Nykyinen passitusjärjestelmä (NCTS) poistuu käytöstä 2.9.2023

Jatkossa passitusilmoitukset annetaan Tulliselvitysjärjestelmään (UTU) joko uudistetuilla sanomilla tai asiointipalvelussa. Myös valtuutetut toimijat voivat jatkossa antaa passitusilmoituksia Tulliselvityspalvelun kautta. Lue lisää tulli-ilmoittamisen uudistuksesta. Lisätietoja UUC(at)tulli.fi

Miten annan passitusilmoituksen?

Passitusilmoituksen voit antaa netissä passitusilmoituspalvelulla tai EDI- tai XML-sanomalla.

Passitusilmoituspalvelun käyttöön ei tarvita Tullin lupaa. Voit täyttää ilmoituksen tunnistautumattomana käyttäjänä, jolloin ilmoitusta ei tallenneta. Suomi.fi-tunnistautuneen käyttäjän ilmoitus puolestaan tallentuu.

EDI- tai XML-sanomailmoittamiseen tarvitaan järjestelmä ja sanoma-asioinnin lupa Tullilta. Tulevaisuudessa XML-sanoma on ainoa käytettävä sanomamuoto.

Huomioi nämä

Ilmoittajalla on velvollisuus arkistoida tulli-ilmoitukseen liittyvät asiakirjat. Jos ilmoittajalla ei tästä huolimatta ole arkistoituna ilmoitukseen liittyvää tullaus- tai luovutuspäätöstä, Tulli voi pyynnöstä toimittaa sen ilmoittajalle jälkikäteen.

Voit pyytää päätöksen sähköpostiosoitteesta arkisto(at)tulli.fi. Tulli perii erikseen toimitettavasta päätöksestä maksun valtion maksuperustelain mukaisesti.

Tulli säilyttää omissa arkistoissaan luovutus- ja tullauspäätöksiä kuusi vuotta. Aika alkaa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin päätös on tehty.