Tullin meriliikennettä koskevat määräykset

Tulli on antanut määräykset Suomeen saapuvien ja Suomesta lähtevien alusten ilmoitusmenettelystä ja tavaroiden kuljetusreiteistä tuonnissa ja viennissä. Aluksen saapumis- ja lähtöilmoitukset annetaan alusliikenteen ilmoituspalveluun (Portnet).

Ilmoitusmenettelyä koskevaa määräystä sovelletaan

  • kaupallisiin tarkoituksiin käytettäviin meriliikenteen aluksiin, ei kuitenkaan rannikkokalastusaluksiin, jotka palaavat päivittäin tai 36 tunnin kuluessa rekisteröintisatamaan tai johonkin jäsenvaltioiden alueella olevaan toiseen satamaan käymättä kolmannen maan alueella sijaitsevassa satamassa;
  • meriliikenteen huvialuksiin, jos ne ovat 45 metriä pitkiä tai sitä pidempiä tai jos ne voivat kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa;
  • perinnealuksiin, jos ne voivat kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa.

Tullin määräyksiin on linkit Lisää aiheesta -kohdassa alla.