Kansallisen verorajailmoituksen tiedot ja viitenumerot

Kansallisessa verorajailmoituksessa on annettava nämä tiedot ja viitenumerot.

Ilmoituksen tiedot

 • Kielikoodi  –  Valittavissa, jos haluat saada päätökset eri kielellä
 • LRN, toimijan viitenumero  –  Pakollinen tieto, ilmoittaja oma vapaamuotoinen viitenumero
 • Ilmoituksen tyyppi (=CO) - Pakollinen tieto, asiointipalvelu täyttää automaattisesti
 • Tullimenettelykoodi (=40xx) –  Pakollinen tieto, asiointipalvelu täyttää automaattisesti
 • Lisämenettelykoodi (=615) –  Pakollinen tieto, asiointipalvelu täyttää automaattisesti
 • Edeltävä asiakirja: tyyppi ja tunniste  –  Vapaaehtoinen tieto, voidaan käyttää postilähetyksissä
 • Lisätietokoodi ja lisätiedon mahdollinen kuvaus  –   Vapaaehtoinen tieto. Ilmoita FITPA, ”Tuonti kansallisen verorajan yli, tiedot perustuvat arviotietoon”, jos ilmoitat laskutetun tai laskutettavan summan arviotietona.
 • Liiteasiakirja: tyyppi ja tunniste  –  Lasku tai muu asiakirja, joka on yhdistettävissä tuojan kirjanpitoon ja tavaratoimitukseen ja tavarasta maksettuun tai maksettavaan summaan. . Liitä mukaan ilmoitukseen liiteasiakirja vain, jos Tulli sitä pyytää.
 • Saapumispäivä (veronmääräytymispäivä) –  Pakollinen. Kun annetaan yksivaiheinen ilmoitus ennakolta, ilmoitetaan arvioitu saapumispäivä. Kun annetaan yksivaiheinen ilmoitus tavaran saavuttua tai kausi-ilmoitus, ilmoitetaan päivämäärä, jolloin ilmoitus annetaan. Kaksivaiheisessa kausi-ilmoittamisessa varsinainen veronmääräytymiskuukausi ilmoitetaan lisätietokoodin FIXXX avulla.
 • Yhteyshenkilö: nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero  –  Pakollinen, ilmoituksen jättäjän yhteystiedot
 • Viejä: nimi- ja osoite  – Pakollinen. Ilmoita toimija, joka myy tai lähettää.
 • Tuoja: EORI-numero – Pakollinen. Ilmoita maahantuonnin arvonlisäverosta vastaava.  Huomioi, että ilmoitukseen ei merkitä vastaanottajaa, vaikka se olisi muu kuin tuoja. 
 • Edustaja: edustusmuoto ja EORI-numero – Ilmoita, jos tuoja on valtuuttanut edustajan
 • Varasto: tyyppi ja tunnistenumero  –   Vapaaehtoinen. Kun ilmoitusta valittaessa ilmoitetaan kuljetusliikkeen saapumistunnus, ja kuljetusliikkeellä on IT-rajapinta Tullin kanssa, palvelu täyttää varastotiedon automaattisesti.
 • Laskutettu kokonaissumma ja valuuttalaji  –  Pakollinen. Alv-velvollisen ilmoituksella tieto ilmoitetaan tulliselvitettävän erän tiedoissa. Alv-rekisteröimättömän tuojan ilmoituksella tieto ilmoitetaan tavaraerätiedoissa.
 • Kausi-ilmoitus: Lisätietokoodi FITIJ. Kuvauksena ilmoitetaan kausi, johon ilmoitus kohdistuu (kk/vvvv). 

Huomioi, että ilmoituksessa ei vaadita tullinimikettä tai tavaran kuvausta. 

Viitenumerot

Erilaisia viitenumeroita:

 • Liiteasiakirjan viitenumero
  • Oltava yhdistettävissä tuojan kirjanpitoon sekä tavaratoimitukseen ja tavarasta laskutettuun tai laskutettavaan summaan.
 • Toimijan viitenumero LRN (”Local Reference Number”)
  • Ilmoittajan antama ilmoituskohtainen viitenumero.
 • Tullin viitenumero MRN (”Master Reference Number”)
  • Tullin viitenumero ilmoitukselle, jonka ilmoittaja saa tulliselvityspalvelusta, kun ilmoitus on otettu vastaan käsiteltäväksi palvelussa. Korvaa tullausnumeron, jonka Tulli aiemmin antoi tullauspäätöksissä.

Jos liiteasiakirjaa ei ole tai siitä puuttuu viitenumero, viitenumerona voidaan käyttää myös kuljetusliikkeen antamaa esittämisilmoituksen päivämäärää.