Myynti henkilöasiakkaalle – ilmoitus verorajanumerolla (yhteenvetoilmoitus)

Yritys, jolla on verorajanumero, myy tavaran henkilöasiakkaille niin, että arvonlisävero on otettu huomioon hinnassa. Yrityksen pitää täyttää yhteenvetoilmoitus, jättää veroilmoitus ja maksaa arvonlisävero Tullille. Tavaralähetys on varustettava yrityksen verorajanumerolla.

Kuljetusliikkeen, joka kuljettaa verorajanumeroa käyttävän yrityksen tavaraa, pitää antaa rahtilähetyksistä esittämisilmoitus.

Yhteenvetoilmoitus uudistuu syksyllä 2023

Nykyinen Ahvenanmaan verorajailmoituspalvelu (ALA) lopetetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa yhteenvetoilmoitus annetaan Tulliselvityspalvelun kautta.

Ahvenanmaan verorajailmoituspalvelu

Ahvenanmaan verorajailmoituspalvelussa (ALA) voit antaa ilmoituksia vain ennen 1.9.2023 verorajan yli tuoduista tavaroista.

 • Ilmoitus pitää tulostaa ja lähettää veroilmoituksen (Yhteenveto tuonnin veroilmoituksesta, lomake 118s) kanssa kahtena kappaleena Maarianhaminan tulliin viimeistään tulli-ilmoituksen hyväksymispäivää seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä.
 • Viitenumeron saa ALA-verkkopalvelusta, ja arvonlisävero maksetaan oma-aloitteisesti viimeistään tulli-ilmoituksen hyväksymispäivämäärää seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä.
 • Yhteenvetoilmoituksen voi toimittaa myös lomakkeella Yhteenveto tuonnin veroilmoituksesta, 118s.

Tulliselvityspalvelu

Jos annat yhteenvetoilmoituksen 1.9.2023 tai sen jälkeen verorajan yli kuljetetuista tavaroista, anna ilmoitus Tulliselvityspalvelussa. Voit antaa ilmoituksen syyskuun 2023 tapahtumista vasta 1.10.2023 alkaen.

 • Yhteenvetoilmoituksen antavan henkilön ei enää tarvitse tulostaa ja lähettää veroilmoituslomakkeita erikseen Maarianhaminan tullille. Ilmoituksen perusteella ilmoittaja saa Tullilta tullauspäätöksen ja erillisen laskun arvonlisäveron maksamiseksi.
 • Uusi pakollinen tieto Tulliselvityspalvelussa on toimipiste. Jos palvelu ei ole vielä täyttänyt tätä tietoa, on se täytettävä manuaalisesti. Toimipisteen tunnus on yleensä 000.
 • Tulliselvitettävän erän tiedoissa toimijan viite on pakollinen tieto. Viite voi olla esimerkiksi ilmoituksen kuukausi ja vuosi (01/2023).
 • Ilmoita veronmääräytymispäiväksi yhteenvetoilmoituksella verokauden (= kalenterikuukausi) ensimmäinen päivä.
 • Tavaroita vastaanottaneita maahantuojia ei tarvitse eritellä ilmoituksessa. Sen sijaan on ilmoituksen lisätiedoissa ilmoitettava koodi FIKIR ja sen kuvauksena viitenumero tai jokin muu tieto, jonka avulla voidaan tarvittaessa saada tarkempia tietoja vastaanottajista yrityksen kirjanpidosta. Esimerkiksi tilaajalistaa voidaan käyttää viitteenä.

Huomioi nämä

Jos myymäsi tavara palautuu esimerkiksi kaupan peruunnuttua, huomioi tietyt asiat kirjanpidossasi ja oikaisun ilmoittamisessa Tullille.

Tämä ohje korvaa aiemmat ohjeet, jotka koskevat verorajannumeroa käyttäville myyjille palautuvia tavaroita.

Kirjanpito

Kohdista oikaisuerä sille kalenterikuukaudelle, jolle se on hyvän kirjanpitotavan mukaan kirjattava. Tee kirjaus sille kuukaudelle, jolloin tavaran hallinta on palautunut sinulle riippumatta siitä, onko se palautunut myyntikuukautena tai sen jälkeen.  

Oikaisu

Tee palautunutta tavaraa koskeva oikaisu joko yhteenvetoilmoituksella tai oikaisuhakemuksella. Tarkista käyttötilanteet:

1. Oikaisu yhteenvetoilmoituksella

Voit tehdä oikaisun yhteenvetoilmoituksella ALA-palvelussa (jatkossa Tulliselvityspalvelussa), jos kohdistuskuukaudella on vähintään saman verran tai enemmän tilitettävää arvonlisäveroa kuin yhteenvetoilmoituksella ilmoitettava oikaisuerä on. 

 • Kun tavara on palautunut ja olet merkinnyt myynnin peruuntuneeksi, palauta ostajalle tavaran verottoman myyntihinnan ja Tullin puolesta keräämäsi maahantuonnin arvonlisäveron.
 • Tee tavarasta tuonnin tulli-ilmoitus. Sillä ilmoitetaan verottomuuden perustana palautustavarakohtelu ja sen todentamiseen liittyvät lisätiedot, kuten viittaus alkuperäisen myynnin kirjanpitomerkintöihin.
 • Anna myyntien tiedot omilla riveillään ja oikaisuerien tiedot omilla riveillään.
 • Kun ALA-palvelu on poistunut käytöstä ja yhteenvetoilmoitus annetaan Tulliselvityspalvelussa, ilmoita lisätiedot FIXXX-lisätietokoodilla. Jos oikaistavia ilmoituksia on useita, voit laatia yhden tositteen kirjanpitoa varten ja ilmoittaa yhteenvetoilmoituksessa tositteen tunnisteen (kirjanpidon tositenumero).

2. Tavanomainen oikaisuhakemus

Voit tehdä oikaisun tavanomaisella oikaisuvaatimuksella, jos kohdistuskuukaudella on arvonlisäveroa kerättynä tilitettäväksi vähemmän kuin yhteenvetoilmoituksella ilmoitettava oikaisuerä.

 • Tätä vaihtoehtoa on käytettävä, jos tavara palautuu sinulle sellaisena kuukautena, jolloin sinulla ei ole riittävästi myynnin yhteydessä kerättyä arvonlisäveroa tilitettäväksi Tullille. Tällöin palautusta ei ole mahdollista huomioida yhteenvetoilmoituksella, sillä palautuksen summa olisi suurempi kuin Tullille yhteenvetoilmoituksella tilitettävien maahantuonnin arvonlisäverojen määrä.
 • Oikaisuvaatimuksen liitteeksi on esitettävä kauppalasku, josta käy ilmi, onko myynti ollut verollista vai verotonta. Lisäksi sinun pitää esittää asiakkaalle antamasi hyvityslasku tai muu selvitys kauppahinnan palautuksesta, tulli-ilmoituksen MRN-numero sekä yhteenvetoilmoituksen numero.