Hyppää sisältöön

Tullivarastoinnin varamenettely

Tullivarastoinnin ilmoitukset annetaan sähköisesti joko Tullin asiointipalvelun kautta tai sanomailmoituksena. Varamenettelyä käytetään, jos joko asiakkaan tai Tullin järjestelmä tai niiden välinen yhteys ei toimi.

 • Tullin asiointipalvelun varamenettely on dokumenttimuotoinen ilmoitus.

 • Sanoma-asioinnin varamenettely on joko dokumenttimuotoinen ilmoitus tai Tullin asiointipalveluun tehty ilmoitus.

Tarvitset Tullin luvan varamenettelyn käyttöön, kun käytät varamenettelynä dokumenttimuotoista ilmoitusta. Ilmoitus on tietyissä tilanteissa annettava sähköisesti varamenettelyn päätyttyä. Tarvitset Tullin luvan varamenettelyn käyttöön, kun käytät varamenettelynä dokumenttimuotoista ilmoitusta.

Suunnitellut käyttökatkot

Tullin ilmoitus suunnitellusta käyttökatkosta on samalla lupa varamenettelyn käyttöön katkon ajan. Tilaa Tullin käyttökatko- ja häiriötiedote, niin saat katkoista tiedon sähköpostiisi. Tulli ilmoittaa käyttökatkosta ennakkotiedotteella vähintään kaksi päivää etukäteen. Kun Tulli tiedottaa käyttökatkon päättymisestä, varamenettelyn käyttö päättyy.

Muut käyttökatkot

Tullin sähköpostitse lähettämä häiriötiedote on samalla lupa varamenettelyn käyttöön. Kun häiriö on ohi, Tulli tiedottaa häiriön päättymisestä. Samalla päättyy varamenettelyn käyttö.

Tullin asiointipalvelun varamenettely

Jos Tullin asiointipalvelu ei toimi, anna ilmoitus SAD-lomakkeella joko Tullin sähköiselle palvelukeskukselle tai lähimpään Tullin toimipaikkaan. Kirjoita SAD-lomakkeen kohtaan 44 (Lisätietoja) teksti ”Varamenettely”.

Anna ilmoitus asiointipalvelussa käyttökatkon päätyttyä.

Pyydä Tullilta lupa varamenettelyn käyttöön varamenettelylomakkeella. Lähetä lomake sähköpostilla osoitteeseen spake.varastointi(at)tulli.fi.

Luvan saatuasi voit antaa dokumenttimuotoisen ilmoituksen SAD-lomakkeella lähimpään asiakaspalvelua tarjoavaan tullitoimipaikkaan tai Tullin sähköiseen palvelukeskukseen osoitteeseen spake.varastointi(at)tulli.fi. Kirjoita SAD-lomakkeen kohtaan 44 (Lisätietoja) teksti "Varamenettely". Anna ilmoitus sanomalla käyttökatkon päätyttyä ja käytä SAD-lomakkeessa ilmoittamaasi viitettä.

Sanoma-asioinnin varamenettely

 • Ongelma Tullin järjestelmissä: varamenettelynä dokumenttimuotoinen ilmoitus

Tullin häiriötiedotteen saatuasi voit antaa dokumenttimuotoisen ilmoituksen SAD-lomakkeella lähimpään asiakaspalvelua tarjoavaan tullitoimipaikkaan tai Tullin sähköiseen palvelukeskukseen. Kirjoita SAD-lomakkeen kohtaan 44 (Lisätietoja) teksti "Varamenettely". Anna ilmoitus sanomana käyttökatkon päätyttyä ja käytä SAD-lomakkeessa ilmoittamaasi viitettä.

 • Ongelma asiakkaan järjestelmissä: varamenettelynä dokumenttimuotoinen ilmoitus

Pyydä Tullilta lupa varamenettelyn käyttöön varamenettelylomakkeella. Lähetä lomake sähköpostilla osoitteeseen spake.varastointi(at)tulli.fi (Sähköinen palvelukeskus).

Luvan saatuasi voit antaa dokumenttimuotoisen ilmoituksen SAD-lomakkeella lähimpään asiakaspalvelua tarjoavaan tullitoimipaikkaan tai Tullin sähköiseen palvelukeskukseen osoitteeseen spake.varastointi(at)tulli.fi. Kirjoita SAD-lomakkeen kohtaan 44 (Lisätietoja) teksti "Varamenettely". Anna ilmoitus sanomalla käyttökatkon päätyttyä ja käytä SAD-lomakkeessa ilmoittamaasi viitettä.

 • Ongelma asiakkaan järjestelmissä: varamenettelynä Tullin asiointipalveluun annettu ilmoitus

Et tarvitse erillistä lupaa varamenettelyn käyttöön, jos annat ilmoituksen Tullin asiointipalvelun kautta. Tullin asiointipalveluun varamenettelyssä annettua ilmoitusta ei tarvitse antaa sanomana käyttökatkon päätyttyä.

Tullivarastoinnin varamenettelyilmoituksen täyttäminen

A (Lähetys-/Vienti-/Määrätoimipaikka) Ilmoita tässä kohdassa se varastoonpano- tai tulonumero, jolla tavarat merkitään tullivaraston kirjanpitoon. A-kohdan lisäksi voit antaa numeron kohdassa 7 tai 44. Jos ilmoitat numeron kohdassa 7 tai 44, kerro lisäksi selvästi, että kyseessä on varastoonpanonumero eikä viite tai muu lisätieto.

1 (1) Ilmoitus IM, tullaamaton tavara asetetaan tullivarastointimenettelyyn

1 (2) Ilmoitus 

A = Täydellinen ilmoitus

D = Täydellinen tulli-ilmoitus, joka on annettu ennen tavaroiden esittämistä tullille

2 Lähettäjä/ Viejä: myyjä, joka on viimeksi myynyt tavarat ennen niiden tuontia EU-alueelle. Vapaaehtoinen.

3 Lomakenumero (vain, jos useita lomakkeita), esimerkiksi 1/2

5 Tavaraerien kokonaismäärä eli täytettävien 31. tavaraeräkohtien lukumäärä

7 Viitenumero, tulli-ilmoituksen yksilöivä ilmoittajan viite. Sama viite on ilmoitettava käyttökatkon jälkeen annattavalla sähköisellä ilmoituksella.

8 Vastaanottaja: ilmoita tässä kohdassa mahdollisen tuojan nimi.

8 (nro) Vastaanottajan EORI-numero: ilmoita tässä kohdassa mahdollisen tuojan EORI-numero.

14 Ilmoittaja/asiamies: Ilmoita tässä kohdassa mahdollisen edustajan tiedot (tuoja tiedot vain, jos tämä on samalla ilmoittaja). 

 • yrityksen nimi
 • EORI-numero
 • rooli ilmoituksen antamisessa seuraavilla koodeilla: 1 = ilmoittaja (menettelynhaltija toimii itse ilmoittajana), 2 = suora edustus tai 3 = välillinen edustus

17 (a) Määrämaan koodi: se jäsenvaltio, jossa tavarat ovat, kun ne asetetaan tullivarastointimenettelyyn. Ilmoita FI.

19 Kontti: Jos tavarat on tuotu kontissa, ilmoita 1. Muuten ilmoita 0.

30 Sijaintipaikan koodi: Ilmoittajan haluama tavaran tarkastuspaikka. Paikan tarkenne koodiluettelossa. Ilmoita tarvittaessa lisäksi esimerkiksi varaston tunniste.


31) Kollit ja tavarankuvaus

Lue tavarankuvauksen ilmoittamisesta kohdasta ”Ilmoita tavarankuvauksena tavaroiden tavanomainen kauppanimitys”. Ilmoita kohdassa 31 tavarankuvauksen lisäksi:

Kontin tunnus, jos tavara kontissa:

 • neljä kirjainta + kuusi numeroa + väliviiva + tarkistusnumero, esim. ABCU123456-5

Merkit ja numerot tavaran tunnistamiseksi

 • Bulk-tavara ja pakkaamaton tavara; tiedon ilmoittaminen on vapaaehtoista

Tavaraerän pakkausten lukumäärä ja -laji; pakkaamattomasta tavarasta NF=1 yksikkö, NG=useita yksikköjä ja NE=pakkaamaton.

 • Pakkauslajikoodit (koodiluettelo)

32) Tavaraerän järjestysnumero (kokonaismäärän tulee vastata kohdassa 5 ilmoitettua)

33) Tavaran koodi. Ilmoita tavaran tullinimike vähintään kuuden numeron tarkkuudella.  Käytetään Yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodia tai Taric-koodia. Varmista, että koodi on oikea. 

34a) Alkuperämaan koodi (koodiluettelo)

37) Menettelykoodi

Sarakkeen ensimmäisessä osassa ilmoitetaan se menettely, johon tavarat asetetaan. Jälkimmäinen osa kertoo tätä menettelyä edeltävän menettelyn (koodiluettelo). Vaikka koodi ilmoitetaan eräkohtaisissa tiedoissa, voit tullivarastoinnin tulli-ilmoituksella ilmoittaa tavaroita vain tullivarastointimenettelyyn.

Tullivarastointimenettelyn koodi on 71. Yleisimpiä menettelykoodeja ovat

 • 7100, jota käytetään, kun edeltävää menettelyä ei ole eli kun tavara on ollut väliaikaisesti varastoituna tai se on asetettu tullivarastointimenettelyyn suoraan rajatoimipaikassa tai passituksen päätteeksi.
 • 7171, jota käytetään, kun tavarat siirretään tullivarastosta toiseen tullivarastoon
 • 7151, jota käytetään, kun edeltävä menettely on sisäinen jalostus
 • 7153, jota käytetään, kun edeltävä menettely on väliaikainen maahantuonti.

31) Kollit ja tavarankuvaus

Tavaraerän tavarankuvaus

 • Tavanomainen kauppanimitys, jolla tavarat voidaan tunnistaa. Tavarankuvaukseksi ei riitä tavaroita kuvaava yleisnimitys, esimerkiksi ”elektroniset laitteet”, ”tietokoneen osat”, ”auton osat”, ”elektroniikkaa”, ”koneita”, ”vaatteita”, ”jalkineita”, ”varaosia” tai ”työkaluja”, vaan tavarat täytyy yksilöidä.
 • Esimerkkejä: Tietokoneen oheislaitteet ilmoitetaan esim. nimityksillä ”tulostin”, ”näppäimistö”, ”näyttö”. Nimitys ”varaosat” ei riitä, vaan on yksilöitävä, mistä varaosista on kyse, esim. ”auton tuulilasi”, ”tuulettimen hihna”. Vaatteet ilmoitetaan nimityksillä ”t-paidat”, ”housut”, ”käsineet” tms. Jalkineet ilmoitetaan esim. nimityksillä ”saappaat”, ”naisten kengät”, ”lenkkikengät”.

Tavarankuvaus ei saa muuttua yleisemmäksi tavaraa varastoon pantaessa, varastoinnin aikana eikä tavaraa varastosta otettaessa. Tavarankuvaus voi kuitenkin tarkentua. Tarkentuneet tiedot on merkittävä tavarakirjanpitoon, ja tästä aiheutuneet kirjanpidon korjaukset täytyy hyväksyttää varastoa valvovalla tullilla.

Jos tulli-ilmoituksella annettu tavarankuvaus ei täytä annettuja vaatimuksia, tulli voi kieltäytyä ottamasta ilmoitusta vastaan.


Paljouden ilmoittaminen tulli-ilmoituksella on tärkeää, koska mahdolliset verot kannetaan muun muassa näiden tietojen pohjalta. Paljouteen liittyviä määreitä ovat pakkausten lukumäärä ja laji, netto- ja bruttopaino sekä joissain tapauksissa muu paljous.

35) Bruttopaino

Jos ilmoitus sisältää useita tavaraeriä, ilmoita jokaisen tulliselvitettävän erän bruttopaino kunkin tavaraerän kohdalla. Bruttopaino on tavaran paino (kg) pakkauspäällyksineen, ilman kontin painoa.

41) Muu paljous

Jos Taricissa on tavaran Taric-koodin yhteydessä ilmoitettu tavaran lisäpaljousyksikkö, se on ilmoitettava tulli-ilmoituksella. Lisäpaljous on esimerkiksi litra, kappale tai pari. Epäselvyyksien välttämiseksi tulli suosittelee, että kappaletavarasta ilmoitetaan aina kappalemäärä. Ilmoita siis esimerkiksi tietokoneista, vaatteista tai astioista kartonkimäärien (CR) lisäksi niiden kappalemäärät (NAR). Lisäpaljous on ilmoitettava virallisissa lisäpaljouden paljousyksiköissä (koodiluettelo).


40) Yleisilmoitus / Edeltävä asiakirja

Tullivarastointia edeltää yleisimmin saapumisen yleisilmoitus, yleisilmoitus tai T1-passitus. Tulli-ilmoituksella ”edeltävä toiminto” on tieto edeltävästä asiakirjasta tai menettelystä. Oikean edeltävän asiakirjan tiedon ilmoittaminen on erittäin tärkeää, jotta tavaran jäljitysketju säilyy katkeamattomana, kun siirrytään tulli-ilmoituksesta toiseen. Edeltävän ilmoituksen tunniste on yleensä MRN-numero ja mahdollinen tavaraeräkohtainen numero. Tavaraeräkohtaisen numeron kanssa kannattaa olla tarkkana – numero ei aina ole 1, vaan eriä voi olla jopa kymmeniä.

Tulli-ilmoituksen tekijän pitää varmistaa oikea MRN-numero ja mahdollinen tavaraeräkohtainen numero. Kuljetusliikkeen (esimerkiksi varustamon tai lentoyhtiön) tai tämän edustajan on annettava tulliselvityksestä vastuussa olevalle toimijalle tiedoksi nämä numerot.

Samalla MRN-numerolla voi olla useita tavaraeriä. Oikean tavaraeränumeron ilmoittamisella saadaan tullivarastointia edeltävä väliaikainen varastointi oikein päätettyä. Lisäksi ilmoituksen käsittely tullissa voi nopeutua ja tarve jälkikäteisille selvittelyille vähenee.


46 Tilastoarvo: Tavaraerän tilastoarvo sellaisena kuin se on tiedossa. Huomaa, että yleisvakuusluvan haltijan on seurattava varastoidun tavaran arvoa.

49 Varastolaji, merkitse kirjaintunnisteella sen tullivaraston tyyppi, mihin tavaroita ollaan siirtämässä.

 • U= yksityinen tullivarasto (lupaan merkitty CWP)
 • R=tyypin I yleinen tullivarasto (lupaan merkitty CWI)
 • S= tyypin II yleinen tullivarasto (lupaan merkitty CW2)
 • Tullin antama varastotunnistenumero (esim. FI1234567-800101)
 • Esimerkki: U FI1234567-8R0001

44 Lisätietoja: Esitetyt asiakirjat / Todistukset ja luvat

Kirjoita tähän kohtaan teksti "Varamenettely". Ilmoita tässä kohdassa myös mahdollisten liiteasiakirjojen tiedot. Asiakirjan koodi (koodiluettelo), asiakirjan numero ja päiväys. Huomioi, että tullivarastoinnin tulli-ilmoituksella ei ole pakollisia liiteasiakirjoja, ellei kyse ole rajoitusten alaisista tavaroista.


44 Lisätietoja: Esitetyt asiakirjat / Todistukset ja luvat

Kun tavara asetetaan tullivarastointimenettelyyn sisäisen jalostuksen päätteeksi (menettely 7151), ilmoita tässä kohdassa seuraavat tiedot:

 • Merkintä ”IP” ja tarvittaessa sisäisen jalostuksen lupanumero (tavanomainen lupamenettely) ja INF-numero
 • Jos sisäiseen jalostukseen asetettuun tavaraan kohdistuu kauppapoliittisia toimenpiteitä (esim. polkumyyntitulli), ilmoita IP-merkinnän lisäksi merkintä ”C P M”

Kun tavara asetetaan tullivarastointimenettelyyn väliaikaisen maahantuonnin päätteeksi (menettely 7153), ilmoita tässä kohdassa seuraavat tiedot:

 • Merkintä ”TA” ja tarvittaessa väliaikaisen maahantuonnin lupanumero (tavanomainen lupamenettely)
 • Ilmoita tämä merkintä myös silloin, kun EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelle rekisteröity huvivene asetetaan tullivarastointimenettelyyn talvisäilytyksen ajaksi.

54 Paikka ja päiväys

Ilmoituksen allekirjoittaa varastotyypistä riippuen joko menettelynhaltija tai luvanhaltija. Jos kohdassa 14 on ilmoitettu valtuutettu edustaja / asiamies, tämä allekirjoittaa ilmoituksen.

 • Paikka ja päiväys
 • Allekirjoitus
 • Etu- ja sukunimi, asema yrityksessä
 • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite