Mitä vakuuksia vaaditaan?

Passitusta varten Tullille on annettava kuljetettavien tavaroiden verojen ja maksujen määrää vastaava vakuus.  Vakuuteen lasketaan yleinen tulli, mahdolliset valmiste- ja muut verot sekä arvonlisävero. Karkeasti arvioiden vakuuden määrä on noin 30 % tavaroiden arvosta. Vakuutena voidaan käyttää myös yleisvakuutta, johon tarvitaan lupa. Passitusta varten haetaan oma yleisvakuus sillä passitusvakuus edellyttää pankkitakausta. Menettelynhaltijan pitää ilmoittaa vakuuden viitemäärästä varattava tullien ja verojen määrä passitusilmoituksella.

Passitusilmoituksessa on ilmoitettava vakuudella katettava määrä 

Katettava määrä tarkoittaa menettelynhaltijan laskemaa varattavan vakuuden määrää eli passitettavan tavaran tullien ja verojen määrää. Ilmoitettavan määrän on vastattava passitettavan tavaran todellisia tulli- ja verovastuita tai saman tyyppisten tavaroiden arvoista laskettuja tulleja ja veroja.

Kun passitusilmoitus annetaan Tulliselvityspalvelussa, palvelu arvioi katettavan määrän automaattisesti ilmoittamasi tullinimiketiedon ja paljouden perusteella. Arvio on laskettu tavararyhmän suurimman mahdollisen tullin mukaan. Voit käyttää tätä arviota apuna, kun ilmoitat katettavaa määrää.

Poikkeustilanne, jossa katettavaksi määräksi voi ilmoittaa 10 000 euroa

Tulli sallii poikkeuksellisesti, että katettavaksi määräksi ilmoitetaan 10 000 euroa, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Katettavaa määrää ei voida arvioida tavaran arvon perusteella, koska arvotietoa ei ole saatavissa ja katettavan määrän arviointi ei ole mahdollista kohtuullisella työpanoksella.
  • Passitettava lähetys on saapunut lentoliikenteessä.
  • Lähetys passitetaan kahden lentoaseman välillä tai yhden lentoaseman sisällä.

Jos passituksesta vastaava soveltaa tätä yksinkertaistettua katettavan määrän arviointia, hänen pitää ilmoittaa passitusilmoituksessa lisätietokoodi ”FILEN”. Lisätietokoodi pitää käydä ilmi myös asiakkaan omasta kuljetustietojen hallintajärjestelmästä.

Passitusvakuuden laskeminen

Tulli julkaisee Maahantuonnin keskihinnat -sivulla säännöllisesti maahantuotujen tuotteiden keskihintoja eri tullinimikkeistä. Voit tarkistaa keskihintataulukosta vastaavan tavaran keskihinnan ja laskea sen perusteella tarvittavan vakuuden. Keskihintataulukot julkaistaan xlsx-taulukkona, ja hinnat perustuvat edeltävän 12 kuukauden ajanjaksoon. Taulukoita ei voi ladata xml-muodossa. 

Voit hyödyntää verojen ja tullien määrän arvioimisessa myös Fintaricin laskentapalvelua. Valitse palvelun etusivulla ”Laskenta” ja menettelyksi ”Passitus”. Valitse päivämääräksi nykyinen päivämäärä ja ilmoita nimike. Valitse maaksi tavaroiden alkuperämaa. Palvelu arvioi tullit aina maahan sovellettavan suurimman mahdollisen tavararyhmäkohtaisen tullin mukaan tämän hetkisten tietojen perusteella. Voit jättää tullausarvon tyhjäksi ja antaa vain nettokilot, jolloin palvelu käyttää tavaran arvona Tullin keskihintataulukkoa. Valitse lopuksi arvonlisäverokanta, jolloin palvelu arvioi tullin ja verojen määrän keskihinnan mukaan. Valmisteveron alaisesta tavarasta on annettava myös tarvittavat verotietokoodit (esimerkiksi alkoholijuomavero, juomapakkausvero, virvoitusjuomavero) ja niiden edellyttämät lisätiedot.
Näitä Tullin apuvälineitä voit käyttää myös vakuuden viitemääräseurannassa.

Käteistalletuksen käyttö passitusvakuutena

Vakuus voidaan antaa käteistalletuksena. Vakuus on passituskohtainen ja sen antaa passituksesta vastaava lähtötullitoimipaikassa. Lähtötullitoimipaikka palauttaa tai vapauttaa vakuuden, kun se saa tiedon tavaroiden saapumisesta määrätullitoimipaikkaan.

Passitusvakuuden perustaminen tullitoimipaikassa

Passitusvakuuden voi maksaa käteisellä, pankkikortilla tai pankkisiirrolla. Pankkisiirron käyttäminen on harvinaista, sillä passitusta ei voida aloittaa ennen kuin maksu näkyy Tullin järjestelmässä. Passituksesta vastaavan on allekirjoitettava panttaussitoumus lähtötullitoimipaikassa. Jos allekirjoittaja ei ole passituksesta vastaava, tarvitaan tältä saatu valtakirja.

Vakuuden perustaminen ennakkoon

Yksittäisvakuus voidaan perustaa etukäteen ennen tavaroiden esittämistä tullille. Vakuuden perustamistoimipaikassa annetaan vakuudelle GRN-viitenumero, joka ilmoitetaan passitusilmoituksella. Alkuperäistä panttaussitoumusta ei tarvitse esittää lähtötoimipaikassa.

Vakuuden palauttaminen

Käteistalletus palautetaan lähtötoimipaikassa tai pankkitilille, kun passitus on päätetty. Tulli voi palauttaa talletuksen myös esimerkiksi Suomen itärajalla, kun tavarat poistuvat passitusalueelta. Vakuuden palauttaa sen maan viranomainen, joka on ottanut vakuuden vastaan. Vakuuden palautus tapahtuu ensisijaisesti passituksesta vastaavan pankkitilille. Maksamista varten tarvitaan IBAN tilinumeronumero ja ulkomaisista tileistä ISO BIC-koodi (SWIFT-koodi).

Palautus käteisellä määrätoimipaikassa

Jos asiakkaalla ei ole IBAN-tilinumeroa, vakuus voidaan palauttaa määrätullitoimipaikassa käteisellä. Yksittäisvakuuden palautus käteisellä maksetaan vain panttaussitoumuksen allekirjoittaneelle, virallisen nimenkirjoitusoikeuden omaavalle tai erikseen valtakirjassa palautuksen saajaksi mainitulle henkilölle.

Yleisvakuuden käyttö passituksessa

Yritys voi hakea yleisvakuuden lupaa tullista. Yleisvakuuden käyttö helpottaa ja yksinkertaistaa passituksen aloittamista. Se on myös oltava, jos haluaa toimia valtuutettuna lähettäjänä.

Lisää aiheesta