Meriliikenne

Säännöllinen alusliikenne

Tullin hyväksymässä säännöllisessä alusliikenteessä kuljetettavien tavaroiden katsotaan olevan unionitavaroita, ellei toisin osoiteta. Unionitavarat on vapautettu tullimuodollisuuksista määräsatamassa.

Varustamo voi hakea tullista säännöllisen alusliikenteen lupaa, jos se kuljettaa tavaraa säännöllisesti ainoastaan unionin tullialueen satamien välillä. Tavaroiden lähtö- tai määräpaikka tai välisatama ei siis saa olla unionin alueen ulkopuolella tai unionin tullialueen vapaa-alueella.

Säännöllisessä alusliikenteessä kuljetettavan ja vientimenettelyyn asetetun tavaran vientimenettelyä ei päätetä, kun tavarat lastataan alukseen. Poikkeuksellisesti vienti päätetään, kun vedotaan yhden kuljetussopimuksen sääntöön tai käytetään sähköistä tavaraluetteloa tai kuljetusasiakirjaa passitusilmoituksena.

Muu kuin säännöllinen alusliikenne

Muussa kuin säännöllisessä alusliikenteessä kuljetettavien tavaroiden katsotaan olevan muita kuin unionitavaroita, ellei toisin osoiteta, ja niihin kohdistetaan normaalit tullimuodollisuudet määräsatamassa.

Muussa alusliikenteessä kuljetettavan unionitavaran tullioikeudellisen aseman osoittamisesta on annettu erilliset ohjeet: Saapuvan tavaran unioniaseman osoittaminen

Kun vientimenettelyyn asetettua tavaraa lastataan muun alusliikenteen alukseen, vientimenettely päätetään tavarasta annettavien poistumisen ilmoitusten perusteella. Lue lisää: EU:sta poistuvat tavarat

Huomioi nämä

Myös muun kuin säännöllisen liikenteen aluksilla on mahdollista kuljettaa tavaraa passitusmenettelyssä. Tällöin passitusmenettely keskeytetään merikuljetuksen ajaksi. Kaikista Suomen määräsatamassa purettavista tavaroista on kuitenkin annettava tullille yleisilmoitus (IE315 tai IE344). Tästä syystä myös passitusmenettelyyn asetettu tavara on esitettävä tullille aluksen määräsatamassa. Passitusilmoitus on esitettävä ennen kuin kuljetus voi jatkaa matkaansa passituksen määrätoimipaikkaan. Passitusilmoituksen esittämisen yhteydessä tulli merkitsee tavarat tulliselvitetyiksi AREX-järjestelmään.


                            

Ota yhteyttä
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus