Unioniaseman todistaminen

Unionitavara on unionissa tuotettua tai sinne tuontitullattua tavaraa. Unionitavara liikkuu vapaasti ilman tullimuodollisuuksia unionin sisällä. Tavaran unioniasemasta on annettava todiste, jos sitä kuljetetaan unionin ulkopuolisen alueen kautta takaisin unioniin. Tavaran katsotaan poistuneen unionista myös, jos sitä kuljetetaan muussa kuin säännöllisessä alusliikenteessä unionin jäsenmaiden välillä.

Tavaroille laaditaan:

  • T2L-asiakirja, jos tavaraa kuljetetaan ulkopuolisten alueiden kautta
  • T2LF-asiakirja, jos tavaraa kuljetetaan unionin erityiselle veroalueelle tai niiden kautta

T2-passitusta voidaan käyttää todistamaan tavaroiden unioniasema niissä tapauksissa, joissa unionitavaroita kuljetetaan unionin alueen osasta toiseen jonkin yhteisen passituksen maan alueen kautta.

Miten tavaran unioniasema todistetaan

Unioniasema todistetaan SAD-lomakkeella tai muulla unionin tullilainsäädännössä hyväksytyllä asiakirjalla, kuten esimerkiksi kauppalaskulla tai varustamon tavaraluettelolla, johon tehdään T2L tai T2LF -merkintä. Asiakirjan voi pyytää vahvistettavaksi Tullin ajanvarauspalvelun avulla niillä paikkakunnilla, joissa Tullilla ei ole asiakaspalvelua.

Tullin vahvistusta ei tarvita, jos kyseessä on kauppalasku tai kuljetusasiakirja, jonka unionitavaroiden yhteisarvo on enintään 15 000 euroa, tai toimijalla on valtuutetun antajan lupa.

Lupa vahvistaa itse tavaran unioniasema

Tulli voi myöntää toimijalle valtuutetun antajan luvan (ACP). Valtuutettu antaja saa vahvistaa itse tavaroiden unioniaseman. Edellytyksenä on luvan säännöllinen käyttö.

Valtuutetun antajan lupaa haetaan Luvat ja päätökset-palvelussa.

Unioniaseman selvitys