Varastoinnin paikka

EU:n alueelle saapuvaa tavaraa pidetään väliaikaisesti varastoituna  

Väliaikainen varastointi on tullaamattomien tavaroiden varastointia tullivalvonnassa niiden tullille esittämisen ja tullimenettelyyn asettamisen tai jälleenviennin välisenä aikana. Väliaikaisen varastoinnin kesto voi vaihdella, mutta voi olla enintään 90 päivää siitä, kun tavarat on esitetty tullille.

Tavaroita voi varastoida väliaikaisessa varastossa tai tullin hyväksymässä paikassa

Väliaikaisesti varastoidut tavarat voidaan varastoida väliaikaisessa varastossa tai muussa tullin hyväksymässä paikassa. Molemmat edellyttävät Tullin lupakeskuksen myöntämää lupaa. Tietyissä tilanteissa tavarat katsotaan väliaikaisesti varastoiduiksi myös tullin osoittamassa paikassa.

Varastointi väliaikaisessa varastossa

Varastotilojen pitäminen tavaroiden väliaikaista varastointia varten edellyttää Lupakeskuksen myöntämää lupaa. Luvanhaltijan on asetettava vakuus ja pidettävä väliaikaisesti varastoiduista tavaroista lainsäädännön vaatimukset täyttävää kirjanpitoa. Tavaroita saa varastoida 90 päivää, jonka kuluessa ne on asetettava tullimenettelyyn tai jälleenvietävä. Lupakeskus antaa kullekin varasto-osoitteelle varastotunnisteen, jota käytetään varaston sijainnin ilmoittamiseen tulli-ilmoituksella.

Myös varastointi tullin hyväksymässä paikassa edellyttää Lupakeskuksen lupaa

Tulli voi myöntää esimerkiksi passituksen valtuutetulle vastaanottajalle luvan varastoida tullaamattomia tavaroita muussa paikassa kuin varsinaisessa väliaikaisessa varastossa. Muun paikan hyväksyminen väliaikaiseen varastointiin edellyttää Lupakeskuksen lupaa. Lupa ei oikeuta pitempiaikaiseen varastointiin, vaan tavarat on asetettava tullimenettelyyn niiden tullille esittämistä seuraavana työpäivänä. Lupakeskus antaa luvalle erillisen varastotunnisteen.

Varastoinnille on asetettava vakuus, jos hakijalla ei ole yleisvakuutta. Luvanhaltijan on pidettävä väliaikaisesti varastoiduista tavaroista kirjanpitoa, josta pitää käydä selville tavaroiden tulopäivä, edeltävän ilmoituksen viite (passituksen MRN), väliaikaisen varastoinnin päättävän tullimenettelyn viite (luovutuspäätöksen numero) ja päiväys.

Esimerkki: Tuonti Oy:llä on passituksen valtuutetun vastaanottajan lupa sekä tullin hyväksymän paikan lupa käyttää omia tilojaan väliaikaiseen varastointiin. Tavarat saapuvat yrityksen tiloihin maanantaina, jolloin yritys päättää T1-passituksen ja merkitsee vaaditut tiedot kirjanpitoon. Yritys asettaa tavarat tullimenettelyyn seuraavana päivänä, tiistaina, antamalla tullille tuonnin tulli-ilmoituksen. Tavaran sijaintipaikka ilmoitetaan tulli-ilmoituksella luvassa mainitulla varastotunnisteella.

Poikkeustapauksissa tulli voi osoittaa paikan tavaroiden väliaikaiseen varastointiin

Tavaroiden väliaikainen varastointi tullin osoittamassa paikassa on aina poikkeuksellista ja edellyttää tilanteen perustelua. Tullin osoittama paikka voi olla esimerkiksi Trafin hyväksymä satama, ns. tehdassatama, johon saapuu kaupallista liikennettä. Tavarat esitetään niiden saapuessa joko unionitavaroiksi tai niistä on annettu ennakkoon tulli-ilmoitus. Varastointi tullin osoittamassa paikassa ei siksi edellytä Lupakeskuksen lupaa eikä vakuutta. Tavaroiden väliaikainen varastointi tällaisessa paikassa on sallittua ainoastaan lyhyen ajan, enintään vuorokauden. Tulli valvoo, että aikarajoja noudatetaan.

Ota yhteyttä
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus