Miten annan passitusilmoituksen?

Passitusilmoituksen voit antaa netissä passitusilmoituspalvelulla tai EDI- tai XML-sanomalla.

Passitusilmoituspalvelun käyttöön ei tarvita Tullin lupaa. Voit täyttää ilmoituksen tunnistautumattomana käyttäjänä, jolloin ilmoitusta ei tallenneta. Suomi.fi-tunnistautuneen käyttäjän ilmoitus puolestaan tallentuu.

EDI- tai XML-sanomailmoittamiseen tarvitaan järjestelmä ja sanoma-asioinnin lupa Tullilta. Tulevaisuudessa XML-sanoma on ainoa käytettävä sanomamuoto.

Huomioi nämä

Ilmoittajalla on tulli-ilmoitukseen liittyvien asiakirjojen arkistointivelvollisuus. Jos ilmoittajalla ei ole ilmoitukseen liittyvää tullaus- tai luovutuspäätöstä arkistoituna, Tulli voi pyynnöstä toimittaa sen ilmoittajalle jälkikäteen. Tulli perii erikseen toimitettavasta päätöksestä maksun valtion maksuperustelain mukaisesti.