Passitusilmoitus ja passituksen luvat

Passitusilmoituksen voi antaa netissä tai sanomalla. Sanoma-asiointiin tarvitaan tullin lupa.

Miten teen passitusilmoituksen sähköisesti?

Passitusilmoituksen voit tehdä netissä Tullin sivujen kautta tunnistautumattomana tai tunnistautuneena käyttäjänä. Tunnistautuminen tehdään Suomi.fi-tunnistautumisella. Myös Tullin Passitusilmoituspalvelussa on linkki, jonka kautta saat hankittua tunnisteen.

Passituksen voi tehdä myös sanomalla, jolloin tarvitset sitä varten tehdyn ohjelman. Sanomalla tehtävään passitukseen tarvitset myös sanoma-asioinnin luvan.

Passitusilmoituksen tietosisältö

Kun täytät passitusilmoituksen netissä, saat jokaisessa täytettävässä kohdassa avattua infoikkunan, jossa kerrotaan mitä kohtaan pitää täyttää. Sanoma-asioinnissa tarvittavat tiedot löydät Tullin nettisivuilta sähköisen asioinnin yhteydestä. Kussakin kohdassa on kerrottu, onko tieto pakollinen vai vapaaehtoinen ja annetaanko tieto koodina, numeroin tai kirjaimin, sekä montako merkkiä tietoon voi antaa.

Tavarankuvaus

Tavarankuvaus on passituksessa oleellinen asia. Sen on oltava riittävän tarkka, jotta passitusvakuus voidaan määrittää oikein. Lisäksi tavara pitää voida sen perusteella tunnistaa, jos tulli haluaa tarkastaa tavaran. Tavaran tullinimikkeen ilmoittaminen on vapaaehtoista. Vaikka tullinimike kertoisi tarkemmin tavarasta, tavarankuvaus on silti kerrottava passitusilmoituksessa esimerkiksi kauppanimityksen tarkkuudella. Jos passituksella on useita eri tavaroita, ne täytyy ilmoittaa kukin omana tavaraeränään.

Huomioi nämä

Netissä antamaasi ilmoitusta voit korjata itse tekemällä uuden ilmoituksen. Ilmoitusta voi korjata vielä kun asioit tullissa avaamassa passitusta. Sanomalla antamaasi ilmoitusta voit korjata niin kauan, kunnes olet saanut tullista hyväksymissanoman. Tämän jälkeen ilmoituksen korjaaminen ei enää onnistu, vaan sinun on peruutettava tekemäsi passitus ja tehtävä uusi ilmoitus.


Jos jostain syystä haluat mitätöidä tai peruuttaa tekemäsi passitusilmoituksen, sinun on oltava yhteydessä Tullin sähköiseen palvelukeskukseen. Jos tulli ei ole luovuttanut passitusta menettelyyn, passitus voidaan mitätöidä. Jos taas passitus on jo luovutettu menettelyyn, se voidaan peruuttaa. Näissä tapauksissa passitettava tavara voidaan palauttaa passitusta edeltäneeseen menettelyyn, esimerkiksi väliaikaiseen varastoon tai tullivarastoon. Jos tavarat, joille on tehty passitus, ovat jo matkalla määräpaikkaan, passitusta ei voi enää peruuttaa. Tällöin passitus on päätettävä määräpaikassa tai valtuutetun vastaanottajan antamalla sanomalla.

Peruutusta voi pyytää passituksesta vastaava lomakkeella nro 285s ”Passituksen mitätöintipyyntö”. Lomake toimitetaan passituksen aloittaneeseen tullitoimipaikkaan. Jos yrityksellä on valtuutetun lähettäjän lupa, pyyntö lähetetään Sähköiseen palvelukeskukseen spake.passitus(at)tulli.fi.


Kuka tahansa voi käyttää passitusmenettelyä ilman yksinkertaistamiseen liittyviä lupia.


Jos haluat käyttää säännöllisesti passitusmenettelyä, kannattaa hakea lupaa yksinkertaistuksiin. Passituksen yksinkertaistuksia ovat yleisvakuus, passituksen valtuutettu lähettäjä ja vastaanottaja sekä lupa erityismallisten sinettien käyttöön.

  • Yleisvakuuslupa oikeuttaa käyttämään vakuutena pankkitakausta, jolloin sinun ei tarvitse antaa tullille vakuudeksi verojen määrää jokaisesta passituksesta erikseen.
  • Jos yrityksesi kotipaikalla ei ole Tullin toimipistettä, kannattaa harkita passituksen valtuutetun lähettäjän luvan hakemista. Silloin sinun ei tarvitse käydä asioimassa tullin tiskillä ja voit toimia valtuutettuna lähettäjänä mistä tahansa tullin hyväksymästä varastosta. Valtuutetun lähettäjän lupa edellyttää yleisvakuuslupaa.
  • Valtuutetun lähettäjän luvan lisäksi kannattaa hakea lupa omien sinettien käyttöön. Sinetöinnillä helpotetaan tavaroiden tunnistamista rajatullissa tai määräpaikassa. Sinetöintiluvan haltija voi sinetöidä kuljetuksen tai pakkaukset itse, eikä sinetin kiinnittämiseksi tarvitse asioida tullissa. Sinettien täytyy olla kuitenkin tullin vaatimusten mukaisia.
  • Sinetöintilupaa voi hakea, vaikka yrityksellä ei olisi valtuutetun lähettäjän lupaa.
  • Jos yritykselläsi on tullin myöntämä varastolupa, voit hakea valtuutetun vastaanottajan lupaa. Silloin voit hakea purkausluvan tullista lähettämällä sanoman sähköisesti, eikä tullissa tarvitse asioida.

Passitukseen liittyviä lupia haetaan Tullin lupakeskuksesta. Hakemukset ovat Tullin sivuilla.