Siirrot tullivarastointimenettelyssä

Tullivarastointimenettelyyn asetettuja tavaroita saa tietyin edellytyksin siirtää luvassa ilmoitettujen eri varastotilojen välillä, menettelyynasettamispaikasta varastoon tai varastosta poistumistoimipaikkaan tai sellaiseen tullitoimipaikkaan, jossa tavarat on mahdollista asettaa seuraavaan tullimenettelyyn.

Siirrot eivät edellytä erillistä lupaa. Lainsäädäntö edellyttää kuitenkin, että tavaran sijainti ja siirrot merkitään varaston kirjanpitoon.

Huomioi nämä

Siirtoja yhdessä tullivarastoluvassa ilmoitettujen eri varastotilojen välillä voidaan tehdä ilman tullimuodollisuuksia, jos varastoilla on yhteinen kirjanpito. Käytännössä nämä ovat siirtoja yhden luvanhaltijan eri varastointipaikkojen (eri varastotunnisteiden) välillä. Tällöin riittää, että yrityksen kirjanpitoon merkitään tavaran sijaintipaikka. Varastojen osoitteet on määritelty tullivarastoluvassa. Lupatyypistä riippuen luvanhaltija tai menettelynhaltija vastaa siitä, ettei tavara joudu vapaaseen liikkeeseen ilman tullin lupaa.

Jos samassa luvassa ilmoitetuilla varastoilla on eri kirjanpidot, siirrot pitää tehdä joko passittamalla tai asettamalla tavara uudestaan tullivarastointimenettelyyn.


Tavarat saa siirtää tullivarastoinnin tulli-ilmoituksella luvanhaltijan tiloihin siitä tullitoimipaikasta, jossa ne asetetaan tullivarastointimenettelyyn. Tullille on annettava purkaustulos, jos tavaroita varastoon purettaessa huomataan, että tavarat eivät täsmää tulli-ilmoituksessa annettuihin tietoihin.

  • Yksityisessä tullivarastossa luvanhaltija on aina myös menettelynhaltija. Luvanhaltijan vastuu tavaroista alkaa jo ennen siirron aloittamista, siitä hetkestä, kun tavarat on asetettu tullivarastointimenettelyyn.
  • Yleisessä tullivarastossa voi olla useita menettelynhaltijoita, jotka voivat olla eri toimijoita kuin luvanhaltija. Menettelynhaltija ja luvanhaltija vastaavat siirrosta yhdessä.

Kun tavaroita on tarkoitus siirtää tullivarastointimenettelyssä menettelyynasettamispaikasta luvanhaltijan tiloihin, menettelynhaltijan on esitettävä tulli-ilmoituksen menettelyyn asettavassa tullissa. Tulli tarkistaa luovutuksen edellytykset, päättää edeltävän menettelyn tai ilmoituksen ja vahvistaa tullimenettelyyn asettamisen leimaamalla tulli-ilmoituksen. Tulli-ilmoituksesta jää yksi kappale menettelyyn asettavalle tullille, muut kappaleet annetaan asiakkaalle.

Jos tavara on ollut ennen tullivarastointimenettelyyn luovuttamista väliaikaisessa varastossa, tulli-ilmoituksen yksi kappale jää kirjanpidon tositteeksi tälle varastolle. Yksi kappale seuraa tavaraa.

Kun tavara on saapunut tullivarastoon, luvanhaltija tekee tavaralle purkauslaskennan vertaamalla tavaraa tulli-ilmoituksessa ilmoitettuihin tietoihin. Jos purkaustulos poikkeaa tulli-ilmoituksella ilmoitetuista tiedoista, menettelynhaltijan on oikaistava antamiaan tietoja erillisellä purkaustulosilmoituksella, joka annetaan varaston operatiivista toimintaa valvovalle tullille. Menettelynhaltija liittää kirjanpitoonsa SAD-lomakkeen ja mahdolliset poikkeavaan purkaustulokseen liittyvät tositteet.


Kun tavarat jälleenviedään tullivarastosta unionin ulkopuolelle, niistä on annettava sähköinen jälleenvienti-ilmoitus. Tavarat voidaan siirtää tullivarastointimenettelyssä poistumispaikkaan, joka voi sijaita Suomessa tai toisessa unionin jäsenmaassa. Tavarat pysyvät tullivarastointimenettelyssä, kunnes ne ovat poistuneet unionin tullialueelta.

Tavarat luovutetaan tullivarastosta vientijärjestelmästä tulostettua jälleenviennin menettelyyn luovutuspäätöstä vastaan. Luovutuspäätös toimii samalla lastauslupana.

Siirron on päätyttävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tavarat on otettu tullivarastosta. Tavaran lopullisesta poistumisesta unionista on tehtävä merkintä kirjanpitoon 100 päivän kuluessa poistumisesta. Menettelynhaltijan on pystyttävä osoittamaan sekä tavaran poistaminen tullivarastosta että sen poistuminen unionista. Jos tavarat on siirretty unionin rajalla tullivarastointimenettelyssä, kirjanpidossa on oltava kaksi erillistä merkintää: merkintä varastosta poistamisesta ja merkintä unionista poistumisesta. Poistumisen tositteet on liitettävä kirjanpitoon.

Esimerkki: Venäjälle vietävät tavarat on tarkoitus siirtää tullivarastointimenettelyssä Kouvolassa sijaitsevasta tullivarastosta poistumispaikkaan Vaalimaalle. Luvanhaltija antaa tavarasta jälleenvienti-ilmoituksen, jonka menettelyyn luovutuspäätös toimii lastauslupana varastosta otettaville tavaroille. Tavarat lastataan vientikulkuneuvoon. Luvanhaltija tekee kirjanpitoon tarvittavat merkinnät tavaroiden poistamisesta varastosta. Kuljettaja esittää Vaalimaalla saateasiakirjan (EAD), jonka perusteella Tulli päättää jälleenviennin. Ilmoittaja saa järjestelmäänsä poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen. Luvanhaltija liittää päätöksen kirjanpitoon ja tekee sinne tavaroiden poistumista koskevat merkinnät.


Jälleenvienti-ilmoituksen antamisen jälkeen tavarat voidaan asettaa passitusmenettelyyn (T1 tai TIR-carnet). Tavarat siirretään passituksen avaamispaikkaan tullivarastointimenettelyssä. Tullivarastointimenettely päättyy, kun tavarat on asetettu passitusmenettelyyn ja vastuu tavaroista siirtyy passitusmenettelystä vastaavalle. Jälleenvienti-ilmoituksen MRN-numero merkitään varaston kirjanpitoon, kun tavarat otetaan varaston tiloista.

Esimerkki: Tavara lähtee Kouvolassa sijaitsevasta tullivarastosta Kotkan tulliin TIR-carnet’n avaamista varten. Tavarat on tarkoitus toimittaa Venäjälle. Jälleenvienti-ilmoituksen antamisen jälkeen tavarat lastataan vientikulkuneuvoon. Luvanhaltija liittää päätöksen menettelyyn luovuttamisesta kirjanpitoonsa ja tekee merkinnän tavaran poistamisesta varastosta. Passituksesta vastaava on tehnyt sähköisen passitusilmoituksen (TIR-NCTS), jolla edeltäväksi menettelyksi on ilmoitettu jälleenvienti (31) sekä jälleenvienti-ilmoituksen MRN-numero. Kotkan tulli päättää jälleenviennin ja vahvistaa TIR carnet’n. Tullin järjestelmät vahvistavat tavaran poistumisen kuitenkin vasta, kun TIR-carnet on esitetty rajalla. Tullivaraston menettelynhaltija liittää tavarakirjanpitoonsa Volet 1:n kopion ja tekee poistumista koskevat merkinnät kirjanpitoon. Poistumisvahvistettua luovutuspäätöstä ei tässä tilanteessa tarvita, koska tullivarastointimenettely on päättynyt passituksen avaamiseen ja siitä tehtyyn kirjanpidon merkintään.


Tavarat voidaan siirtää tullivarastoluvassa määriteltyyn menettelyn päättävään tulliin silloin, kun tullivarastointimenettely päätetään toiseen tullimenettelyyn. Tullivarastointi voidaan päättää myös niin, että toinen tullivarastoluvan haltija asettaa tavarat uudestaan tullivarastointimenettelyyn. Tavarat vastaanottavan varaston luvassa on oltava mainittuna menettelyyn asettavana tullina lähettävän varaston menettelyn päättävä tulli.

Ennen tavaroiden siirtoa tullivarastosta toiseen siirron vastaanottaja asettaa tavarat 7171-menettelyyn. Kun tulli on hyväksynyt tulli-ilmoituksen, lähettävän varaston vastuu tullivarastointimenettelystä päättyy ja vastaanottavan varaston vastuu alkaa. Vastaanottava varasto antaa tarvittaessa tullille purkaustuloksen.

Esimerkki: Yritys A:lla on tullivarastolupa, jossa menettelyn päättävä tulli on Kotka. Tavarat on tarkoitus siirtää yritys B:lle, jonka tullivarastoluvassa menettelyyn asettava tulli on Kotka. Yritys B esittää Kotkan tullille 7171-ilmoituksen SAD-lomakkeella, johon on edeltäväksi menettelyksi merkitty A:n antamat varastoonpanonumerot. Kun tulli on vahvistanut tulli-ilmoituksen, B toimittaa ilmoituksen kopion A:lle. Yritys A luovuttaa tavarat ilmoitusta vastaan ja tekee kirjanpitoonsa merkinnän B:n ilmoittamista varastoonpanonumeroista ja päivämäärästä (tullin hyväksymispäivämäärä). Kun tulli on hyväksynyt 7171-ilmoituksen, vastuu menettelystä on siirtynyt B:lle. Yritys B antaa tarvittaessa tullille purkaustulosilmoituksen.


Ota yhteyttä
Tullimenettelykohtainen yritysneuvonta
ma–pe 8–16
etunimi.sukunimi@tulli.fi
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus