Mitä vakuuksia vaaditaan?

Passitusta varten tullille on annettava kuljetettavien tavaroiden verojen ja maksujen määrää vastaava vakuus.  Vakuuteen lasketaan yleinen tulli, mahdolliset valmiste- ja muut verot sekä arvonlisävero. Karkeasti arvioiden vakuuden määrä on noin 30 % tavaroiden arvosta. Vakuutena voidaan käyttää myös yleisvakuutta, johon tarvitaan lupa. Passitusta varten haetaan oma yleisvakuus sillä passitusvakuus edellyttää pankkitakausta.

Käteistalletuksen käyttö passitusvakuutena

Vakuus voidaan antaa käteistalletuksena. Vakuus on passituskohtainen ja sen antaa passituksesta vastaava lähtötullitoimipaikassa. Lähtötullitoimipaikka palauttaa tai vapauttaa vakuuden, kun se saa tiedon tavaroiden saapumisesta määrätullitoimipaikkaan.

Passitusvakuuden perustaminen tullitoimipaikassa

Passitusvakuuden voi maksaa käteisellä, pankkikortilla tai pankkisiirrolla. Pankkisiirron käyttäminen on harvinaista, sillä passitusta ei voida aloittaa ennen kuin maksu näkyy Tullin järjestelmässä. Passituksesta vastaavan on allekirjoitettava panttaussitoumus lähtötullitoimipaikassa. Jos allekirjoittaja ei ole passituksesta vastaava, tarvitaan tältä saatu valtakirja.

Vakuuden perustaminen ennakkoon

Yksittäisvakuus voidaan perustaa etukäteen ennen tavaroiden esittämistä tullille. Vakuuden perustamistoimipaikassa annetaan vakuudelle GRN-viitenumero, joka ilmoitetaan passitusilmoituksella. Alkuperäistä panttaussitoumusta ei tarvitse esittää lähtötoimipaikassa.

Vakuuden palauttaminen

Käteistalletus palautetaan lähtötoimipaikassa tai pankkitilille, kun passitus on päätetty. Tulli voi palauttaa talletuksen myös esimerkiksi Suomen itärajalla, kun tavarat poistuvat passitusalueelta. Vakuuden palauttaa sen maan viranomainen, joka on ottanut vakuuden vastaan. Vakuuden palautus tapahtuu ensisijaisesti passituksesta vastaavan pankkitilille. Maksamista varten tarvitaan IBAN tilinumeronumero ja ulkomaisista tileistä ISO BIC-koodi (SWIFT-koodi).

Palautus käteisellä määrätoimipaikassa

Jos asiakkaalla ei ole IBAN-tilinumeroa, vakuus voidaan palauttaa määrätullitoimipaikassa käteisellä. Yksittäisvakuuden palautus käteisellä maksetaan vain panttaussitoumuksen allekirjoittaneelle, virallisen nimenkirjoitusoikeuden omaavalle tai erikseen valtakirjassa palautuksen saajaksi mainitulle henkilölle.

Yleisvakuuden käyttö passituksessa

Yritys voi hakea yleisvakuuden lupaa tullista. Yleisvakuuden käyttö helpottaa ja yksinkertaistaa passituksen aloittamista. Se on myös oltava, jos haluaa toimia valtuutettuna lähettäjänä.

Lisää aiheesta