Verot, maksut ja tullialennukset

Tulli kantaa maahantuotavista tavaroista lakisääteiset tullit, verot ja maksut, jotka määräytyvät tavaran tullinimikkeen, alkuperän ja tullausarvon perusteella.

Maahantuonnissa kannettavista veroista tavallisimmat ovat tulli ja arvonlisävero. Kun tavaroita tuodaan EU-maiden ulkopuolelta, niistä kannetaan ns. kolmansien maiden tulli. Tämä tariffin mukainen tulli kannetaan, jos etuuskohtelut, tariffikiintiöt tai tullisuspensiot eivät alenna tai poista tullia. Kun tavara tuodaan EU:n veroalueen ulkopuolelta esimerkiksi Kanariansaarilta, siitä kannetaan arvonlisävero.

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi 1.1.2018 Tullilta Verohallinnon tehtäväksi niissä tilanteissa, joissa maahantuoja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Arvonlisäverovelvollisten rekisterissä olevien maahantuojien on ilmoitettava maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat tiedot Verohallinnolle oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksella. Lisätietoa on Verohallinnon sivuilla Maahantuonnin arvonlisäverotus.

Suomessa valmisteverotettavista tuotteista, kuten alkoholi- ja tupakkatuotteista, kannetaan Suomessa valmisteverot. Tulli kantaa valmisteveron tullauksen yhteydessä silloin, kun tavarat tullataan suoraan vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen ja asiakas maksaa kaikki verot heti. Muussa tapauksessa valmisteveron kantaa Verohallinto.

Tullialennukset

Tavaroiden alkuperä voi oikeuttaa alempaan tullien määrään tai nollatulliin. Tällaisen tullietuuden soveltaminen vaatii aina kirjallisen alkuperäilmoituksen tai -todistuksen.

Tullietuuskohtelu tarkoittaa sitä, että EU:n ulkopuolelta tuotavasta tavarasta kannetaan jollain perusteella yleistä tullia alhaisempi tulli tai että tavarasta ei kanneta tullia lainkaan.

Tullia voidaan alentaa EU:n solmimien sopimusten perusteella tai EU:n yksipuolisten myönnytysten perusteella. Näihin etuuksiin voi liittyä vuosittaisten tuontimäärien rajoituksia. Tuontimääriin sidotut eli kiintiöidyt tullietuudet voivat perustua myös Maailman kauppajärjestön (WTO) sopimuksiin.

Jäsenvaltioiden teollisuus voi tietyin edellytyksin myös hakea oman valtionsa toimivaltaisen viranomaisen välityksellä tullietuutta tuotannossaan käytettäville raaka-aineille.

Voit myös välttyä tullien ja muiden verojen maksamiselta tai olla oikeutettu alennettuihin tuontitulleihin, jos tuonnissa käytetään erityismenettelyjä. Erityismenettelyjä ovat erityiskäyttö (väliaikainen maahantuonti ja tietty käyttötarkoitus) ja jalostus (sisäinen ja ulkoinen jalostus).

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta