Ahvenanmaan verorajakauppa – siirtymäajan ohjeita 31.8.2021 saakka

Huom.! Tällä sivulla esitetyt ohjeet ovat voimassa 31.8.2021 saakka. Ohjeet ovat vaihtoehtoisia osalle ohjeita sivulla Ahvenanmaan verorajakauppa

Ahvenanmaan ja muun Suomen välinen kauppa

Kun alv-rekisteröityneet yritykset myyvät tavaroita toisille alv-rekisteröityneille yrityksille:

Kun alv-rekisteröityneet yritykset myyvät tavaroita yksityishenkilöille:

 • Tuoja vastaa siitä, että ilmoitus tavaroista annetaan Tullin Webropol-lomakkeella (ei koske postilähetyksiä).
 • Myynnin pitää olla arvonlisäverotonta, ja ostaja maksaa arvonlisäveron Tullille tai käyttää edustajaa ja maksaa tällöin arvonlisäveron edustajalle.
 • Lue postilähetysten ohjeet.

Kun alv-rekisteröityneet veroraja-asiakkaat myyvät tavaroita yksityishenkilöille:

 • Veroraja-asiakkaat täyttävät yhteenvetoilmoituksen Tullin ALA-verkkopalvelussa. Ilmoitus pitää tulostaa ja lähettää veroilmoituksen kanssa (lomake 118As) kahtena kappaleena Maarianhaminan tulliin viimeistään tulli-ilmoituksen hyväksymispäivämäärää seuraavan kuukauden 12. päivänä.
 • Viitenumeron saa ALA-verkkopalvelusta ja arvonlisävero maksetaan oma-aloitteisesti viimeistään tulli-ilmoituksen hyväksymispäivämäärää seuraavan kuukauden 12. päivänä.
 • Yhteenvetoilmoituksen voi toimittaa myös lomakkeella: Yheenveto tuonnin veroilmoituksesta, 118s.

Veroraja-asiakas voi toimia yksityishenkilön tai alv-rekisteröitymättömän yhteisön tai yrityksen välillisenä edustajana. Verorajanumeroa käytetään vain Ahvenanmaan ja muun Suomen välisessä kaupankäynnissä. Verorajanumeroa ei saa käyttää, jos on kyse alv-rekisterissä olevan yrityksen tuonnista. Veroraja-asiakkuushakemus lähetetään Maarianhaminan tulliin.

Webropol-ilmoitus

Webropol-ilmoituksen antaminen on pakollista silloin, kun tavarat ylittävät verorajan. Ilmoitus annetaan viimeistään tuntia ennen tavaroiden saapumista Ahvenanmaalle tai niiden lähettämistä Ahvenanmaalta. Mikäli kuljetus tapahtuu saaristolautalla, pitää ilmoitus antaa vähintään tuntia ennen lautan lähtöä. Poikkeuksena ovat postilähetykset ja Tullin lupaa vaativat yksinkertaistetut tullimenettelyt, jolloin Wepropol-ilmoitusta ei tarvitse antaa.  Ilmoitukseen täytyy aina liittää rahtikirja tai vastaava asiakirja, jossa on kuvaus tavaroista.

Yritys, jolla on nk. manifestilupa, voi ilmoittaa tavarat tavaraluettelolla. Manifestiluvan ohjeet löytyvät kohdasta Huomioi nämä.

Webropol-ilmoitusta käytetään kolmenlaisissa tilanteissa: 

 1. Ahvenanmaalle tuotavien tavaroiden ilmoittaminen ja esittäminen
  • Mikäli tuoja on alv-velvollisten rekisterissä, tai jos ilmoittaja Tullin veroraja-asiakas
 2. Ahvenanmaalta vietävien tavaroiden ilmoittaminen ja esittäminen
  • Mikäli viejä on alv-velvollisten rekisterissä, tai jos ilmoittaja Tullin veroraja-asiakas
 3. Ahvenanmaalle tuotavien tavaroiden ilmoittaminen ja esittäminen
  • Tullaamattomat tavarat, jotka kuljetetaan väliaikaiseen varastoon. Koskee useimmiten yksityishenkilöitä, jotka maksavat arvonlisäveron Tullille, jonka jälkeen Tulli antaa alv-päätöksen ja tavarat voidaan luovuttaa

Kaksivaiheinen menettely

Mikäli teknisten ongelmien tai aikapulan vuoksi Webropol-ilmoitusta ei ole mahdollista antaa sähköisesti ennen kuljetuksen alkamista, voidaan käyttää kaksivaiheista menettelyä eli varamenettelyä.

Vaihe 1: Jätä ensin rahtikirja tai tavaraluettelo Tulliin.

Vaihe 2: Anna sähköinen Webropol-ilmoitus kymmenen päivän kuluessa siitä, kun tavarat ovat saapuneet Ahvenanmaalle tai lähteneet Ahvenanmaalta.

Kaksivaiheisessa menettelyssä rahtikirja tai tavaraluettelo voidaan joko jättää Tullin postilaatikkoon Långnäsissa tai lähettää se sähköpostitse osoitteeseen webro-aland(at)tulli.fi. Asiakirja voidaan myös jättää Maarianhaminan tulliin sen aukioloaikana klo 8 - 16.15 välillä, poikkeuksena kesän aukioloajat. Asiakirjoista tulee selkeästi ilmetä, että kyse on varamenettelystä kirjoittamalla ”varamenettely” rahtikirjaan tai tavaraluetteloon. Kun asiakirjat on toimitettu, ilmoittajalla on kymmenen päivää aikaa tehdä sähköinen Webropol-ilmoitus.

Postilähetykset

Postilähetys alv-rekisteröidyltä yritykseltä yksityishenkilölle

Jos yritys, jolla on verorajanumero, toimittaa lähetyksen yksityishenkilölle ja arvonlisävero sisältyy hintaan: yritys tekee tällöin veroilmoituksen ja maksaa arvonlisäveron Tullille omissa nimissään.

Jos yritys, jolla on verorajanumero, toimittaa lähetyksen yksityishenkilölle ja arvonlisävero ei sisälly hintaan: yksityishenkilöt maksavat tässä tapauksessa arvonlisäveron Tullille tai käyttävät Åland Postia edustajanaan, jolloin arvonlisävero maksetaan Åland Postille.

Postilähetykset alv-rekisteröityjen yritysten välillä

Kun tuoja on alv-rekisterissä oleva yritys, Åland Post voi luovuttaa tavarat kirjanpitoon tekemällään merkinnällä ja ilmoittamalla tiedot luovuttamistaan tavaroista Tullille tavaroiden luovutuspäivää seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Tässä tapauksessa tavaran ilmoittaja on Åland Post Ab. Jälkikäteen annettavan ilmoituksen tulee sisältää tiedot, jotka vaaditaan kuljetusasiakirjoissa, sekä tiedot tavaroiden luovutuspäivämäärästä.

Postilähetyksestä pitää käydä ilmi lähettävän yrityksen y-tunnus ja merkintä, että yritys on alv-rekisterissä. 

Erityismenettelyjen yksinkertaistaminen

Jos EU:n tullilainsäädännön mukaisia erityismenettelyjä pitää käyttää Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä tavaralähetyksissä, tulli-ilmoitus voidaan antaa yhdellä asiakirjalla, joka on samalla kertaa sekä lähettämistä että tuontia koskeva ilmoitus.

Alv-rekisterissä olevat yritykset käyttävät tulli-ilmoittamisessa SAD-lomaketta, jota täydennetään lomakkeen 685s tiedoilla. SAD-lomake liitteineen jätetään Maarianhaminan tulliin ennen tavaran lähettämistä Ahvenanmaalta tai niiden saavuttua Ahvenanmaalle

Tulli-ilmoittaminen ilmoittajan kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä

Tulli-ilmoittaminen ilmoittajan kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä on yksinkertaistettu menettely, jossa asiakas voi luovuttaa tavaroita verorajan yli varastokirjanpitoon tehtävillä tavaraeräkohtaisilla merkinnöillä. Tavaraa ei tarvitse esittää Tullille verorajatuonnin yhteydessä. Menettelyä voidaan käyttää esimerkiksi vähäarvoisten tavaroiden internet-kaupankäynnissä (arvo alle 22 euroa).

Lupa on maksuton. Lisätietoa luvan hakemisesta ja edellytyksistä saa Maarianhaminan tullilta sekä Lupakeskukselta.

Hakemuslomake 1010s
Lomakkeen 1010s täyttöohje

 

                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta