Miten annan passitusilmoituksen?

Passitusilmoituksen voit antaa Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla. 
Tulliselvityspalvelun käyttöön ei tarvita Tullin lupaa. Palvelun käyttö edellyttää Suomi.fi-tunnistautumista. 

Sanomailmoittamiseen tarvitaan järjestelmä ja sanoma-asioinnin rekisteröintipäätös Tullilta. 

Huomioi nämä

Ilmoittajalla on velvollisuus arkistoida tulli-ilmoitukseen liittyvät asiakirjat. Jos ilmoittajalla ei tästä huolimatta ole arkistoituna ilmoitukseen liittyvää tullaus- tai luovutuspäätöstä, Tulli voi pyynnöstä toimittaa sen ilmoittajalle jälkikäteen.

Voit pyytää päätöksen sähköpostiosoitteesta arkisto(at)tulli.fi. Tulli perii erikseen toimitettavasta päätöksestä maksun valtion maksuperustelain mukaisesti.

Tulli säilyttää omissa arkistoissaan luovutus- ja tullauspäätöksiä kuusi vuotta. Aika alkaa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin päätös on tehty.