Mitä maahantuonti on?

Tuonnilla tarkoitetaan tavaroiden tuontia EU:n ulkopuolisesta maasta. Tavara on tuontitullattava ennen kuin sen saa ottaa käyttöön tai myydä eteenpäin. Tavaran tuonnista EU:n tullialueelta mutta EU:n veroalueen ulkopuolelta kannetaan maahantuonnin arvonlisävero samalla lailla kuin tavaran tuonnista EU:n ulkopuolelta.

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi 1.1.2018 Tullilta Verohallinnon tehtäväksi niissä tilanteissa, joissa maahantuoja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Arvonlisäverovelvollisten rekisterissä olevien maahantuojien on ilmoitettava maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat tiedot Verohallinnolle oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksella. Lisätietoa on Verohallinnon sivuilla Maahantuonnin arvonlisäverotus.

Aineettomien hyödykkeiden ja palvelujen tuonti ei kuulu tullitoimintaan eikä vaadi tulli-ilmoittamista.

Jos tuot tavaraa Suomeen EU:n alueelta toisesta jäsenmaasta, kyse on sisäkaupasta eikä sinun tarvitse tehdä tulli-ilmoitusta eikä maksaa tulleja.

Maahantuonnin vaiheet lyhyesti 

 1. Tuoja tilaa tavaran 
 2. Kuljetusliike ilmoittaa saapumisesta ja esittää tavarat Tullille  
 3. Tuoja tai edustaja tullaa tavarat
  • Tullauksen voi tehdä tuoja tai hänen edustajansa.
  • Tuonti-ilmoituksen voi antaa sanomailmoituksena tai netissä Tullin Tuonti-ilmoituspalvelussa 
  • Yleisin tuonnin tullimenettely on luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen.
   Miten annan tuonti-ilmoituksen?
 4. Tuoja saa luovutus- ja tullauspäätöksen Tullilta
  •  Tullauspäätös on lasku, jolla tuoja maksaa kannettavat tullit, verot ja maksut.
  • Jos tuojalla on Tullin myöntämä yleisvakuus- ja maksunlykkäyslupa, hän saa luovutuspäätöksen ja tavarat haltuunsa heti ja laskulle maksuaikaa. Ota huomioon, että luvan saaminen voi kestää neljä kuukautta.  
  • Jos lupaa ei ole, tuoja on käteisasiakas, joka saa tavarat haltuunsa tullilaskun maksamisen jälkeen.
 5. Tuoja tai edustaja arkistoi asiakirjat
  • Tuojan tai edustajan pitää arkistoida sähköiset tuontiasiakirjat. 
  • Arkistoitavia asiakirjoja ovat esimerkiksi tulli-ilmoitukseen ja tuontiin liittyvät kaupalliset asiakirjat.
  • Arkistointiaika on kuusi vuotta plus kuluva vuosi
   Lisätietoa arkistoinnista

Huomioi nämä

Tuonnin perusteet, alkuperä ja netti-ilmoittaminen, 8.11.2017

Verkkoseminaarissa perehdytään tuonnin tulli-ilmoittamisen ja alkuperäsääntöjen perusteisiin sekä tuonti-ilmoituksen tekemiseen Tullin tuonti-ilmoituspalvelussa.


Maahantuonnin ja tulli-ilmoittamisen vaiheet ovat

 • turvatietoilmoituksen antaminen tullille
 • tavaroiden saapuminen maahan
 • tulli-ilmoituksen antaminen tullille (tavaroiden esittäminen ja tullimenettelyyn luovuttaminen)
 • luovutus- ja tullauspäätöksen saaminen
 • tullilaskun maksaminen (verotuksen toimittaminen).

Yleisin tuonnin tullimenettely on luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen. Muut tullimenettelyt ovat erityismenettelyt, varastointi ja passitus. Tullimenettely, kauppatapahtuman luonne ja kansallinen menettely muodostavat kokonaisuuden, joka ilmoitetaan koodeilla tulli-ilmoituksessa muiden vaadittavien tietojen ohella. Oikeat koodit varmistavat sen, että maahantuontiverot kannetaan oikein.

Tutustu tarkkoihin ohjeisiin:


Kun tuot tavaraa jostain toisesta EU-maasta, sinun on tehtävä Tullille sisäkaupan Intrastat-ilmoitus, jos tuonnin arvo ylittää vuodessa 550 000 euroa. Intrastat-järjestelmällä Tulli kerää tiedot Suomen kaupasta muiden EU-maiden kanssa.

Yrityksen ei itse tarvitse seurata kynnysarvon ylittymistä, vaan Tulli ilmoittaa yritykselle tiedonantovelvollisuuden alkamisesta.


Tulli vastaa Suomessa ulkomaankaupan tilastoinnista ja tuottaa tilastoja tavaroiden ulkomaankaupan arvosta sekä ulkomaankaupan kuljetuksista ja rajaliikenteestä. Ulkomaankauppatilastot kuvaavat Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa sekä Suomen ja muiden EU:n jäsenvaltioiden välistä yhteisökauppaa.

Tulli laatii yritysten ja intressiryhmien käyttöön erilaisia maakatsauksia, jotka ulkomaankauppatilastojen ohella ovat tärkeitä kaupallisen ja poliittisen päätöksenteon välineitä. Näitä ja muita tilastoja voi tilata Tullin tilastopalvelusta. Katso Yhteystiedot

Maakatsaukset esittelevät tuoreimpia tavararyhmittäisiä tietoja Suomen ja jonkin muun maan välisestä kaupasta. Katsauksia voidaan laatia myös maaryhmittäin. Toimialakatsaukset esittelevät tuoreimpia maa- ja maaryhmäkohtaisia tietoja Suomen ulkomaankaupasta jollakin tietyllä toimialalla.

Jälleenvientikatsaus kuvaa Suomesta vietyjen, mutta muualla kuin Suomessa tuotettujen tavaroiden osuutta koko Suomen viennistä tavararyhmittäin. Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain kuvaa valtion rajan ylittävää tavarakauppaa sen mukaan, mihin maakuntaan yritys on kohdentanut viennin tai tuonnin Intrastat-ilmoituksen tai tulli-ilmoituksen.


Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Verkkopalvelujen tuki yritysasiakkaille +358 295 5207

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta