Tullivaraston purkauslaskenta ja purkaustulos

Tavaran saavuttua tullivarastoon varastonpitäjä tekee tavaralle purkauslaskennan vertaamalla tulli-ilmoituksella ilmoitettuja tietoja varastolle saapuneeseen tavaraan.

Passituksella saapuneista tavaroista on aina annettava purkaustulos passituksen päättävälle tullille. Jos tavarat saapuvat siirtona tullivarastointimenettelyssä ja tullivarastoon puretut tavarat eroavat jollain tapaa tulli-ilmoituksella annetuista tiedoista, menettelynhaltijan on oikaistava tietoja. Tullin asiointipalveluun tehtyjä ilmoituksia oikaistaan asiointipalvelun kautta ja sanomailmoituksia sanomalla.

Tavarat merkitään kirjanpitoon purkaustuloksen mukaisesti. Tarvittaessa kirjanpitoon liitetään poikkeavan purkaustuloksen todentavat asiakirjat ja mahdollinen oikaisupäätös.

Tee oikaisupyyntö heti, kun virhe havaitaan

Luvanhaltija (menettelynhaltija) liittää varaston kirjanpitoon tulli-ilmoituksen ja mahdolliset selvitykset poikkeavasta purkaustuloksesta.

Oikaisupyynnön liitteenä tullille ei tarvitse toimittaa erillisiä dokumentteja muuttuneen tiedon todentamiseksi. Varaston kirjanpidosta pitää löytyä selvitys siitä, kuinka muuttunut tieto on todettu tai dokumentti, johon muutos perustuu. Merkitse kirjanpitoon aina todellisuudessa vastaanotettujen tavaroiden määrä ja laatu.

Tee oikaisupyyntö tai uusi tulli-ilmoitus, jos purkauksessa todetaan poikkeamia

Purkauksessa todetut poikkeamat oikaistaan tekemällä oikaisupyyntö,  ja tavarasta annetaan tarvittaessa selvitys tai uusi tulli-ilmoitus.

Esimerkki: Tulli-ilmoituksessa on ilmoitettu 1 000 kpl pölynimureita, mutta varastoon puretaan 900 kpl pölynimureita ja 100 kartonkia pölynimurin pusseja. Menettelynhaltija  tekee oikaisupyynnön puuttuvista ja uuden ilmoituksen ilmoittamattomasta tavarasta.

Tee oikaisupyyntö, jos tavaroita puuttuu 

Jos tavaroita puuttuu, eli ne on ilmoitettu tulli-ilmoituksella, mutta niitä ei ole vastaanotettu varastoon, puuttuvista tavaroista on tehtävä oikaisupyyntö. Näitä kutsutaan alipuretuiksi tavaroiksi. Puuttuvat tavarat on ilmoitettava oikaisupyynnöllä.

Esimerkki: Tulli-ilmoituksessa on ilmoitettu 1 000 kpl pölynimureita, mutta varastoon puretaan imureita vain 900 kpl. Menettelynhaltija tekee oikaisupyynnön  puuttuvasta 100 imurista, jonka perusteella tulli päättää jatkotoimenpiteistä.

Tee tulli-ilmoitus ylimääräisestä tavarasta

Jos varastoon puretaan ylimääräistä tavaraa,  jota ei ole ilmoitettu tulli-ilmoituksella, ylipuretusta tavarasta on annettava uusi tulli-ilmoitus.

Uudella ilmoituksella viitataan alkuperäisellä tulli-ilmoituksella ilmoitettuun yleisilmoituksen MRN-numeroon ja tavaraeränumeroon tai muun edeltävän asiakirjan tunnisteeseen. Jos tavarat on purettu yleiseen tullivarastoon, luvanhaltijan on muistutettava menettelynhaltijaa uuden tulli-ilmoituksen tekemisestä ja huolehdittava siitä, että saa ilmoituksen liitettyä kirjanpitoonsa.

Esimerkki: Tulli-ilmoituksessa on ilmoitettu 1 000 kpl pölynimureita, mutta varastoon puretaan 1 100 pölynimuria. Menettelynhaltija antaa uuden tulli-ilmoituksen 100 kappaleesta pölynimureita, joita ei ollut ilmoitettu.