Andorra ja San Marino

Passitus Andorran ja San Marinon kanssa

EU:lla on Andorran ja San Marinon kanssa erilliset sopimukset tulliliitosta. Tulliliiton alueella sovelletaan yhteisiä tulleja, mutta tullimuodollisuuksista ei ole luovuttu, toisin kuin unionin tullialueella. Tästä syystä passituksessa sovelletaan näiden alueiden kanssa erityisiä menettelyjä.

Andorra ja San Marino eivät kuulu yhteistä passitusta koskevan yleissopimuksen piiriin, joten yleissopimuksen maista (Efta, Turkki, Pohjois-Makedonia, Serbia, Ukraina) ei voi aloittaa passituksia niihin.

San Marino

EU:n ja San Marinon tasavallan välillä on tulliliitto, joka koskee muita tullitariffissa mainittuja tavaroita kuin Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvia tuotteita. Nämä poissuljetut tavarat kuuluvat tariffiryhmiin 72 ja 73, ja ne on tullitariffissa merkitty maininnalla EHTY nimikkeen perässä.

Vapaassa liikkeessä olevien tavaroiden siirtäminen San Marinon ja EU:n välillä

Kun siirretään San Marinossa vapaassa liikkeessä olevia ja EU:hun tuotavia tavaroita, käytetään unionin sisäistä passitusta (T2) tai T2L-asiakirjaa. EU:ssa näistä tavaroista on kannettava arvonlisävero.

Kun siirretään EU:sta San Marinoon vietäviä unionitavaroita, käytetään T2-passitusta, ja määrätoimipaikkana ovat San Marinon tullitoimipaikat.

Veroalueen ulkopuolelta aiemmin toimitettujen tavaroiden edelleenlähettäminen

Jos EU:n veroalueen ulkopuolista tavaraa (esim. Kanariansaarilta) on aiemmin viety San Marinoon T2F-passituksella tai T2LF-asiakirjalla, ja tavarat lähetetään edelleen San Marinosta EU:hun, on tavaroiden siirrossa käytettävä T2F-passitusta tai T2LF-asiakirjaa. Siinä on viitattava aiempaan asiakirjaan (T2F tai T2LF), joka tavaroilla oli niiden saapuessa San Marinoon. EU:ssa näistä tavaroista kannetaan arvonlisävero, aivan kuten muistakin veroalueen ulkopuolelta saapuvista tavaroista.

Tullaamattomien tavaroiden siirtäminen

Osa tullitariffiryhmiin 72 ja 73 kuuluvista tavaroista (merkitty maininnalla EHTY nimikkeen perässä TARIC:ssa) sekä kolmannen maan tavarat eivät kuulu tulliliiton sopimuksen piiriin. Kyseiset tavarat liikkuvat sopimuspuolten välillä käyttämällä unionin ulkoista passitusta (T1) kuitenkin sillä erotuksella, että T1-passitusta ei voi osoittaa EU:sta suoraan San Marinoon, vaan erikseen tätä tarkoitusta varten nimettyihin Italian tullitoimipaikkoihin: Forli, Genova, Livorno, Ravenna, Rimini, Roma II, Orio Al Serio, Milano II, Trieste tai Bologna. Nämä toimipaikat hoitavat tavaroiden tullauksen vapaaseen liikkeeseen San Marinon puolesta ja lähettävät tavarat sen jälkeen San Marinoon käyttäen joko T2SM-passitusta tai T2LSM-asiakirjaa.

Andorra

EU:n ja Andorran ruhtinaskunnan välillä on tulliliitto koskien tullitariffin ryhmissä 25–97 mainittuja tavaroita. Ryhmien 1–24 tavarat ovat tulliliittosopimuksen ulkopuolella, eikä niitä passiteta.

Vapaassa liikkeessä olevien tavaroiden siirtäminen Andorran ja EU:n välillä

Kun siirretään Andorrassa vapaassa liikkeessä olevia ja EU:hun tuotavia, ryhmiin 25–97 kuuluvia tavaroita, käytetään unionin sisäistä passitusta (T2). EU:ssa näistä tavaroista on kannettava arvonlisävero.

Kun siirretään EU:sta Andorraan vietäviä, ryhmiin 25–97 kuuluvia unionitavaroita, käytetään T2-passitusta, ja Andorran tullitoimipaikat (Sant Julià de Lòria, Pas de la Casa) toimivat määrätoimipaikkana.

Tullaamattomien tavaroiden siirtäminen

Kun siirretään Andorrasta EU:hun tuotavia, ryhmiin 25–97 kuuluvia kolmansien maiden tavaroita, käytetään unionin ulkoista passitusta (T1), ja niitä kohdellaan kuten ei-unionitavaroita.

Kun siirretään EU:sta Andorraan vietäviä, ryhmiin 25–97 kuuluvia kolmansien maiden tavaroita, käytetään T1-passitusta, ja Andorran tullitoimipaikat (Sant Julià de Lòria, Pas de la Casa) toimivat määrätoimipaikkana.

Jalostettujen maataloustuotteiden siirtäminen

Kun siirretään EU:sta Andorraan vietäviä, ryhmiin 25–97 kuuluvia jalostettuja maataloustuotteita, joista haetaan vientitukea, käytetään T1-passitusta, ja Andorran tullitoimipaikat (Sant Julià de Lòria, Pas de la Casa) toimivat määrätoimipaikkana. Lisäksi näille tavaroille on tehtävä T5-valvontakappale, jonka EU:n poistumistoimipaikka vahvistaa ja palauttaa lähtötoimipaikalle.

Kun siirretään Andorrasta EU:hun tuotavia, ryhmiin 25–97 kuuluvia jalostettuja maataloustuotteita, käytetään unionin ulkoista passitusta (T1), ja niitä kohdellaan kuten ei-unionitavaroita. Passitusilmoituksissa tulee olla maininta: ”Charge agricultural component only – EC-Andorra Agreement”.