Varastoinnin ilmoitukset ja kirjanpito

Koska olet vastuussa tavarasta varastoinnin ajan, varmista, että sinulla on tavarasta riittävät tiedot. Erityisesti tavarankuvaus ja paljous ovat varastonpitäjälle tärkeitä tietoja.

Tarvitset tavarankuvauksen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Joudut kirjaamaan tavarat kirjanpitoon ja tarvittaessa antamaan tulli-ilmoituksen jollakin näistä kielistä, vaikka tavarat tulisivat lähtömaassa hyväksytyllä, esimerkiksi flaamiksi tai bulgarian kielellä täytetyllä passituksella. Muista tämä asia sopimuksia tehdessäsi. Varastonpitäjänä teet myös Tullille ilmoituksia varastoinnista. Tarkista ilmoitusten tietosisältövaatimukset.

Miten annan tullivarastoinnin tulli-ilmoitukset?

Jos aiot varastoida tavaroita tullivarastossa, sinun pitää antaa tavaroista tulli-ilmoitus ennen niiden varastointia. Tullivarastoinnin tulli-ilmoitus on joko vakiomuotoinen tulli-ilmoitus tai ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä ja siitä annettava esittämistiedonanto. Vakiomuotoisen ilmoituksen voi antaa joko ennen tavaroiden esittämistä tai niiden esittämisen yhteydessä. Ilmoittajan kirjanpitomerkintää ja esittämistiedonantoa saa käyttää vain, jos tullivarastoluvan haltijalla on myös ilmoittajan kirjanpitoon tehtävän merkinnän lupa.

Jos tavarat siirretään tullivarastoon väliaikaisesta varastosta, tullivarastoinnin tulli-ilmoitus tarvitaan myös siksi, että väliaikainen varasto voi luovuttaa tavarat. Jos tavarat tulevat tullivarastoon passitusmenettelyssä, ilmoitus on tehtävä ennen kuin tavarat kirjataan varaston kirjanpitoon. Voit antaa ilmoituksen joko niiden saavuttua (IM A) tai ennakkoon (IM D). Ilmoituksen tehdäksesi tarvitset edeltävän menettelyn asiakirjan tunnistetiedon, esimerkiksi passituksen MRN-viitteen. Voit antaa tulli-ilmoituksen joko Tullin asiointipalvelussa tai sanomalla. 

Tavaran luovutus varastosta tapahtuu pääosin sähköisillä ilmoituksilla.

Millä ilmoituksella voin ottaa tavarat väliaikaiseen varastoon varastoitavaksi?

Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksena toimii se asiakirja tai ilmoitus, jolla tavara on tullut Suomeen. Tavarat laitetaan väliaikaiseen varastoon siis yleisilmoituksella tai tulli-ilmoituksella.

Kuljetusyhtiö antaa yleisilmoituksen Tullille sähköisesti, esimerkiksi lentomanifestin, laivamanifestin tai rautatierahtikirjan tietojen pohjalta. Yleisilmoituksen jälkeen rahdinkuljettaja esittää tavarat Tullille esittämisilmoituksella. Yleisilmoituksen ja esittämisilmoituksen voi antaa myös kuljetusliikkeen edustaja.

Varastonpitäjänä tarvitset yleisilmoituksen ja esittämisilmoituksen tiedot ja viitenumeron, jotta voit antaa Tullille purkaustuloksen varastoon vastaanotetuista tavaroista. Halutessasi voit pyytää Tullilta purkaustulosolettaman lähettämällä Tullille vastaanottoilmoituksen.

Tavarat voi ottaa varastoon vastaan myös tulli-ilmoituksella, jolla tavarat saapuvat. Ilmoitus voi olla esimerkiksi T1-passitus tai TIR-carnet. Huolehdi tällöin, että tavarat on ennen varastoon purkua esitetty Tullille ja että passitukselle on haettu purkauslupa.

Huomioi nämä

Ilmoittajalla on tulli-ilmoitukseen liittyvien asiakirjojen arkistointivelvollisuus. Jos ilmoittajalla ei ole ilmoitukseen liittyvää tullaus- tai luovutuspäätöstä arkistoituna, Tulli voi pyynnöstä toimittaa sen ilmoittajalle jälkikäteen. Tulli perii erikseen toimitettavasta päätöksestä maksun valtion maksuperustelain mukaisesti.


Et voi luovuttaa varastosta tavaraa ilman tullin lupaa. Tarvitset varaston kirjanpitoon tullin vahvistaman tositteen siitä, että tavara on tulliselvitetty. Tosite voi olla sähköinen tai paperinen. Se voi olla esimerkiksi tullin järjestelmästä tuotettu pdf tai tullin leimaama asiakirja, jonka tavaran noutaja esittää tullessaan hakemaan tavaraa varastosta. Se voi olla myös sähköinen luovutussanoma, jonka tulli lähettää varastonpitäjälle.

Varastonpitäjä voi halutessaan edellyttää pdf-dokumenttien käyttöä tavaran luovutuksessa luovutussanoman lisäksi. Joissakin tilanteissa riittää tullin antama ilmoituksen tunnistenumero (esim. MRN).

Tositteen tietojen perusteella on pystyttävä yhdistämään varastosta luovutettu tavara siihen lähetykseen ja tavaraan, joka varastoosi saapui.


Tullaamaton tavara on aina tavalla tai toisella tulliselvitettävä. Tavarat voi tulliselvittää esimerkiksi tullaamalla ne tai jälleenviemällä ne pois Euroopan unionista (EU). Kun tullivarastosta viedään tavaroita EU:n ulkopuolelle, niistä on annettava jälleenvienti-ilmoitus. Tämän jälkeen tavarat voidaan passittaa. Kun tullaamatonta tavaraa siirretään EU:n sisällä, käytetään T1-passitusta.

Tietyissä tilanteissa tavarat voidaan myös luovuttaa valtiolle tai hävittää tullivalvonnassa.

Tullivarastoluvan haltija antaa vielä tullille päättämistiedonannon tullivarastoinnin päätyttyä.