Tullivarastoinnin yksinkertaistukset

Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä (EIR) korvaa vakiomuotoisen tulli-ilmoituksen

Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä korvaa vakiomuotoisen tulli-ilmoituksen. Kirjanpitoon tehtävän merkinnän (EIR) käyttö tulliselvitykseen edellyttää Tullin lupakeskuksen lupaa. Hakijan on täytettävä AEOC-kriteerit. AEOC on tullimenettelyjen yksinkertaistuksiin oikeutettu toimija. Jos hakijalla on jo voimassa oleva AEOC-todistus, luvan saaminen nopeutuu.

Kun tätä toimintamallia käytetään, tulli-ilmoitus tehdään kirjanpitomerkinnällä. Kirjanpitomerkinnästä ilmoitetaan tullille esittämistiedonannolla. Tulli lähettää esittämistiedonannosta luovutuspäätöksen. Tullivarastointimenettelyyn hyväksymispäivä on se päivä, jolloin tavarat kirjataan kirjanpitoon. Menettelyyn luovutuspäivä on esittämistiedonantoon saadun luovutuspäätöksen päivä.

Kirjanpidon merkinnöistä on vastuussa varastoluvan haltija.

Huomioi nämä

Osana hakemusprosessia hakija antaa Tullille kuvauksen kirjanpidostaan ja logistiikkajärjestelmästään. Hakemuksen ja kuvauksen pohjalta Tulli aloittaa yrityksessä arviointiprosessin, jossa arvioidaan, vastaavatko yrityksen menettelyt ja toimintatavat luvan vaatimuksia. Jos kriteerit on tutkittu aiemmin AEOC-todistuksen myöntämisen yhteydessä, lupaprosessi nopeutuu.


Yksinkertaistusluvassa määritellään vähintään kuuden numeron tarkkuudella, mitä tavararyhmiä voi asettaa menettelyyn ilmoittajan kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä. Tavaroiden tullinimike pitää merkitä kirjanpitoon vähintään kuuden numeron tarkkuudella.


Tulli tarkastaa hakijan kirjanpidon yksinkertaistusluvan myöntämisen yhteydessä. Kirjanpidon tietosisällön vaatimuksissa huomioidaan yrityksen toiminnan luonne ja laajuus. Kirjanpito voi olla joko erillinen tai osa tullivaraston tavarakirjanpitoa. Luvanhaltijan on kirjattava päivittäin kirjanpitoon tullivarastoon vastaanottamansa tavarat.


Kun tullivarastoinnissa käytetään ilmoittajan kirjanpitoon tehtävää merkintää, varaston kirjanpitoon on merkittävä seuraavat tiedot:

 • menettelyyn asettamispäivämäärä
 • esittämistiedonannon saama MRN-viite ja eränumerot
 • kuljetusasiakirjan numero, jos lähetykselle ei ole annettu erillistä viitenumeroa
 • luvanhaltijan antama lähetyksen viitenumero
 • kirjanpidon viite (varastoonpanonumero), joka voidaan jättää pois, jos lähetys on muutoin jäljitettävissä
 • vastaanottaja (tiedossa oleva)
 • tavarankuvaus tavaroiden tunnistamiseksi
 • pakkauslaji ja pakkausten lukumäärä
 • merkit ja numerot
 • mahdollinen kontin numero
 • nimike vähintään kuuden (6) numeron tarkkuudella
 • brutto- ja nettopaino
 • menettelykoodi 7100 tullivarastointimenettely
 • tarvittaessa yksinkertaistusta koskevan luvan numero.

Joidenkin vaadittujen tietojen esittäminen esimerkiksi otsikkotasolla saattaa olla perusteltua. Vaadittujen tietojen lisäksi kirjanpidon täytyy sisältää myös muut tullivaraston tavarakirjanpidolta edellytetyt tiedot. Näitä ovat esimerkiksi tullivarastointimenettelyä edeltävän sekä menettelyn päättävän tulli-ilmoituksen numero ja päiväys sekä tarvittaessa lisäpaljous.

Luvanhaltijan täytyy lisäksi noudattaa sekä ilmoittajan kirjanpitoon tehtävän merkinnän luvan että tullivarastoluvan yleisiä lupaohjeita.


 • Täydentävää ilmoitusta ei anneta, unionin tullikoodeksi, 167. artikla 2 a -kohta
 • Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä, unionin tullikoodeksi, 182. artikla
 • Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävän merkinnän luvan myöntämisen edellytykset, delegoitu asetus 150. artikla
 • Luvanhaltijan velvollisuudet, kun käytetään ilmoittajan kirjanpitoon tehtävää merkintää, täytäntöönpanoasetus 234. artikla