Mihin tarvitsen tullaamattoman tavaran varastoa?

Tarvitset tullaamattoman tavaran varastoa, jos et halua tai voi tullata tavaroita heti niiden saavuttua Suomeen. Tullaamattomilla tavaroilla tarkoitetaan tavaroita, jotka on tuotu EU:n ulkopuolelta, eikä niistä ole maksettu tulleja ja veroja. Jos tuot tavaroita Suomen kautta ja jälleenviet ne ulos Euroopan unionista, voit saada taloudellista hyötyä tullaamattoman tavaran varastosta.

Tullaamattomista tavaroista ei tarvitse maksaa tullia eikä muita veronluonteisia maksuja silloin, kun tavarat säilytetään varastossa, jolle on tullin lupa. Varastointi mahdollistaa myös lopullisen tullimenettelyn valinnan myöhemmin. Lisäksi tavarat voivat odottaa tuonnissa tarvittavia lupia ja lisenssejä. Jos tavarat jälleenviedään, niistä ei tarvitse maksaa tulleja ja veroja Suomessa lainkaan.

Suomessa voi varastoida tullaamatonta tavaraa väliaikaisissa varastoissa tai tullivarastoissa. Vapaa-alueita ei ole Suomessa käytössä.

Selvitä mistä tavarat lähetetään tai onko ne jo tullattu EU:n alueelle

Selvitä etukäteen, onko tavaroiden varastoinnilla rajoituksia

Selvitä tarkka tavarankuvaus ja tullinimike ennen tavaran siirtoa tai kuljetusta Suomeen

Päätä, haetko varastolupaa yrityksellesi vai ostatko palvelun toiselta yritykseltä

Valitse sopiva toimintamalli ja varastointitapa

Hanki ilmoittamisessa tarvittavat tunnisteet ja luvat

Tulli.fi

Tavaroiden vastaanottamisesta varastoon on ilmoitettava Tullille

Tulli.fi

Varastointi on päätettävä tulliselvitykseen

Tulli.fi

Entä jos jotain pitää korjata tai kuljetus peruuntuu?

Tulli.fi

Huomioi nämä

Tullin luvan tarvitset silloin, kun varastoit tavaraa tullaamattomana. Lue lisää: Tullin myöntämät luvat.

Jos varastoit tavaraa, josta on maksettu tullit mutta ei muita veroja, esimerkiksi valmisteveroja tai arvonlisäveroa, tarvitset luvan Verohallinnolta.


Jos varastoit erityisiä olosuhteita vaativia tavaroita, esimerkiksi lääkkeitä tai vaarallisia aineita, sinun pitää tullin luvan lisäksi saada tavaroista riippuen hyväksyntä tai lupa muilta viranomaisilta. Varastonpitäjänä vastaat siitä, että sinulla on kaikki tarvittavat luvat.

Suomessa lupaviranomaisia ovat esimerkiksi Evira, FIMEA, Aluehallintovirasto, Valvira, Puolustusministeriö, SYKE ja pelastusviranomaiset. Tarkista, mitä sinun pitää ilmoittaa muille viranomaisille tai mitä lupia tarvitset varastointiin. Esimerkiksi tupakkaa varastoidessasi tarvitset tullin luvan lisäksi luvan Valviralta. Tupakan ja alkoholin myynnistä on myös muita säädöksiä, joista löydät lisätietoa Aluehallintoviraston ja Valviran sivuilta.


Voit hakea Tullilta varastolupaa, kun

  • yrityksesi on sijoittautunut Euroopan unioniin
  • yritykselläsi on suomalainen y-tunnus
  • sinulla on tullilta yleisvakuuden lupa ja voimassa oleva vakuus varastoinnille
  • sinulla on tullaamattoman tavaran varastoksi soveltuvat tilat tai muu varastointipaikka ja sellainen kirjanpito, jonka tulli voi hyväksyä tullaamattoman tavaran kirjanpidoksi.

Lue lisää: Miten haen varastolupaa?


Varastolajin (väliaikainen varastointi vai tullivarastointi) valintaan vaikuttavat esimerkiksi varastointiajan pituus ja mahdollinen tarve käsitellä tavaroita varastoinnin aikana. Jos tavarat ovat varastossa niiden saapumispaikassa alle 90 päivää, väliaikainen varastointi riittää. Jos tarvitaan pitempi aika tai tavaroita on esimerkiksi yhdisteltävä erilaisiin pakkauksiin kuin varastoon saapuessa, tarvitset tullivarastoluvan.


Valitsemasi varastotyyppi vaikuttaa eniten siihen, mitä tavaroille voidaan varastossa tehdä ja millaiset ovat vastuusi varastonpitäjänä eli luvanhaltijana.

Vaikka varastoit tullaamatonta tavaraa tiloissasi, sinun ei tarvitse omistaa niitä. Useimmissa lupatyypeissä vastaat kuitenkin tavarasta sen varastoinnin aikana. Voit myös ostaa palvelun esimerkiksi huolintaliikkeeltä. Tullin sivuilta voit hakea tietoja yrityksistä, joilla on tullin myöntämä varastolupa.

Lue lisää:


Tullaamattoman tavaran varastoinnista aiheutuu erilaisia kuluja kuin muusta varastoinnista.

  • Varastolupa on maksullinen.
  • Tulli edellyttää, että asetat vakuuden, jonka suuruus lasketaan varastoitavasta tavarasta mahdollisesti kannettavien verojen määrästä. Vakuus vaihtelee erikseen määriteltyjen periaatteiden mukaisesti 0 - 100 %:n välillä verojen määrästä.
  • Jos tavaroita tarkastetaan tai niistä otetaan näytteitä, varastonpitäjä on joissakin tapauksissa maksaja.
  • Tulli veloittaa käynnistä varastolla yleensä silloin, jos varastonpitäjä tilaa tullin paikalle. Tämä on ajankohtaista esimerkiksi, kun tavaraa hävitetään tullivalvonnassa.
  • Tullin tekemissä tarkastuksissa tulee toisinaan esiin virheitä ja puutteita, joista voidaan määrätä virhemaksua tai verojen jälkikantoa. Jos tavarat ovat kokonaan kadonneet ja ne on kuitenkin merkitty varaston kirjanpitoon, varastonpitäjä on viime kädessä vastuussa veroista.
  • Lisäksi varastonpitäjä maksaa toiminnan ylläpidosta aiheutuvat kulut. Niitä syntyy esimerkiksi järjestelmien ylläpidosta ja päivityksestä tullin vaatimusten mukaisesti sekä kirjanpidon ja sen tositteiden pitämisestä ajan tasalla.

 


                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta