Tullivarastoinnin yksinkertaistukset

Tullivarastoinnin yksinkertaistuksia ovat 1) yksinkertaistetun ilmoituksen menettely ja 2) ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä. Yksinkertaistetun ilmoituksen menettely tarkoittaa, että SAD-lomakkeen sijasta varastoinnin ilmoituksissa käytetään kaupallista tai hallinnollista asiakirjaa. Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä taas vastaa aiempaa kotitullausta, eli tavarat voidaan asettaa menettelyyn kirjanpitomerkinnällä. Molemmat yksinkertaistukset edellyttävät Tullin lupakeskuksen lupaa.

Yksinkertaistetun ilmoituksen menettely

Tullivaraston menettelynhaltija voi saada luvan käyttää tullivarastoinnin tulli-ilmoituksena SAD-lomakkeen sijasta hallinnollista tai kaupallista asiakirjaa, esimerkiksi rahtikirjaa. Asiakirjan pitää sisältää kaikki tulli-ilmoitukselta vaaditut tiedot. Yksinkertaistetun ilmoituksen menettelyn käyttö edellyttää Tullin lupakeskuksen lupaa. Yksinkertaistus tulee poistumaan, kun tullivarastoinnissa otetaan käyttöön sähköinen ilmoittaminen.

Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä (EIR)

Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä korvaa dokumenttimuodossa annetun tulli-ilmoituksen. Kirjanpitoon tehtävän merkinnän (EIR) käyttö tulliselvitykseen edellyttää Tullin lupakeskuksen lupaa. Hakijan on täytettävä AEOC-kriteerit. AEOC on tullimenettelyjen yksinkertaistuksiin oikeutettu toimija. Jos hakijalla on jo voimassa oleva AEOC-todistus, luvan saaminen nopeutuu.

Kun tätä menettelyä käytetään, tavarat luovutetaan tullivarastointimenettelyyn kirjanpidon merkinnällä. Tullivarastointimenettelyyn asettamispäivä on se päivä, jolloin tavarat kirjataan kirjanpitoon. Täydentävää ilmoitusta ei tullivarastoinnissa anneta.

Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävää merkintää sovelletaan yleisimmin, kun tavara saapuu passitusmenettelyssä valtuutetulle vastaanottajalle, jolla on tullivarastolupa. Kirjanpidon merkinnöistä on vastuussa varastonpitäjä.

Huomioi nämä

Osana hakemusprosessia hakija antaa Tullille kuvauksen kirjanpidostaan ja logistiikkajärjestelmästään. Hakemuksen ja kuvauksen pohjalta Tulli aloittaa yrityksessä arviointiprosessin, jossa arvioidaan, vastaavatko yrityksen menettelyt ja toimintatavat luvan vaatimuksia. Jos kriteerit on tutkittu aiemmin AEOC-todistuksen myöntämisen yhteydessä, lupaprosessi nopeutuu.


Yksinkertaistusluvan liitteellä määritellään HS-nimikkeen eli neljän numeron tarkkuudella tavararyhmät, joiden menettelyyn asettamisessa voi soveltaa ilmoittajan kirjanpitoon tehtävää merkintää.


Tavarat on esitettävä tullille, kun ne saapuvat varastoon. Luvanhaltija voidaan tietyin edellytyksin vapauttaa tavaroiden esittämisestä. Suomessa useat toimijat on toistaiseksi vapautettu esittämisilmoituksen antamisesta. Jos Tulli pyytää esittämisilmoitusta, se lähettää varastonpitäjälle erikseen tarkempia tietoja ilmoittamisesta. Esittämisilmoituksen tietosisältö on määritelty yksinkertaistusluvan liitteessä. Luvassa on maininta, jos toimijalle on myönnetty vapautus esittämisestä.


Tulli tarkastaa hakijan kirjanpidon yksinkertaistusluvan myöntämisen yhteydessä. Kirjanpidon tietosisällön vaatimuksissa huomioidaan yrityksen toiminnan luonne ja laajuus. Kirjanpito voi olla joko erillinen tai osa tullivaraston tavarakirjanpitoa. Luvanhaltijan on kirjattava päivittäin kirjanpitoon tullivarastoon vastaanottamansa tavarat.


Kun tullivarastoinnissa käytetään ilmoittajan kirjanpitoon tehtävää merkintää, varaston kirjanpitoon on merkittävä seuraavat tiedot:

 • menettelyyn asettamispäivämäärä
 • kuljetusasiakirjan numero, jos lähetykselle ei ole annettu erillistä viitenumeroa
 • luvanhaltijan antama lähetyksen viitenumero
 • kirjanpidon viite (varastoonpanonumero), joka voidaan jättää pois, jos lähetys on muutoin jäljitettävissä
 • vastaanottaja (tiedossa oleva)
 • tavarankuvaus tavaroiden tunnistamiseksi
 • pakkauslaji ja pakkausten lukumäärä
 • merkit ja numerot
 • mahdollinen kontin numero
 • nimike vähintään kuuden (6) numeron tarkkuudella
 • brutto- ja nettopaino
 • menettelykoodi 7100 tullivarastointimenettely
 • tarvittaessa yksinkertaistusta koskevan luvan numero.

Joidenkin vaadittujen tietojen esittäminen esimerkiksi otsikkotasolla saattaa olla perusteltua. Vaadittujen tietojen lisäksi kirjanpidon täytyy sisältää myös muut tullivaraston tavarakirjanpidolta edellytetyt tiedot. Näitä ovat esimerkiksi tullivarastointimenettelyä edeltävän sekä menettelyn päättävän tulli-ilmoituksen numero ja päiväys sekä tarvittaessa lisäpaljous.

Luvanhaltijan täytyy lisäksi noudattaa sekä tullivarastoinnin yksinkertaistusluvan että tullivarastoluvan yleisiä lupaohjeita.


 • Yksinkertaistettu ilmoitus, Unionin tullikoodeksi 166 artikla
 • Täydentävää ilmoitusta ei anneta, Unionin tullikoodeksi 167 artikla 2 a kohta
 • Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä, Unionin tullikoodeksi 182 artikla
 • Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävän merkinnän luvan myöntämisen edellytykset, Delegoitu asetus 150 artikla
 • Luvanhaltijan velvollisuudet, kun käytetään ilmoittajan kirjanpitoon tehtävää merkintää, Täytäntöönpanoasetus 234 artikla

 


Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille
ma–pe 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gnnxxnvfn-nchy99Tglox1jZngabihraflgvel

Tullinimikeneuvonta

Erityiskysymysten, lupien, vakuuksien ja sanomailmoittamisen neuvonta yritysasiakkaille

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus