Hyppää sisältöön

Ahvenanmaan ja muun Suomen välinen tavaraliikenne 

Kaikki tavara, joka kuljetetaan Ahvenanmaalta muualle Suomeen tai Suomesta Ahvenanmaalle, on esitettävä Tullille ja siitä on annettava kansallinen verorajailmoitus.  

Huomioi:  

Verorajailmoitusta ei tarvitse antaa silloin, kun kyseessä on yritys, jolla on verorajanumero, ja joka myy tavaroita henkilöasiakkaille. 

Jätätkö paljon ilmoituksia?

Tulliselvityspalvelun käyttö voi olla työlästä, jos jätät paljon tulli-ilmoituksia. Tällöin sinun kannattaa toimittaa ilmoitukset Tullille sanoma-asiointina.

Huomioi nämä

Kyllä, tulli-ilmoitus on annettava myös lähetyksistä, jotka on vapautettu arvonlisäverosta.


Saapumispäivä verorajan yli määrää ensi sijassa mihin kauteen toimitus kuuluu. Jos saapumispäivä ei ole tiedossa, voi saapumisen ilmoittaa laskun päiväyksen mukaan.


Lainsäädäntö ei sano mitään siitä, että omat tavarat tai siirrot päätoimipisteen ja sivutoimipisteen välillä olisivat vapautettuja arvonlisäverosta, kun tavaroita viedään verorajan yli.


Ahvenanmaalainen lähettäjä voi tehdä tarvittavan tulli-ilmoituksen eli kansallisen verorajailmoituksen niin, että lähettäjä merkitsee omat tietonsa kohtiin "viejä" ja "edustaja", ja vastaanottajan tiedot kohtaan "tuoja". Edustusmuodoksi merkitään suora edustus. 


Jos hyvityslasku koskee saman kuukauden aikana tapahtunutta ostoa, merkitään tapahtuma yhteenvetoilmoitukseen kahdelle riville, yksi rivi ostolle (+) ja yksi hyvitykselle (-). Jos palautus on tapahtunut eri kuukautena kuin myynti, ei siitä voi tehdä vähennystä veroilmoituksessa.


Lokakuussa. Sitä aikaisemmat kaudet ilmoitat verohallinnolle. Jos ALA-järjestelmä ei anna sinun tehdä yhteenvetoilmoitusta lokakuusta, ota yhteyttä Maarianhaminan tulliin.


Tee tulli-ilmoitus yritysten tulliselvityspalvelussa. Tavaraerätiedoissa valitse lisämenettelykoodi C41, ruumisarkut, tuhkauurnat ja hautajaiskoristeet. Laskutettavaksi kokonaissummaksi voit ilmoittaa 0 euroa.