Perustietoa passituksesta

Tullin kanssa sinun on asioitava silloin, kun kuljetat Euroopan unionin tulli- ja veroalueen tai veroalueen ulkopuolelta tuotua tavaraa, josta ei ole maksettu veroja EU-alueella. 

Rahdinkuljettaja tai Posti ilmoittaa vastaanottajalle, jos tavarat täytyy tulliselvittää. Vastaanottaja vastaa tulliselvityksestä. Jos tavara viedään pois EU:sta ja ainoastaan kuljetetaan Suomen kautta, se kannattaa yleensä passittaa.

Katso alla olevasta etenemispolusta asiat, jotka sinun on selvitettävä tai tehtävä, jotta voit kuljettaa tavaraa tullaamattomana.

Selvitä nämä asiat ennen tavaroiden saapumista

 1. Mistä tavarat lähetetään tai onko ne jo tullattu EU:n alueelle
  • Jos tavarat tuodaan EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta, tavaran siirtämiseen tullaamattomana EU-alueella voidaan käyttää tullimenettelyä nimeltä passitus.
  • Myös EU:n alueelta voidaan toimittaa Suomeen tavaraa, jota ei ole tullattu Euroopan unioniin.
 2. Tarkka tavarankuvaus ja tullinimike ennen tavaran siirtoa tai kuljetusta
  • Anna passitusilmoituksessa tavaran kaupallinen kuvaus. Tullinimikkeen ilmoittaminen on vapaaehtoista, mutta se voi nopeuttaa ilmoituksesi käsittelyä. Nimikkeellä ei kuitenkaan voi korvata tarkkaa tavarankuvausta.
  • Tullinimike määrittää muun muassa tavaraan kohdistuvat rajoitukset. Siksi on tärkeää, että käytät oikeaa tullinimikettä.
  • Tullinimikkeet löydät Fintaric-hakupalvelusta. Saat apua myös Tullista.
 3. Selvitä etukäteen, onko tavaroiden passituksessa tai kauttakuljetuksessa rajoituksia
  • Esimerkiksi jätteiden, uhanalaisista kasveista ja eläimistä tehtyjen tavaroiden, lääkkeiden sekä aseiden ja puolustustarvikkeiden kuljetukseen tai kauttakuljetukseen liittyy rajoituksia.
  • Rajoituksilla on oma kansallinen hallinto- ja/tai lupaviranomainen (esim. Ruokavirasto ja Fimea). Tullin rajoituskäsikirjaan on koottu tärkeimmät vienti-, tuonti- ja kauttakulkurajoitukset, joita Tulli valvoo.
  • Varmista, ettei tavara ole vientivalvonnan alaista (muun muassa korkea teknologia tai sotateollisuuden kaksikäyttötuotteet).

Tulliselvitä passitettavat tavarat näin

 1. Hanki tunnisteet ja luvat ja varaudu antamaan vakuus
 2. Tavarat on tulliselvitettävä ennen kuin saat ne haltuusi
  • Tee tulliselvitys määräajassa, jonka näet saamastasi saapumisilmoituksesta. Väliaikaisessa varastossa olevat tavarat on tulliselvitettävä 90 päivän kuluessa niiden varastoinnin alkamisesta. Varastonpitäjä voi kuitenkin vaatia, että tulliselvitys tehdään nopeammin. 
  • Jos tavarat saapuvat maantiekuljetuksella EU:n rajalle ja passitat tavarat suoraan rajalta, passitus on tehtävä heti. Jos sinulla on hyvät tiedot tavarasta ja kaikki on muuten kunnossa, passituksen tekeminen sujuu nopeimmillaan muutamassa minuutissa.
  • Ilmoituksessa käytettävät koodit löydät koodiluettelosta.
 3.  Tulli avaa passituksen
  • Rahdinkuljettaja ilmoittaa tullille tavaran saapumisesta. Saat rahdinkuljettajalta MRN- ja tavaraeränumerot sekä mahdolliset kuljetusasiakirjatiedot, joita tarvitset passituksen tekemiseen. Jos tavarat ovat Tullin hyväksymän varaston kirjanpidossa, tarvitset myös varaston tunnistetiedot, jotka on usein ilmoitettu saapumisilmoituksessa.
  • Kun sinulla on tavarasta kaikki tarvittavat tiedot, voit tehdä passitusilmoituksen ja tulli luovuttaa tavarat passitusmenettelyyn.
  • Saat tullilta saateasiakirjan, jota vastaan saat tavarat lähtöpaikasta. Tämä on yleensä jokin Tullin hyväksymä varasto. Kuljetusta ei saa aloittaa, ennen kuin tulli on avannut passituksen eli luovuttanut tavarat passitusmenettelyyn. 
  • Varastonpitäjä voi siirtää tai siirrättää tavarat omalla vastuullaan lähtötullitoimipaikkaan passitusmenettelyyn asetettavaksi tai edellyttää tavaraa noutavalta kuljetusliikkeeltä valtuutetun lähettäjän palveluiden käyttämistä. Lähtötullitoimipaikan tulli arvioi ja päättää, onko tavaroiden luovuttaminen passitusmenettelyyn mahdollista ilman sinetöintiä.
 4.  Tulli päättää passituksen
  • Kun tavara saapuu määränpäähänsä, se ja passituksen MRN-viitenumero on esitettävä tullitoimipaikassa, Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla. Tulli antaa tavaroille purkausluvan ja päättää passituksen purkaustuloksen perusteella.
  • Jos tavarat eivät saavu perille tai passitusta ei päätetä, ne verotetaan ja saat tullilta laskun. Jos tavaroiden on alun perinkin ollut tarkoitus jäädä Suomeen, passitus voidaan päättää tuontitullaukseen. Tullauksen yhteydessä maksetaan maahantuontiverot.
  • Jos sinulla on yleisvakuuden lupa ja maksunlykkäyslupa, saat laskulle maksuaikaa. Muussa tapauksessa tulli pidättää yleensä summan antamastasi vakuudesta.
 5. Entä kun jotain pitää korjata tai kuljetus peruuntuu?
  • Jos tavaroiden kuljetus jostain syystä peruuntuu, passitus voidaan mitätöidä.
  • Passitusilmoitusta voi korjata vain silloin, kun tavaroita ei ole vielä asetettu passitusmenettelyyn.

Milloin passitusta käytetään?

Yritys tai yksityishenkilö voi käyttää passitusta, kun haluaa siirtää tullaamattomia tavaroita paikasta toiseen. Tullaamatonta tavaraa saa siirtää vain tullin luvalla. Lupa voi olla varastonpitäjällä tai tavaroiden kuljettajalla, huolitsijalla tai tavaroiden haltijalla. 

Passitus on tavaroiden kuljettamista tullivalvonnassa. Silloin niistä ei ole maksettu vielä veroja eikä muitakaan maksuja.

Jos et halua tullata tavaroita niiden saapumispaikalla, vaan haluat siirtää ne esimerkiksi väliaikaiseen varastoon tai tullivarastoon ja tullata ne myöhemmin, tarvitset siirtoon passituksen. Passitusta käytetään myös, jos tavarat halutaan viedä kauttakuljetuksena pois EU:sta tai toiseen passitusmaahan. Passitusmaita ovat EU-maiden lisäksi Norja, Sveitsi, Islanti, Liechtenstein, Turkki, Pohjois-Makedonia, Serbia, Iso-Britannia ja Ukraina.

Huomioi nämä

Passituksen voi tehdä kuka tahansa henkilö tai yritys, jolla on Suomi.fi-tunniste.


Kun toimit passituksesta vastaavana menettelyn haltijana, sinun on noudatettava annettuja määräaikoja ja muita tullilainsäädännön määräämiä velvollisuuksia. Voit esimerkiksi joutua maksamaan verot ja maksut passitetuista tavaroista, jos ne katoavat passituksen aikana.


Passitettaviin tavaroihin saattaa liittyä joitakin rajoituksia, jotka on määritelty lainsäädännössä.

 


Passituksen voi tehdä missä tahansa asiakaspalvelua tarjoavassa tullitoimipaikassa, esimerkiksi satamassa, lentokentällä tai maarajalla. Lisäksi valtuutettu lähettäjä voi tehdä passituksen kaikista tullin hyväksymistä varastoista, joita kutsutaan väliaikaisiksi varastoiksi tai tullivarastoiksi.


Passituksen voit tehdä tullivarastoon tai väliaikaiseen varastoon, toiseen maahan tai vaikka Suomen rajalle, jos tavarat halutaan viedä esimerkiksi Venäjälle.