Tavaroiden asettaminen tullivarastointimenettelyyn

Tavarat asetetaan tullivarastointimenettelyyn tullivarastoinnin tulli-ilmoituksella. Tavarat voidaan asettaa menettelyyn esimerkiksi silloin, kun ne saapuvat Suomeen, tai kun ne siirretään väliaikaisesta varastosta tullivarastoon tai tullivarastosta toiseen tullivarastoon. Tullivarastointi voi myös päättää passituksen tai sisäisen jalostuksen.

Tullivarastointimenettelyyn asettamisen yhteydessä tavaroita voidaan siirtää tullivarastointimenettelyssä menettelyynasettamispaikasta luvanhaltijan tiloihin tai samassa tullivarastoluvassa ilmoitettujen paikkojen välillä.

Huomioi nämä

Siirtoja yhdessä tullivarastoluvassa ilmoitettujen eri varastotilojen välillä voidaan tehdä ilman tullimuodollisuuksia, jos varastoilla on yhteinen kirjanpito. Käytännössä nämä ovat siirtoja yhden luvanhaltijan eri varastointipaikkojen (varastotunnisteiden) välillä. Tällöin riittää, että yrityksen kirjanpitoon merkitään tavaran sijaintipaikka. Varastojen osoitteet on määritelty tullivarastoluvassa. Lupatyypistä riippuen luvanhaltija tai menettelynhaltija vastaa siitä, ettei tavara joudu vapaaseen liikkeeseen ilman tullin lupaa.

Jos samassa luvassa ilmoitetuilla varastoilla on eri kirjanpidot, siirrot pitää tehdä joko passittamalla tai asettamalla tavara uudestaan tullivarastointimenettelyyn.


Tavarat saa siirtää tullivarastoinnin tulli-ilmoituksella luvanhaltijan tiloihin siitä tullitoimipaikasta, jossa ne asetetaan tullivarastointimenettelyyn. Tullille on annettava purkaustulos, jos tavaroita varastoon purettaessa huomataan, että tavarat eivät täsmää tulli-ilmoituksessa annettuihin tietoihin.

  • Yksityisessä tullivarastossa luvanhaltija on aina myös menettelynhaltija. Luvanhaltijan vastuu tavaroista alkaa jo ennen siirron aloittamista, siitä hetkestä, kun tavarat on asetettu tullivarastointimenettelyyn.
  • Yleisessä tullivarastossa voi olla useita menettelynhaltijoita, jotka voivat olla eri toimijoita kuin luvanhaltija. Menettelynhaltija ja luvanhaltija vastaavat siirrosta yhdessä.

Kun tavaroita on tarkoitus siirtää tullivarastointimenettelyssä menettelyynasettamispaikasta luvanhaltijan tiloihin, menettelynhaltija esittää tulli-ilmoituksen menettelyyn asettavassa tullissa. Tulli tarkistaa luovutuksen edellytykset, päättää edeltävän menettelyn tai ilmoituksen ja vahvistaa tullimenettelyyn asettamisen leimaamalla tulli-ilmoituksen. Tulli-ilmoituksesta jää yksi kappale menettelyyn asettavalle tullille, muut kappaleet annetaan asiakkaalle.

Jos tavara on ollut ennen tullivarastointimenettelyyn luovuttamista väliaikaisessa varastossa, tulli-ilmoituksen yksi kappale jää kirjanpidon tositteeksi tälle varastolle. Yksi kappale seuraa tavaraa.

Kun tavara on saapunut tullivarastoon, luvanhaltija tekee tavaralle purkauslaskennan vertaamalla tavaraa tulli-ilmoituksessa ilmoitettuihin tietoihin. Jos purkaustulos poikkeaa tulli-ilmoituksella ilmoitetuista tiedoista, menettelynhaltijan on oikaistava antamiaan tietoja erillisellä purkaustulosilmoituksella, joka annetaan varaston operatiivista toimintaa valvovalle tullille. Menettelynhaltija liittää kirjanpitoonsa SAD-lomakkeen ja mahdolliset poikkeavaan purkaustulokseen liittyvät tositteet.


Tavarat voidaan siirtää tullivarastoluvassa määriteltyyn menettelyn päättävään tulliin silloin, kun tullivarastointimenettely päätetään toiseen tullimenettelyyn. Tullivarastointi voidaan päättää myös niin, että toinen tullivarastoluvan haltija asettaa tavarat uudestaan tullivarastointimenettelyyn. Tavarat vastaanottavan varaston luvassa on oltava mainittuna menettelyyn asettavana tullina lähettävän varaston menettelyn päättävä tulli.

Ennen tavaroiden siirtoa tullivarastosta toiseen siirron vastaanottaja asettaa tavarat 7171-menettelyyn. Kun tulli on hyväksynyt tulli-ilmoituksen, lähettävän varaston vastuu tullivarastointimenettelystä päättyy ja vastaanottavan varaston vastuu alkaa. Vastaanottava varasto antaa tarvittaessa tullille purkaustuloksen.

Esimerkki: Yritys A:lla on tullivarastolupa, jossa menettelyn päättävä tulli on Kotka. Tavarat on tarkoitus siirtää yritys B:lle, jonka tullivarastoluvassa menettelyyn asettava tulli on Kotka. Yritys B esittää Kotkan tullille 7171-ilmoituksen SAD-lomakkeella, johon on edeltäväksi menettelyksi merkitty A:n antamat varastoonpanonumerot. Kun tulli on vahvistanut tulli-ilmoituksen, B toimittaa ilmoituksen kopion A:lle. Yritys A luovuttaa tavarat ilmoitusta vastaan ja tekee kirjanpitoonsa merkinnän B:n ilmoittamista varastoonpanonumeroista ja päivämäärästä (tullin hyväksymispäivämäärä). Kun tulli on hyväksynyt 7171-ilmoituksen, vastuu menettelystä on siirtynyt B:lle. Yritys B antaa tarvittaessa tullille purkaustulosilmoituksen.Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus