietoja.

Tarvitset tavarankuvauksen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Joudut kirjaamaan tavarat kirjanpitoon ja tarvittaessa antamaan tulli-ilmoituksen jollakin näistä kielistä, vaikka tavarat tulisivat lähtömaassa hyväksytyllä, esimerkiksi flaamiksi tai bulgarian kielellä täytetyllä passituksella. Muista tämä asia sopimuksia tehdessäsi. Varastonpitäjänä teet myös Tullille ilmoituksia varastoinnista. Tarkista ilmoitusten tietosisältövaatimukset.

Miten annan tullivarastoinnin tulli-ilmoitukset?

Tullivarastoinnin ilmoitukset on annettava SAD-lomakkeella, joka lähetetään Tullin toimipisteeseen käsiteltäväksi. Jos varaston sijaintipaikkakunnalla ei ole Tullin palvelupistettä, paperit voi useimmiten lähettää skannattuina sähköpostitse Tullille.

Jos tarvitset lomakkeita satunnaisesti, voit tulostaa niitä Tullin sivuilta: Lomakkeet. Kun käytät vakiomuotoista tulli-ilmoitusta, saat annettua tavaroista kaikki vaadittavat tiedot heti. Tulli-ilmoitus ja sen täyttöohje

Tullivarastoinnin tulli-ilmoituksen voi tehdä myös muulla tavoin, jolloin siihen täytyy saada Tullin lupakeskuksen lupa.

  • Jos haluat käyttää tulli-ilmoituksena jotain muuta asiakirjaa kuin SAD-lomaketta, esimerkiksi rahtikirjaa, asiakirjassa on oltava samat tiedot kuin SAD-lomakkeella.
  • Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävän merkinnän luvalla tavaran menettelyyn asettaminen tapahtuu kirjanpitomerkinnällä, joka korvaa dokumenttimuotoisen tulli-ilmoituksen. Tästä on aiemmin käytetty nimitystä ”kotitullaus”.

Tavaran luovutus varastosta tapahtuu pääosin sähköisillä ilmoituksilla.

Millä ilmoituksella voin ottaa tavarat väliaikaiseen varastoon varastoitavaksi?

Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksena toimii se asiakirja tai ilmoitus, jolla tavara on tullut Suomeen. Tavarat laitetaan väliaikaiseen varastoon siis yleisilmoituksella tai tulli-ilmoituksella.

Kuljetusyhtiö antaa yleisilmoituksen Tullille sähköisesti, esimerkiksi lentomanifestin, laivamanifestin tai rautatierahtikirjan tietojen pohjalta. Yleisilmoituksen jälkeen rahdinkuljettaja esittää tavarat Tullille esittämisilmoituksella. Yleisilmoituksen ja esittämisilmoituksen voi antaa myös kuljetusliikkeen edustaja.

Varastonpitäjänä tarvitset yleisilmoituksen ja esittämisilmoituksen tiedot ja viitenumeron, jotta voit antaa Tullille purkaustuloksen varastoon vastaanotetuista tavaroista. Halutessasi voit pyytää Tullilta purkaustulosolettaman lähettämällä Tullille vastaanottoilmoituksen.

Tavarat voi ottaa varastoon vastaan myös tulli-ilmoituksella, jolla tavarat saapuvat. Ilmoitus voi olla esimerkiksi T1-passitus tai TIR-carnet. Huolehdi tällöin, että tavarat on ennen varastoon purkua esitetty Tullille ja että passitukselle on haettu purkauslupa.

Huomioi nämä

Et voi luovuttaa varastosta tavaraa ilman tullin lupaa. Tarvitset varaston kirjanpitoon tullin vahvistaman tositteen siitä, että tavara on tulliselvitetty. Tosite voi olla tullin järjestelmästä tuotettu pdf tai tullin leimaama asiakirja, jonka tavaran noutaja esittää tullessaan hakemaan tavaraa varastosta. Joissakin tilanteissa riittää tullin antama ilmoituksen tunnistenumero (esim. MRN).

Tositteen tietojen perusteella on pystyttävä yhdistämään varastosta luovutettu tavara siihen lähetykseen ja tavaraan, joka varastoosi saapui.


Tullaamaton tavara on aina tavalla tai toisella tulliselvitettävä. Tavarat voi tulliselvittää esimerkiksi tullaamalla ne tai jälleenviemällä ne pois Euroopan unionista (EU). Kun tullivarastosta viedään tavaroita EU:n ulkopuolelle, niistä on annettava jälleenvienti-ilmoitus. Tämän jälkeen tavarat voidaan passittaa. Kun tullaamatonta tavaraa siirretään EU:n sisällä, käytetään T1-passitusta.

Tietyissä tilanteissa tavarat voidaan myös luovuttaa valtiolle tai hävittää tullivalvonnassa.


Pikarahtina saapuvat vähäarvoiset lähetykset eli niin kutsutut low value -lähetykset eivät kuulu väliaikaisen varaston tai tullivaraston kirjanpitoon. Ne on asetettu tullimenettelyyn siellä, missä ne ovat saapuneet Euroopan unioniin.

Koska tavarat ovat tulliselvityksen jälkeen unionitavaroita, ne voidaan siirtää eri varastojen välillä pelkällä rahtikirjalla. Tavaroita ei voi kirjata vastaanottavan väliaikaisen varaston kirjanpitoon eikä asettaa tullivarastointimenettelyyn, vaan ne on merkittävä unionitavaran kirjanpitoon. Jos tavarat viedään varastosta edelleen unionin ulkopuolelle, niistä on tehtävä vienti-ilmoitus vientisäännösten mukaisesti.

Low value -lähetyksiä ovat pikarahtiyhtiöiden maahantuomat vähäarvoiset, alle 22 euron pikarahtilähetykset. Ne luovutetaan saapumispaikalla (esimerkiksi Lentotullissa) vapaaseen liikkeeseen Tullin Turvatietoilmoitusjärjestelmään (AREX) annettavilla ilmoituksilla. Lähetykset on voitu myös tullata jo ensimmäisessä unioniin saapumispaikassa.

Yleisilmoituksella tavaroiden väliaikaista varastointia varten on ilmoitettu, että kyseessä on vähäarvoinen lähetys. Esittämisilmoituksella ei ole ilmoitettu varastotunnistetta, koska lähetykset on tulliselvitetty heti eikä niitä ole otettu pikarahtiyhtiön väliaikaisen varaston kirjanpitoon.

Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fiAsiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus