Kuljetusliikkeelle ja varastonpitäjälle: tavaran tulli-ilmoittaminen vuodenvaihteessa

 

Tavaroiden saapuminen EU:n tullialueelle – saapumisen yleisilmoitus

Kun tavarat saapuvat EU:n tullialueelle, niistä on annettava saapumisen yleisilmoitus ensimmäiseen saapumistullitoimipaikkaan. Saapumisen yleisilmoitus on annettava myös silloin, kun saapumisen yleisilmoitus on annettu Britanniaan ennen vuoden 2020 päättymistä tavaroista, jotka saapuvat vuodenvaihteen jälkeen EU:n tullialueelle. 

Saapumisen yleisilmoitusta ei kuitenkaan vaadita silloin, kun tavarat lähtevät Britanniasta suoraan unioniin ennen vuoden 2020 päättymistä ja saapuvat unionin tullialueelle vuodenvaihteen jälkeen. Suomalaiseen satamaan tai lentokentälle purettavista tavaroista on tällöin kuitenkin annettava tarvittaessa yleisilmoitus väliaikaista varastointia varten Tullin ohjeistuksen mukaisesti. 

Kesken olevat tavaroiden siirrot ja tavaroiden tullioikeudellinen asema

Unionitavaroita, jotka liikkuvat vuoden 2020 loppupuolella unionin sisäisinä siirtoina Britanniasta unioniin tai päinvastoin, voidaan edelleen pitää unionin sisäisinä siirtoina, jos tavarat ovat unionitavaroita ja niiden siirto on alkanut vuoden 2020 puolella ja päättynyt vuoden 2021 puolella. Tämä koskee myös unionin tavaroita, jotka siirretään unionin tullialueella sijaitsevan kahden paikan välillä Britannian kautta.

Tavaroiden tullioikeudellinen asema pitää todistaa tällaisissa tapauksissa (säädetään UTK:n täytäntöönpanoasetuksen 199 artiklassa) kuljetusasiakirjalla tai muulla asiakirjalla, josta käy ilmi, että rajanylityksen sisältävä siirto on alkanut vuoden 2020 puolella. Yleensä  siirron alkamispäivä on se päivä, jolloin liikenteenharjoittaja on ottanut tavarat haltuunsa kuljetusta varten. Todistaminen tapahtuu samalla tavalla myös silloin, jos tavarat ottaa haltuunsa ja vastuulleen huolitsija, ja joka tekee myöhemmin alihankintasopimuksen liikenteenharjoittajan  kanssa.

Jos talouden toimija ei vuodenvaihteen jälkeen voi toimittaa todisteita unioniasemasta saapuessaan EU:n ja Britannian väliselle rajalle, tavaroita kohdellaan kolmannen maan tavaroina.

Yhdellä kuljetusasiakirjalla ilmateitse kuljetettavat tavarat 

Lentäen kuljetettavat tavarat säilyttävät unionitavaran tullioikeudellisen aseman ilman erillistä todistetta, kun:

  • tavaroilla on yksi kuljetusasiakirja
  • lento lähtee vuoden 2020 puolella ja 
  • lento saapuu vuoden 2021 puolella.

Tämä koskee käytännössä vain ilma-aluksia, jotka lähtevät 31.12.2020 myöhäiseen aikaan ennen keskiyötä Keski-Euroopan aikaa suoralla lennolla asianomaiselle toiselle lentoasemalle ja saapuvat  sinne keskiyön jälkeen Keski-Euroopan aikaa siirtymäkauden päättymistä  seuraavana päivänä.

Meritse kuljetettavat tavarat 

Jos säännöllisessä alusliikenteessä oleva alus käy matkan aikana Britannian satamassa ennen vuoden 2020 päättymistä,  aluksella kuljetettavien unionitavaroiden tullioikeudellinen asema ei muutu.  Sama koskee unionitavaroita, jotka lastataan ennen vuoden 2020 päättymistä ja puretaan sen  jälkeen missä tahansa satamassa, vaikka alus kävisi matkan aikana missä tahansa Britannian satamassa vuoden 2020 päättymisen  jälkeen. 

Jos säännöllisessä alusliikenteessä oleva alus käy matkan aikana Britannian satamassa tai satamissa 1.1.2021 alkaen, alukseen jo lastattujen tavaroiden unioniasema pitää todistaa. Tullioikeudellinen asema on todistettava purkamisen yhteydessä kaikista niistä unionitavaroista, jotka lastataan sellaisessa Britannian tai EU:n satamassa, jossa alus käy matkan aikana 1.1.2021 alkaen. Tämä tarkoittaa, että jos alus saapuu Britannian satamaan vuodenvaihteen jälkeen, säännöllisen alusliikenteen lupaa ei voida enää käyttää matkasta jäljellä olevalla osalla.

Vireillä olevat passitukset

Ne passitukset, jotka ovat siirtymäkauden päättymisen hetkellä matkalla Britannian tai EU:n alueella, jatkavat normaalisti määränpäähänsä passitusjärjestelmässä. Passitustoimipaikalla Tulli pyytää niille lähtötoimipaikasta rajanylitysilmoituksen.   

Jos TIR-kuljetus on lähtenyt EU-maasta ja saapunut Britanniaan ennen vuodenvaihdetta ja esitetään Britanniassa määrätullitoimipaikassa (tai poistumistullitoimipaikassa) vuodenvaihteen jälkeen, TIR-toimenpidettä ei välttämättä voida enää päättää Britannian passitusjärjestelmässä. Sähköisen TIR-ilmoituksen käyttö ei ole osa yhteisen passituksen yleissopimusta, ja sitä voidaan siten käyttää vain EU:n alueella sähköisesti.