Tavaroiden asettaminen tullivarastointimenettelyyn

Tavarat asetetaan tullivarastointimenettelyyn tullivarastoinnin tulli-ilmoituksella. Tavarat voidaan asettaa menettelyyn esimerkiksi silloin, kun ne saapuvat Suomeen, tai kun ne siirretään väliaikaisesta varastosta tullivarastoon tai tullivarastosta toiseen tullivarastoon. Tullivarastointi voi myös päättää passituksen tai sisäisen jalostuksen.

Kun tavarat vastaanotetaan tullivarastoon, tavaroista ei anneta mahdollisen passituksen purkaustuloksen lisäksi muuta purkaustulosilmoitusta. Jos purkausvaiheessa huomataan eroja tavaran ja niistä annetun ilmoituksen välillä, tullivarastoinnin tulli-ilmoitusta oikaistaan tai tavaroista annetaan uusi tulli-ilmoitus.

Tullivarastointimenettelyyn asettamisen yhteydessä tavaroita voidaan siirtää tullivarastointimenettelyssä menettelyynasettamispaikasta luvanhaltijan tiloihin tai samassa tullivarastoluvassa ilmoitettujen paikkojen välillä.

  • Yksityisessä tullivarastossa luvanhaltija on aina myös menettelynhaltija. Luvanhaltijan vastuu tavaroista alkaa jo ennen siirron aloittamista, siitä hetkestä, kun tavarat on asetettu tullivarastointimenettelyyn.
  • Yleisessä tullivarastossa voi olla useita menettelynhaltijoita, jotka voivat olla eri toimijoita kuin luvanhaltija. Menettelynhaltija ja luvanhaltija vastaavat siirrosta yhdessä.

Huomioi nämä

Tavarat asetetaan tullivarastointimenettelyyn ja passitus päätetään tullivarastoinnin tulli-ilmoitusta vastaan. Passitusmenettelyssä saapuvalle tavaralle on aina pyydettävä tullilta purkauslupa.

Jos vastaanottava tullivarasto on mainittu tullivaraston luvanhaltijan passituksen valtuutetun vastaanottajan luvassa, purkauslupa pyydetään sanomalla. Pyydä purkauslupa sähköisesti vastaanottoilmoitussanomalla tavaroiden saavuttua varastolle.

Jos tavarat tuodaan varastolle T-passitusmenettelyssä eikä yritykselläsi ole passituksen valtuutetun vastaanottajan lupaa, pyydä purkauslupa joko jostakin asiakaspalvelua tarjoavasta tullista tai sähköpostilla osoitteesta spake.passitus(at)tulli.fi. Jos pyydät purkauslupaa sähköpostitse, liitä pyyntöön ennakkoon annetun tullivarastoinnin ilmoituksen saama MRN-viite. Tarvitset MRN-viitteen myös asioidessasi tullin asiakaspalvelupisteessä.

Pyydä TIR carnet -passitukselle purkauslupaa tullista jo raja- tai saapumistoimipaikassa, jos määränpäässä ei ole enää tullin asiakaspalvelua tarjoavaa toimipaikkaa. Huomaa, että tällöin tavaroista on annettava tullivarastoinnin tulli-ilmoitus ennakkoon, ja tavarat asetetaan tullivarastointimenettelyyn jo saapumispaikassa. Kun tavarat ovat saapuneet varastolle, niille ei enää pyydetä erillistä purkauslupaa.

Esimerkki 1. Kun vastaanottavalla varastolla ei ole passituksen valtuutetun vastaanottajan lupaa:  

Varasto Oy:llä on Raumalla yksityinen tullivarasto. Varasto Oy:lle on tulossa tavaraa passitusmenettelyssä helsinkiläiseen satamaan. Menettelynhaltija, Varasto Oy, tekee saapuvalle tavaralle ennakkoon tulli-ilmoituksen (IMD / 7100) Tullin asiointipalvelussa.

Tavarat saapuvat Helsinkiin. Asiakas (kuljettaja) pyytää passitukselle purkausluvan joko lähtöpaikan tullista tai sähköpostilla osoitteesta spake.passitus(at)tulli.fi. Asiakas ilmoittaa sähköpostiin ennakkoon annetun tullivarastoinnin tulli-ilmoituksen MRN-viitteen. Sähköinen palvelukeskus päättää passituksen ja käsittelee varastoinnin tulli-ilmoituksen. Menettelynhaltija saa tullilta luovutussanoman tiedoksi siitä, että passitus on päätetty, ja luovutuspäätöksen, joka osoittaa, että tavarat on asetettu tullivarastointimenettelyyn.

Kun tavara puretaan tullivarastoon Raumalla, Varasto Oy tarkistaa, että tavarat vastaavat tulli-ilmoituksen tietoja. Jos purkuvaiheessa havaitaan poikkeamia, tullivarastoinnin ilmoitusta oikaistaan tai tavaroista annetaan uusi tulli-ilmoitus.

Esimerkki 2. Kun vastaanottavalla varastolla on valtuutetun vastaanottajan lupa:

Varasto Oy:lla on Raumalla yksityinen tullivarasto. Yrityksellä on myös lupa ottaa vastaan passituksia valtuutettuna vastaanottajana. Tavarat saapuvat Vuosaaren satamaan ja ne asetetaan passitusmenettelyyn. Kun kuljetus on saapunut varastolle, Varasto Oy pyytää passitukselle purkausluvan vastaanottoilmoitussanomalla.

Kun purkauslupa on saatu ja tavara purettu tullivarastoon, tekee menettelynhaltija, Varasto Oy, tulli-ilmoituksen (IMA / 7100) Tullin netti-ilmoituspalvelussa sekä lähettää passituksen purkaustulossanoman tullille. Sähköinen palvelukeskus päättää passituksen ja käsittelee varastoinnin tulli-ilmoituksen. Menettelynhaltija saa tullilta luovutussanoman tiedoksi siitä, että passitus on päätetty ja luovutuspäätöksen, joka osoittaa, että tavarat on asetettu tullivarastointimenettelyyn.


Tavarat voidaan siirtää tullivarastoluvassa määriteltyyn menettelyn päättävään tulliin silloin, kun tullivarastointimenettely päätetään toiseen tullimenettelyyn.

Jos tullivarastointi päätetään passitusmenettelyyn ja käytetään passituksen vakiomuotoista ilmoitusta, passitusmenettely pitää aloittaa tullitoimipaikassa. Tavarat siirretään tullitoimipaikkaan tullivarastointimenettelyssä tullivarastoluvan haltijan vastuulla. Tulli sinetöi kuorman ennen luovutusta passitusmenettelyyn, jos passituksesta vastaavalla ei ole sinetöintilupaa.


Tavarat voi siirtää tullivarastointimenettelyssä toiselle luvanhaltijalle, joka asettaa tavarat uudestaan tullivarastointimenettelyyn.

Esimerkki:

Varasto Oy on asettanut tavarat tullivarastointimenettelyyn. Tulli on antanut ilmoitukselle MRN-viitteen. Tavarat halutaan siirtää Varasto Oy:n varastosta Säilytys Oy:n vastuulla sen tullivarastoon. Säilytys Oy antaa tullille tullivarastoinnin tulli-ilmoituksen, jossa ilmoittaa edeltäväksi ilmoitukseksi Varasto Oy:n aiemman ilmoituksen saaman MRN-viitteen.

Kun Säilytys Oy on saanut tullilta luovutuspäätöksen, Varasto Oy voi luovuttaa tavarat varastostaan, ja ne voidaan siirtää Säilytys Oy:n varastoon. Säilytys Oy vastaanottaa tavarat ja merkitsee ne kirjanpitoonsa. Varasto Oy antaa vielä tullille päättämistiedonannon. Siinä yritys ilmoittaa sen tullivarastoinnin ilmoituksen MRN-viitteen, jolla tavarat saapuivat Varasto Oy:n varastoon.


Tavarat voi asettaa tullivarastointimenettelyyn jo saapumispaikassa

Tavarat saa siirtää tullivarastoinnin tulli-ilmoituksella luvanhaltijan tiloihin siitä paikasta, jossa ne asetetaan tullivarastointimenettelyyn. Jos tavarat halutaan asettaa tulivarastointimenettelyyn heti saavuttaessa ja ne siirretään tullivarastointimenettelyssä saapumispaikasta luvanhaltijan tiloihin, toimi näin:

  • Anna tullivarastoinnin tulli-ilmoitus ja ilmoita edeltävän asiakirjan viitenumero, esimerkiksi saapumisen yleisilmoituksen tai yleisilmoituksen viitenumero MRN ja tavaraeränumero.
  • Täytä ilmoitukseen tavaran sijaintipaikaksi joko saapumisen tullitoimipaikka tai saapumispaikalla olevan väliaikaisen varaston tunniste
  • Kun tavarat saapuvat, ne pitää esittää tullille.
  • Tulli käsittelee tullivarastoinnin ilmoituksen.
  • Saat tullilta luovutuspäätöksen.
  • Tavarat voidaan siirtää saapumispaikalta tullivarastoon ja purkaa varastoon.
  • Kun tavarat on purettu varastoon, kirjaa ne ja tulli-ilmoituksen saama MRN-viite ja tavaraeränumerot varaston kirjanpitoon. Liitä tositteet kirjanpitoon.

Esimerkki:

Varasto Oy:n Kotkassa sijaitsevaan tullivarastoon on tulossa tavaraa. Ne kuljetetaan Suomeen Vaalimaan kautta. Varasto Oy tekee tullivarastoinnin tulli-ilmoituksen ennakkoon ja ilmoittaa edeltävän asiakirjan tunnisteeksi saapumisen yleisilmoituksen MRN-viitteen ja eränumerot.

Kun kuljetus saapuu Vaalimaalle, kuljettaja esittää Tullille kuorman ja saapumisen yleisilmoituksen MRN-viitteen. Tulli merkitsee tavaran esitetyksi, minkä jälkeen tullivarastoinnin tulli-ilmoitus käsitellään Tullin järjestelmässä. Luovutustositteena käytetään Tullin järjestelmästä saatua luovutuspäätöstä. Kun luovutuspäätös on saatu, kuljettaja jatkaa matkaa rajalta kohti varastoa.

Kun tavarat on purettu varastoon, Varasto Oy kirjaa kirjanpitoon tulli-ilmoituksen tavarasta vaadittavat tiedot, MRN-viitteen ja tavaraeränumeron. Koska Varasto Oy on tehnyt ilmoituksen Tullin asiointipalvelussa, luovutuspäätös on pdf-tiedosto. Varasto Oy liittää kirjanpitoon tositteeksi luovutuspäätöksen. Koska purkauksessa ei havaita eroja tulli-ilmoitukseen, Varasto Oy:n ei tarvitse oikaista tulli-ilmoitusta.


Siirtoja yhdessä tullivarastoluvassa ilmoitettujen eri varastotilojen välillä voidaan tehdä ilman tullimuodollisuuksia, jos varastoilla on yhteinen kirjanpito. Käytännössä nämä ovat siirtoja yhden luvanhaltijan eri varastointipaikkojen (varastotunnisteiden) välillä. Tällöin riittää, että yrityksen kirjanpitoon merkitään tavaran sijaintipaikka. Varastojen osoitteet on määritelty tullivarastoluvassa. Lupatyypistä riippuen luvanhaltija tai menettelynhaltija vastaa siitä, ettei tavara joudu vapaaseen liikkeeseen ilman tullin lupaa.

Jos samassa luvassa ilmoitetuilla varastoilla on eri kirjanpidot, siirrot pitää tehdä joko passittamalla tai asettamalla tavara uudestaan tullivarastointimenettelyyn.