Tullivaraston purkauslaskenta ja purkaustulos

Tavaran saavuttua tullivarastoon varastonpitäjä tekee tavaralle purkauslaskennan vertaamalla tulli-ilmoituksella ilmoitettuja tietoja varastolle saapuneeseen tavaraan.

Passituksella saapuneista tavaroista on aina annettava purkaustulos passituksen päättävälle tullille. Jos tavarat saapuvat siirtona tullivarastointimenettelyssä ja tullivarastoon puretut tavarat eroavat jollain tapaa tulli-ilmoituksella annetuista tiedoista, menettelynhaltijan on oikaistava tietoja erillisellä purkaustulosilmoituksella. Purkaustulos annetaan varaston operatiivista toimintaa valvovalle tullille.

Tavarat merkitään kirjanpitoon purkaustuloksen mukaisesti. Menettelynhaltija liittää kirjanpitoonsa SAD-lomakkeen ja mahdolliset poikkeavaan purkaustulokseen liittyvät tositteet.

Huomioi nämä

Tullivarastoon saapuneista tavaroista pitää antaa purkaustulos viimeistään tavaroiden vastaanottamista ja purkausta seuraavana työpäivänä, ja se on voitava kohdentaa alkuperäiseen tullivarastoinnin tulli-ilmoitukseen.

Luvanhaltija (menettelynhaltija) liittää varaston kirjanpitoon tulli-ilmoituksen ja mahdolliset selvitykset poikkeavasta purkaustuloksesta. Purkaustuloksen antamisen yhteydessä tullille ei tarvitse toimittaa erillisiä dokumentteja muuttuneen tiedon todentamiseksi. Varaston kirjanpidosta pitää löytyä selvitys siitä, kuinka muuttunut tieto on todettu tai dokumentti, johon muutos perustuu. Merkitse kirjanpitoon aina todellisuudessa vastaanotettujen tavaroiden määrä ja laatu.


Purkauksessa todetut poikkeamat ilmoitetaan purkaustulosilmoituksella, ja tavarasta annetaan tarvittaessa selvitys tai uusi tulli-ilmoitus.

Esimerkki: Tulli-ilmoituksessa on ilmoitettu 1000 kpl pölynimureita, mutta varastoon puretaan 900 kpl pölynimureita ja 100 kartonkia pölynimurin pusseja. Menettelynhaltija ilmoittaa poikkeamat purkaustuloksessa, antaa selvityksen puuttuvista ja uuden ilmoituksen ilmoittamattomasta tavarasta.


Tavaroita, jotka on ilmoitettu tulli-ilmoituksella mutta joita ei ole vastaanotettu, kutsutaan alipuretuiksi tavaroiksi. Puuttuvista tavaroista on purkaustulosilmoituksen lisäksi toimitettava selvitys varaston operatiivista toimintaa valvovalle tullille.

Esimerkki: Tulli-ilmoituksessa on ilmoitettu 1000 kpl pölynimureita, mutta varastoon puretaan imureita vain 900 kpl. Menettelynhaltija antaa purkaustuloksen sekä erillisen selvityksen puuttuvasta 100 imurista, jonka perusteella tulli päättää jatkotoimenpiteistä.


Tavaroita, jotka on purettu varastoon mutta joita ei ole ilmoitettu tulli-ilmoituksella, kutsutaan ylipuretuiksi tavaroiksi. Niistä on annettava purkaustulosilmoituksen lisäksi uusi tulli-ilmoitus varaston operatiivista toimintaa valvovaan tulliin.

Uudella ilmoituksella viitataan alkuperäisellä tulli-ilmoituksella ilmoitettuun yleisilmoituksen MRN-numeroon ja tavaraeränumeroon tai muun edeltävän asiakirjan tunnisteeseen. Jos tavarat on purettu yleiseen tullivarastoon, luvanhaltijan on muistutettava menettelynhaltijaa uuden tulli-ilmoituksen tekemisestä ja huolehdittava siitä, että saa ilmoituksen liitettyä kirjanpitoonsa.

Esimerkki: Tulli-ilmoituksessa on ilmoitettu 1000 kpl pölynimureita, mutta varastoon puretaan 1100 pölynimuria. Menettelynhaltija antaa purkaustuloksen varastoon puretusta lähetyksestä ja uuden tulli-ilmoituksen 100 kappaleesta pölynimureita, joita ei ollut ilmoitettu.


Jos tullivarastoinnin tulli-ilmoitus on annettu Sähköiselle palvelukeskukselle (Spake) tai lähimmälle avoinna olevalle tullille (joka on muu kuin varastoa valvova tulli), lähetä purkaustulos ja mahdollinen tulli-ilmoitus ylipuretusta osoitteeseen spake.varastointi(at)tulli.fi.

Jos tullivarastoinnin tulli-ilmoitus on annettu varaston operatiivista toimintaa valvovalle tullille, lähetä purkaustulos ja mahdollinen tulli-ilmoitus ylipuretusta kyseiselle tullille (samaan paikkaan kuin alkuperäinen SAD).


Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille
ma–pe 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gnnxxnvfn-nchy99Tglox1jZngabihraflgvel

Tullinimikeneuvonta

Erityiskysymysten, lupien, vakuuksien ja sanomailmoittamisen neuvonta yritysasiakkaille


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus