Tavaroiden vienti Ahvenanmaalta EU-maihin

Kun tavaroita viedään Ahvenanmaalta toisiin EU-maihin, niistä pitää antaa vienti-ilmoitus. Vienti-ilmoitus annetaan sähköisesti joko sanomailmoituksena tai netti-ilmoituksena Tullin vienti-ilmoituspalvelussa. Suullinen ilmoitus voidaan antaa, kun tavaran arvo on alle 1 000 euroa ja sen paino ei ylitä 1 000 kg tietyin poikkeuksin.

Vienti-ilmoituksen lisäksi pitää tehdä T2F-passitus silloin, kun unionitavaroita kuljetetaan Ahvenanmaalta yhden EU-maan kautta toiseen, esimerkiksi kun tavaroita viedään Ahvenanmaalta muun Suomen kautta Viroon.

Lisätietoa: Vienti-ilmoittaminen