Hyppää sisältöön

Kaksivaiheinen ilmoittaminen

Arvonlisäverorekisteröity tuoja voi tehdä verorajailmoituksen yksivaiheisella  ilmoitusmenettelyllä ja myös kaksivaiheisella kausi-ilmoitusmenettelyllä.  

Kaksivaiheisessa ilmoittamisessa

  • tuoja tekee tavaroiden vastaanottohetkellä kirjanpitomerkinnän ja
  • lähettää Tullille kausi-ilmoituksen viimeistään seuraavan kalenterikuukauden lopussa.

Tulli-ilmoittamisen ohjeet

Lähtötilanne: kuljetusliike tai muu kuljettaja on antanut tavarasta saapumisen esittämisilmoituksen.

Tuoja kirjaa tavaran saapuneeksi ja pitää luetteloa saapuneista tavaroista esimerkiksi varastokirjanpidossa tai muussa kirjanpidossa. Muulle kirjanpidolle ei ole  muotovaatimuksia, se voi olla esimerkiksi excel-taulukko. Kirjanpito voi olla myös käsinkirjoitettu.

Kirjanpitomerkinnässä on oltava vähintään seuraavat tiedot:

  • Esittämisilmoituksen viitenumero, esittämisvaiheessa ilmoitettu kuljetusasiakirjan tai kauppalaskun tunnistetieto, tai muu tunnistetieto, jolla esittämisilmoitus on löydettävissä Tullin järjestelmästä (esim. ilmoituksen antotapa, ajankohta ja esittämisilmoituksen antaja)
  • Juokseva numero
  • Päivä, jona kuljetusliike on luovuttanut tavaran hallinnan vastaanottajalle. Kirjattu päivämäärä määrää sen kuukauden, joka ilmoitetaan kausi-ilmoituksella.

Jos tuoja ei saa kuljetusliikkeeltä tietoa esittämisilmoituksesta, esittämisilmoituksen antajaksi merkitään kirjanpidossa kuljetusliike, joka tavaran on tuonut.

Jos tuoja on määrännyt tavaran toimitettavaksi suoraan toiselle vastaanottajalle, tuoja on silti velvollinen kirjaamaan tavaran saapuneeksi sinä päivänä, kun kuljetusliike on luovuttanut tavaran hallinnan vastaanottajalle.


Tee kausi-ilmoitus (verorajailmoitus) Tulliselvityspalvelussa tai sanoma-asiointina viimeistään tuontikuukautta seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä.

Ilmoita kausi-ilmoituksella enintään kalenterikuukauden aikana yhdeltä myyjältä vastaanotettujen tavaroiden tiedot. Yhdellä kalenterikuukaudella voi olla useita ilmoituksia per myyjä. Sillä ei kuitenkaan ilmoiteta sellaisten tavaroiden tietoja, joista on jo annettu lähetyskohtainen tulli-ilmoitus.

Tee kausi-ilmoitus jokaisen myyjän osalta erikseen siten, että yhdessä kausi-ilmoituksessa on kootusti tiedot ilmoitettavista tavaroista, jotka on vastaanotettu yhdeltä myyjältä ilmoitusta koskevan kauden aikana. Kausi-ilmoituksessa on ilmoitettava lisätietokoodi ”FITIJ – Tuonti kansallisen verorajan yli, ilmoitus jaksolta”. Ilmoita sen kuvauksena kuukausi, jolta ilmoitus annetaan, muodossa kk/vvvv.  


Lehtitilaukset 

Kun arvonlisäverorekisteröity yritys tai yhteisö vastaanottaa lehtiä toisesta EU-maasta tai muualta Suomesta Ahvenanmaalle, lehdistä pitää antaa verorajailmoitus ja maksaa arvonlisävero Verohallinnolle. Yritys voi tullata yhdellä kerralla koko tilausjakson lehdet.

Verorajailmoitusta ei tarvitse tehdä järjestön jäsenlehdestä tai ilmaislehdestä, kuten esimerkiksi mainoskuvastosta.

Postilähetykset

Myös postilähetyksistä, joissa vastaanottajana on arvonlisäverorekisteröity yritys, voi antaa kansallisen verorajailmoituksen kaksivaiheisena.