Mihin tarvitsen tullaamattoman tavaran varastoa?

Tarvitset tullaamattoman tavaran varastoa, jos et halua tai voi tullata tavaroita heti niiden saavuttua Suomeen. Tullaamattomilla tavaroilla tarkoitetaan tavaroita, jotka on tuotu EU:n ulkopuolelta, eikä niistä ole maksettu tulleja ja veroja. Jos tuot tavaroita Suomen kautta ja jälleenviet ne ulos Euroopan unionista, voit saada taloudellista hyötyä tullaamattoman tavaran varastosta.

Tullaamattomista tavaroista ei tarvitse maksaa tullia eikä muita veronluonteisia maksuja silloin, kun tavarat säilytetään varastossa, jolle on tullin lupa. Varastointi mahdollistaa myös lopullisen tullimenettelyn valinnan myöhemmin. Lisäksi tavarat voivat odottaa tuonnissa tarvittavia lupia ja lisenssejä. Jos tavarat jälleenviedään, niistä ei tarvitse maksaa tulleja ja veroja Suomessa lainkaan.

Suomessa voi varastoida tullaamatonta tavaraa väliaikaisissa varastoissa tai tullivarastoissa. Vapaa-alueita ei ole Suomessa käytössä. EU:n alueelta tuodut valmisteveron alaiset tavarat varastoidaan valmisteverotta verottomassa varastossa. Luvan tähän myöntää Verohallinto.

Valitse toimintamalli: ostatko palvelun vai varastoitko itse

 1. Päätä, haetko varastolupaa yrityksellesi vai ostatko palvelun toiselta yritykseltä
  • Jos haluat varastoida tullaamatonta tavaraa yrityksesi käytössä olevassa varastossa, tarvitset Tullin luvan. Ehtona on, että yrityksesi on sijoittautunut EU-alueelle, ja sillä on varastoksi sopivat tilat ja luotettava kirjanpito.
  • Varastoluvan saaminen edellyttää Tullin yleisvakuuslupaa. Selvitä, kuinka paljon tavarasta pitäisi maksaa veroja. Summa on noin 30 % tavaran arvosta. Varaudu antamaan Tullille tämän suuruinen vakuus.
  • Varastointipalvelun voi myös ostaa. Monilla rahdinkuljettajilla, sataman tai lentokentän rahtialueen toimijoilla ja huolintaliikkeillä on lupa varastoida tullaamatonta tavaraa.
 2. Valitse sopiva toimintamalli ja varastointitapa
  • Valitse oikea toimintamalli tavaran käyttötarkoituksen mukaan. Mitä tavaralle jatkossa tapahtuu, jälleenvietkö sen EU:n ulkopuolelle, tullataanko se Suomeen tai palautatko sen takaisin lähtömaahan? Jos maksat tuotaessa tavarasta tullia, maksamiasi veroja ei palauteta, vaikka tavarat myöhemmin vietäisiin pois EU:sta.
  • Tavaroita voi säilyttää väliaikaisessa varastossa enintään 90 päivää. Tullivarastossa varastointiaikaa ei ole rajattu.
  • Jos tarvitset lyhytaikaista varastointia eikä tavaralle tarvitse tehdä mitään, väliaikainen varastointi saattaa sopia tarpeisiisi.
  • Jos tarvitset varastointia yli 90 päivän ajalle tai jos tavaraa on jollain tapaa käsiteltävä, tullivarastointi on oikea vaihtoehto. Käsittelyitä ovat esimerkiksi lajittelu, uudelleenpakkaus, hintalipukkeiden tai muiden vastaavien kiinnittäminen sekä osien lisääminen ja vaihtaminen.

Selvitä ennen tavaran varastointia 

 1. Selvitä, mistä tavarat lähetetään tai onko ne jo tullattu EU:n alueelle
  • Tavaran varastointiin tarvitaan Tullin lupa, jos tavarat tuodaan EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta ja niitä varastoidaan EU:n alueella tullaamattomana eli ilman, että niistä maksetaan tulleja ja veroja varastoinnin aikana.
  • Myös EU:n alueelta voidaan toimittaa Suomeen tavaraa, jota ei ole tullattu Euroopan unioniin.
 2. Selvitä, onko tavaroiden varastoinnilla rajoituksia
  • Esimerkiksi jätteiden, lääkkeiden sekä aseiden ja puolustustarvikkeiden varastointiin liittyy rajoituksia.
  • Rajoituksilla on oma vastuullinen kansallinen hallinto- ja/tai lupaviranomainen (esim. Fimea). Tullin rajoituskäsikirjaan on koottu keskeiset vienti-, tuonti- ja kauttakulkurajoitukset, joita Tulli valvoo. 
  • Rajoitukset vaikuttavat myös varastonpitäjän toimintaan.
 3. Selvitä tarkka tavarankuvaus ja tullinimike ennen tavaran siirtoa tai kuljetusta Suomeen
  • Anna varastoinnin ilmoituksissa tavaran kaupallinen tai tekninen kuvaus. Tullinimike ei voi korvata tavarankuvausta.
  • Tullinimike määrittää muun muassa tavaraan kohdistuvat rajoitukset. Siksi on tärkeää, että käytät oikeaa tullinimikettä.
  • Tullinimikkeet löydät Fintaric-hakupalvelusta. Saat apua myös Tullista.

Tulliselvitä varastoitavat tavarat näin

 1.  Hanki ilmoittamisessa tarvittavat tunnisteet ja luvat
  • Jos ostat varastopalvelun toiselta yritykseltä, palveluntarjoajalla on oltava tarvittavat luvat. 
  • Jos annat Tullille varastointiin liittyviä ilmoituksia Tullin asiointipalvelun kautta, sinun on annettava ilmoitukset tunnistautuneena käyttäjänä. 
  • Tarvitset ilmoittamiseen EORI-tunnisteen. Jos yritykselläsi ei ole EORI-numeroa, hanki se Tullista. 
  • Jos haluat antaa ilmoitukset suoraan yrityksesi järjestelmästä sanomalla, hakeudu sanomailmoittajaksi.
 2.  Tavaroiden vastaanottamisesta varastoon on ilmoitettava Tullille
  • Rahdinkuljettaja vastaa siitä, että tavaran saapumisesta ilmoitetaan Tullille. Saat rahdinkuljettajalta MRN-viitenumerot ja mahdolliset tavaraeränumerot, jotka tarvitset tulli-ilmoituksen tekemiseen.
  • Jos olet päätynyt väliaikaiseen varastointiin, sen aloittavina ilmoituksina käytetään joko passitusilmoitusta tai saapumisen ilmoituksia. Saapumisen ilmoituksen väliaikaista varastointia varten voit antaa sähköisesti Tullin asiointipalvelussa tai sanomalla.
  • Jos olet päätynyt tullivarastointiin, voit tehdä tullivarastoinnin tulli-ilmoituksen itse tai käyttää edustajaa. Ilmoitukset annetaan sähköisesti Tullin asiointipalvelussa tai sanomalla.
  • Ilmoituksessa käytettävät koodit löydät asiointipalvelun käyttöliittymältä ja sanomakuvauksista.
 3. Varastointi on päätettävä tulliselvitykseen
  • Tavaran voi ottaa varastosta vain tullin hyväksymää tulli-ilmoitusta vastaan. Jos toimit varastonpitäjänä, muista, että vastaat tavaran pysymisestä tullivalvonnassa eli varastossa ja sen kirjanpidossa.
  • Väliaikaisesta varastosta tavarat on tulliselvitettävä 90 päivän sisällä varastoinnin alkamisesta. Varastonpitäjä voi kuitenkin vaatia, että tulliselvitys tehdään nopeammin. Jos kyseessä on väliaikainen varastointi Tullin hyväksymässä paikassa, aikaa on vain yksi päivä. Voit tarkistaa määräajan varastonpitäjältä.
  • Tulli tarkastaa varastojen toimintaa ja kirjanpitoja. Jos tavarat katoavat varastoinnin tai siihen liittyvät siirron aikana, varastonpitäjä joutuu vastuuseen veroista.
 4. Entä jos jotain pitää korjata tai kuljetus peruuntuu?
  • Jos varastoon saapuvien tavaroiden määrässä tai laadussa havaitaan purkauslaskennassa eroja tulli-ilmoitukseen, siitä on ilmoitettava Tullille. Kirjanpitoon kirjataan aina todellisuudessa saapunut määrä.
  • Jos tavarat tulevat väliaikaiseen varastoon, poikkeamista ilmoitetaan purkaustuloksella.
  • Jos tavarat tulevat tullivarastoon, ja niistä ei vielä ole annettu tullivarastoinnin tulli-ilmoitusta, poikkeamat ilmoitetaan passituksen purkaustuloksella.
  • Tullivarastoinnin tulli-ilmoitusta voi korjata siihen asti, kun Tulli luovuttaa tavarat. Kirjanpitoon kirjataan todellisuudessa saapunut määrä.
  • Jos tulli on jo luovuttanut tavarat menettelyyn, tulli-ilmoitusta on oikaistava.
  • Tavaraa varastosta otettaessa tulli-ilmoitusta voi korjata siihen asti, kunnes tulli asettaa tavarat asetetaan passitusmenettelyyn. Jos tavaroiden kuljetus jostain syystä peruuntuu ja tavarat jäävätkin varastoon, passitus voidaan tulli-ilmoitus pitää mitätöidä.
  • Jos tavarat on asetettu passitusmenettelyyn ja kuljetus keskeytyy, passitus voidaan päättää samaan varastoon ja ottaa tavarat kirjanpitoon uutena tulona. Tullivarastoon palautettavista tavaroista on tehtävä uusi tulli-ilmoitus.

Huomioi nämä

Tullin luvan tarvitset silloin, kun varastoit tavaraa tullaamattomana. Lue lisää: Tullin myöntämät luvat.

Jos varastoit tavaraa, josta on maksettu tullit mutta ei muita veroja, esimerkiksi valmisteveroja tai arvonlisäveroa, tarvitset luvan Verohallinnolta.


Jos varastoit erityisiä olosuhteita vaativia tavaroita, esimerkiksi lääkkeitä tai vaarallisia aineita, sinun pitää tullin luvan lisäksi saada tavaroista riippuen hyväksyntä tai lupa muilta viranomaisilta. Varastonpitäjänä vastaat siitä, että sinulla on kaikki tarvittavat luvat.

Suomessa lupaviranomaisia ovat esimerkiksi Evira, FIMEA, Aluehallintovirasto, Valvira, Puolustusministeriö, SYKE ja pelastusviranomaiset. Tarkista, mitä sinun pitää ilmoittaa muille viranomaisille tai mitä lupia tarvitset varastointiin. Esimerkiksi tupakkaa varastoidessasi tarvitset tullin luvan lisäksi luvan Valviralta. Tupakan ja alkoholin myynnistä on myös muita säädöksiä, joista löydät lisätietoa Aluehallintoviraston ja Valviran sivuilta.


Voit hakea Tullilta varastolupaa, kun

 • yrityksesi on sijoittautunut Euroopan unioniin
 • yritykselläsi on suomalainen y-tunnus
 • sinulla on tullilta yleisvakuuden lupa ja voimassa oleva vakuus varastoinnille
 • sinulla on tullaamattoman tavaran varastoksi soveltuvat tilat tai muu varastointipaikka ja sellainen kirjanpito, jonka tulli voi hyväksyä tullaamattoman tavaran kirjanpidoksi.

Lue lisää: Miten haen varastolupaa?


Varastolajin (väliaikainen varastointi vai tullivarastointi) valintaan vaikuttavat esimerkiksi varastointiajan pituus ja mahdollinen tarve käsitellä tavaroita varastoinnin aikana. Jos tavarat ovat varastossa niiden saapumispaikassa alle 90 päivää, väliaikainen varastointi riittää. Jos tarvitaan pitempi aika tai tavaroita on esimerkiksi yhdisteltävä erilaisiin pakkauksiin kuin varastoon saapuessa, tarvitset tullivarastoluvan.


Valitsemasi varastotyyppi vaikuttaa eniten siihen, mitä tavaroille voidaan varastossa tehdä ja millaiset ovat vastuusi varastonpitäjänä eli luvanhaltijana.

Vaikka varastoit tullaamatonta tavaraa tiloissasi, sinun ei tarvitse omistaa niitä. Useimmissa lupatyypeissä vastaat kuitenkin tavarasta sen varastoinnin aikana. Voit myös ostaa palvelun esimerkiksi huolintaliikkeeltä. Tullin sivuilta voit hakea tietoja yrityksistä, joilla on tullin myöntämä varastolupa.

Lue lisää:


Tullaamattoman tavaran varastoinnista aiheutuu erilaisia kuluja kuin muusta varastoinnista.

 • Tulli edellyttää, että asetat vakuuden, jonka suuruus lasketaan varastoitavasta tavarasta mahdollisesti kannettavien verojen määrästä. Vakuus vaihtelee erikseen määriteltyjen periaatteiden mukaisesti 0 - 100 %:n välillä verojen määrästä.
 • Jos tavaroita tarkastetaan tai niistä otetaan näytteitä, varastonpitäjä on joissakin tapauksissa maksaja.
 • Tulli veloittaa käynnistä varastolla yleensä silloin, jos varastonpitäjä tilaa tullin paikalle. Tämä on ajankohtaista esimerkiksi, kun tavaraa hävitetään tullivalvonnassa.
 • Tullin tekemissä tarkastuksissa tulee toisinaan esiin virheitä ja puutteita, joista voidaan määrätä virhemaksua tai verojen jälkikantoa. Jos tavarat ovat kokonaan kadonneet ja ne on kuitenkin merkitty varaston kirjanpitoon, varastonpitäjä on viime kädessä vastuussa veroista.
 • Lisäksi varastonpitäjä maksaa toiminnan ylläpidosta aiheutuvat kulut. Niitä syntyy esimerkiksi järjestelmien ylläpidosta ja päivityksestä tullin vaatimusten mukaisesti sekä kirjanpidon ja sen tositteiden pitämisestä ajan tasalla.