Hyppää sisältöön

Arvonlisäverorekisteröidyn tuojan kaksivaiheinen ilmoittaminen

Arvonlisäverorekisteröity yritys voi antaa kansallisen verorajailmoituksen kaksivaiheisena 1.2.2022 alkaen Tullin määräyksen 2/2022 mukaisesti. 

Kaksivaiheinen ilmoittaminen edellyttää, että kuljetusliike on antanut esittämisilmoituksen. Lue lisää tavaran esittämisestä Tullille

Ensimmäinen vaihe: kirjanpitomerkintä

Tuoja kirjaa tavaran saapuneeksi ja pitää luetteloa saapuneista tavaroista esimerkiksi varastokirjanpidossa tai muussa kirjanpidossa.

Kirjauksessa tulee näkyä esittämisvaiheessa ilmoitettu kuljetusasiakirjan tai kauppalaskun tunnistetieto, tai muu tunnistetieto. Kirjauksesta on käytävä ilmi se päivä, jona kuljetusliike on luovuttanut tavaran hallinnan vastaanottajalle. Tämä päivä määrää sen kuukauden, joka ilmoitetaan kausi-ilmoituksella.

Jos tuoja on määrännyt tavaran toimitettavaksi suoraan toiselle vastaanottajalle, tuoja on silti velvollinen kirjaamaan tavaran saapuneeksi.

Toinen vaihe: kausi-ilmoitus

Tuoja tekee kausi-ilmoituksen, jolla ilmoitetaan enintään kalenterikuukauden aikana yhdeltä myyjältä vastaanotettujen tavaroiden tiedot.

Kausi-ilmoitus on Tulliselvityspalvelussa tai sanoma-asiointina annettava kansallinen verorajailmoitus. Se on annettava viimeistään tuontikuukautta seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä. Kausi-ilmoituksella ilmoitetaan enintään kalenterikuukauden aikana yhdeltä myyjältä vastaanotettujen tavaroiden tiedot. Yhdellä kalenterikuukaudella voi olla useita ilmoituksia per myyjä. Sillä ei kuitenkaan ilmoiteta sellaisten tavaroiden tietoja, joista on jo annettu lähetyskohtainen tulli-ilmoitus. Kuukausi, johon kausi-ilmoitus kohdistuu, ilmoitetaan lisätietokoodilla (”FIXXX” + kk/vvvv).

Kausi-ilmoitus annetaan jokaisen myyjän osalta erikseen siten, että yhdessä kausi-ilmoituksessa on kootusti tiedot ilmoitettavista tavaroista, jotka on vastaanotettu yhdeltä myyjältä ilmoitusta koskevan kauden aikana. Kausi-ilmoituksessa on ilmoitettava lisätietokoodi ”FITIJ”, joka erottaa kausi-ilmoituksen yksivaiheisesta ilmoituksesta.

Myös postilähetyksistä, joissa vastaanottajana on arvonlisäverorekisteröity yritys, voidaan antaa kansallinen verorajailmoitus kaksivaiheisena.

Kaksivaiheinen ilmoittamisen ohjeet, jotka ovat voimassa 28.2.2022 saakka:

Arvonlisäverorekisteröity yritys voi antaa ilmoituksen kaksivaiheisena tämän Tullin määräyksen 2/2021 mukaisesti  vielä 28.2.2022 saakka. 

Rahtilähetyksissä maahantuonnista verovelvollinen tai tämän edustaja lähettää Tullille ensin ilmoituksen tavaran saapumisesta, esimerkiksi kuljetusasiakirjan, ja 10 päivän sisällä sähköisen tulli-ilmoituksen Tulliselvityspalveluun. Sähköisellä ilmoituksella on ilmoitettava viitenumero siitä asiakirjasta, joka käytettiin, kun lähetys saapui.

Asiakirjassa, jota käytetään yksinkertaistettuna ilmoituksena, on oltava tiedot

  • ilmoituksen tekijästä
  • viejästä, tuojasta
  • veronmääräytymispäivästä sekä
  • tavaralähetyksen arvosta, jos se on tiedossa.

Tuojan kirjanpidosta pitää pystyä selvittämään laskutettu tavaran arvo yksinkertaistettuna ilmoituksena Tullille lähetetyn asiakirjan viitenumeron perusteella. Lähetä asiakirja Tulliin sähköpostilla osoitteeseen atp.skattegrans(at)tulli.fi. Asiakirjasta on selkeästi käytävä ilmi, että kyseessä on kaksivaiheinen ilmoittaminen.

Kaksivaiheinen ilmoittaminen postilähetyksissä

Tullin määräyksen 2/2021 mukaista kaksivaiheista ilmoittamista voi käyttää myös postilähetyksissä, joissa vastaanottajana on arvonlisäverorekisteröity yritys.

Postitoimija rekisteröi lähetyksen ja toimittaa Tullille pyydettäessä luettelon verorajan yli saapuneista postilähetyksistä. Arvonlisäverorekisteröity tuoja on vastuussa, että sähköinen tulli-ilmoitus annetaan 10 päivän kuluessa siitä, kun tavara on ylittänyt verorajan.

Åland Post esittää sen kuljettamat kansalliset ja EU-lähetykset Tullille lähettämällä päivittäin Tullille listan saapuneista lähetyksistä. Nämä saapuneet lähetykset saavat saapumistunnuksen (muotoa AN1234567AX).

Jotta esittämisilmoitus voidaan yhdistää tulli-ilmoitukseen, pitää näistä lähetyksistä ilmoittaa seuraavat lisätiedot tullauksella:

  • Kansallisista lähetyksistä ilmoitetaan veronmääräytymispäiväksi se päivä, jolloin asiakas on saanut saapumisilmoituksen sekä lisämenettelykoodina 680. Sen lisäksi ilmoitetaan liiteasiakirjana 1ZZZ ja asiakkaan Åland Postilta saama saapumistunnus (muotoa AN1234567AX).
  • EU-lähetyksistä ei ilmoiteta veronmääräytymispäivää silloin, kun tullaus tehdään samana päivänä, kun asiakas on saanut saapumisilmoituksen. Jos asiakas tekee tullauksen jälkikäteen sen jälkeen, kun on saanut saapumisilmoituksen, ilmoitetaan veronmääräytymispäiväksi päivä, jolloin asiakas sai ilmoituksen sekä lisämenettelykoodina 680. Sen lisäksi ilmoitetaan liiteasiakirjana 1ZZZ ja asiakkaan saama saapumistunnus (muotoa AN1234567AX). Lisätiedoissa ilmoitetaan myös koodi FIEUP.

Koska Åland Post esittää lähetykset Tullille, pitää saapumistunnus ilmoittaa liiteasiakirjatiedoissa, jotta lähetykset voidaan yhdistää yrityksen kirjanpitoon. Lisää liiteasiakirjaksi myös jokin muu asiakirja, josta lähetyksen arvo voidaan todeta (N380-kauppalasku tai vastaava).


Kysyttävää?

Ahvenanmaan verorajaneuvonta
ma–pe 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fanetrggnxf

Ahvenanmaan ja muun Suomen välinen kauppa ja ALA-ohjelman neuvonta