EU:n alueelle saapuvaa tavaraa voi varastoida väliaikaisessa varastossa tai tullin hyväksymässä paikassa 

Väliaikainen varastointi on tullaamattomien tavaroiden varastointia tullivalvonnassa niiden tullille esittämisen ja tullimenettelyyn asettamisen tai jälleenviennin välisenä aikana. Väliaikaisen varastoinnin kesto voi vaihdella, mutta voi olla enintään 90 päivää siitä, kun tavarat on esitetty tullille.

Väliaikaisesti varastoidut tavarat voidaan varastoida väliaikaisessa varastossa tai muussa tullin hyväksymässä paikassa. Molemmat edellyttävät Tullin lupakeskuksen myöntämää lupaa. Tietyissä tilanteissa tavarat katsotaan väliaikaisesti varastoiduiksi myös tullin osoittamassa paikassa.

Varastointi väliaikaisessa varastossa

Varastotilojen pitäminen tavaroiden väliaikaista varastointia varten edellyttää Lupakeskuksen myöntämää lupaa. Luvanhaltijan on asetettava vakuus ja pidettävä väliaikaisesti varastoiduista tavaroista lainsäädännön vaatimukset täyttävää kirjanpitoa. Tavaroita saa varastoida 90 päivää, jonka kuluessa ne on asetettava tullimenettelyyn tai jälleenvietävä. Lupakeskus antaa kullekin varasto-osoitteelle varastotunnisteen, jota käytetään varaston sijainnin ilmoittamiseen tulli-ilmoituksella.

Myös varastointi tullin hyväksymässä paikassa edellyttää Lupakeskuksen lupaa

Tulli voi myöntää esimerkiksi passituksen valtuutetulle vastaanottajalle luvan varastoida tullaamattomia tavaroita lyhytaikaisesti muussa paikassa kuin varsinaisessa väliaikaisessa varastossa. Muun paikan käyttäminen väliaikaiseen varastointiin edellyttää Tullin lupakeskuksen myöntämää Tullin hyväksymän paikan lupaa. Lupakeskus antaa paikalle erillisen varastotunnisteen.

Tavarat on asetettava tullimenettelyyn tai jälleenvietävä kolmen päivän kuluessa niiden esittämisestä. Jos luvanhaltijalla on passituksen valtuutetun vastaanottajan lupa, määräaika on kuusi päivää. Jos väliaikaisesti varastoituja tavaroita siirretään pois luvassa ilmoitetusta tullin hyväksymästä paikasta tai ne luovutetaan varastosta ilman tullin lupaa, voi syntyä tullivelka.

Jos hakijalla ei ole yleisvakuutta, varastoinnille on asetettava vakuus. Luvanhaltijan on pidettävä väliaikaisesti varastoiduista tavaroista kirjanpitoa, josta pitää käydä selville tavaroiden tulopäivä (esittämispäivä), edeltävän ilmoituksen viite (esim. passituksen MRN-viitenumero), väliaikaisen varastoinnin päättävän tullimenettelyn viite (esim. luovutuspäätöksen numero) ja päiväys.

Esimerkki: Tuonti Oy:llä on passituksen valtuutetun vastaanottajan lupa sekä tullin hyväksymän paikan lupa käyttää omia tilojaan väliaikaiseen varastointiin. Tavarat saapuvat yrityksen tiloihin perjantaina, jolloin yritys pyytää T1-passitukselle purkausluvan, purkaa tavarat ja merkitsee vaaditut tiedot kirjanpitoon. Yritys asettaa tavarat tullimenettelyyn seuraavana torstaina antamalla tullille tuonnin tulli-ilmoituksen. Yritys ilmoittaa tulli-ilmoituksella tavaran sijaintipaikaksi tullin hyväksymän paikan luvassa mainitun varastotunnisteen. Kun yritys on saanut tullilta luovutuspäätöksen, se voi luovuttaa tavarat eteenpäin.

Esimerkki: Tukkuri Oy:llä on tullin hyväksymän paikan lupa piha-alueelleen. Tavarat saapuvat perjantaina, jolloin yritys pyytää Tullin sähköisestä palvelukeskuksesta T1-passitukselle purkausluvan. Yritys ei pura tavaroita autosta, mutta merkitsee vaaditut tiedot kirjanpitoon. Yritys antaa maanantaina tullille tuonnin tulli-ilmoituksen, jolla ilmoittaa tavaran sijaintipaikaksi piha-alueen varastotunnisteen. Kun yritys on saanut tullilta luovutuspäätöksen, se voi luovuttaa tavarat eteenpäin.

Poikkeustapauksissa tulli voi osoittaa paikan tavaroiden väliaikaiseen varastointiin

Tavaroiden väliaikainen varastointi tullin osoittamassa paikassa on aina poikkeuksellista ja edellyttää tilanteen perustelua. Tullin osoittama paikka voi olla esimerkiksi Trafin hyväksymä satama, ns. tehdassatama, johon saapuu kaupallista liikennettä. Tällöin tavaroista on annettu ennakkoon tulli-ilmoitus tai ne esitetään saapuessa unionitavaroiksi. Varastointi tullin osoittamassa paikassa ei siksi edellytä Lupakeskuksen lupaa. Tavaroiden väliaikainen varastointi tällaisessa paikassa on sallittua ainoastaan kolmen päivän ajan siitä, kun ne on esitetty tullille. Tulli valvoo, että aikarajoja noudatetaan.