Edeltävä asiakirja ilmoitettava passitusilmoituksella

Edeltävä toiminto ilmoitetaan tavaraan liittyvien tulliselvitys- tai valvonta-asiakirjojen perusteella. Tieto on pakollinen.

Jos tavarat saapuvat unioniin suoraan kolmannesta maasta ja niistä annetaan turvatiedot passitusilmoituksella, niin edeltävän asiakirjan koodi on 00 (ei edeltävää menettelyä) eikä edeltävää asiakirjaa ilmoiteta.

Edeltävän asiakirjan koodit löytyvät koodiluettelosta 0012. Koodin jälkeen on ilmoitettava myös edeltävän asiakirjan viitenumero, ja siihen mahdollisesti liittyvä lisätieto. Passitusilmoituksen yhdellä tavaraerällä voi ilmoittaa enintään 99 edeltävän asiakirjan tietoa.

Saapumisen yleisilmoitus tai yleisilmoitus (AREX)

Jos passitusta edeltävä toiminto on saapumisen yleisilmoitus tai yleisilmoitus, ilmoitetaan passitusilmoituksella edeltävä asiakirja:

 • koodi: SUM
 • numero: saapumisen yleisilmoituksen tai yleisilmoituksen MRN-viitenumero
 • lisätieto: tavaraerän numero.

Jos yhtä edeltävän yleisilmoituksen MRN-viitenumeroa kohden on useita tavaraeriä, kukin tavaraerä on ilmoitettava omana kokonaisuutenaan sekä edeltävän toiminnon koodi, MRN että tavaraerän numero. Ei siis ole sallittua ilmoittaa esimerkiksi MRN-eriä 1 - 100 yhdellä tavaraerällä.

Jos saapumisen yleisilmoitus tai yleisilmoitus on annettu varamenettelyssä, ilmoitetaan edeltävän toiminnon koodi 82 ja numero on varamenettelyasiakirjan viitenumero.

Ilmoitus väliaikaista varastointia varten

Jos passitusta edeltävä toiminto on ilmoitus väliaikaista varastointia varten, ilmoitetaan passitusilmoituksella edeltävä asiakirja:

 • koodi: 337
 • numero: väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen MRN-viitenumero
 • lisätieto: tavaraerän numero
 • kuljetusasiakirjan viite

Jos yhtä edeltävän yleisilmoituksen MRN-viitenumeroa kohden on useita tavaraeriä, kukin tavaraerä on ilmoitettava omana kokonaisuutenaan sekä edeltävän toiminnon koodi, MRN että tavaraerän numero. Ei siis ole sallittua ilmoittaa esimerkiksi MRN-eriä 1 - 100 yhdellä tavaraerällä.

Jos ilmoitus väliaikaista varastointia varten on annettu varamenettelyssä, ilmoitetaan edeltävän toiminnon koodi 82 ja numero on varamenettelyasiakirjan viitenumero.

Tullivarastointi

Jos passitusta edeltävä toiminto on tullivarastointi, ilmoitetaan passitusilmoituksella edeltävä asiakirja:

 • koodi: 71, kun edeltävänä on sähköisesti annettu tullivarastointi-ilmoitus
 • numero: tullivarastointi-ilmoituksen MRN-viitenumero
 • koodi. 45, kun varastoonpano-ilmoitus on annettu SAD-lomakkeella tai varamenettelyssä
 • numero: toimijan antama viitenumero, esimerkiksi varastoonpano-numero

Jos passitusta edeltävä asiakirja on jälleenvienti-ilmoitus tullivarastosta (3171), ilmoitetaan edeltävä asiakirja:

 • koodi: 31
 • numero: jälleenviennistä tehdyn vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero
 • lisätieto: jälleenvienti-ilmoituksen tavaraeränumeroita ei ilmoiteta

Netti-ilmoituspalvelussa on ilmoitettava myös ”viennin menettely” kentässä viennin osituskoodi: 0 (ositus, muu kuin viimeinen osituserä), 1 (ositus, viimeinen osituserä tai 2 (ei ositusta).

Väliaikainen varastointi

Jos edeltävä toiminto on väliaikainen varasto satamassa tai lentokentällä ja tavara on otettu väliaikaisen varaston kirjanpitoon saapumisen yleisilmoituksella tai yleisilmoituksella, ilmoitetaan edeltävä asiakirja:

 • koodi: SUM
 • numero: saapumisen yleisilmoituksen tai yleisilmoituksen MRN-viitenumero
 • lisätieto: tavaraerän numero

Jos tavara on otettu väliaikaiseen varastoon passitusilmoituksella, ilmoitetaan edeltävä asiakirja:

 • koodi: T1 (tai muu passituskoodi, esimerkiksi TIR)
 • numero: passitusilmoituksen MRN-viitenumero
 • lisätieto: passitusilmoituksen tavaraeränumeroita ei ilmoiteta

Vienti

Jos passitusta edeltävänä toimintona on vientimenettely, ilmoitetaan passitusilmoituksella edeltävä asiakirja:

 • koodi: 10 (lopullinen vienti) tai muu vientikoodi, esimerkiksi 21, 22 tai 23
 • numero: vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero

Lisäksi on ilmoitettava ”Erityismaininnat” kohdassa: DG2 (vienti EU:sta). Netti-ilmoituspalvelussa on ilmoitettava myös ”viennin menettely” kentässä viennin osituskoodi: 0 (ositus, muu kuin viimeinen osituserä), 1 (ositus, viimeinen osituserä tai 2 (ei ositusta).

Jos vienti-ilmoitus on annettu varamenettelyssä, ilmoitetaan passitusilmoituksella edeltävän asiakirjan koodiksi 25 ja numeroksi varamenettelyasiakirjan viitenumero.