Hyppää sisältöön

Ahvenanmaan ja muun Suomen välinen tavaraliikenne 

Kaikki tavara, joka kuljetetaan Ahvenanmaalta muualle Suomeen tai Suomesta Ahvenanmaalle, on esitettävä Tullille ja siitä on annettava kansallinen verorajailmoitus.  

Huomioi, että 

  • kuljetusliike vastaa esittämisilmoituksen antamisesta.
  • tuoja vastaa tulli-ilmoituksen (kansallisen verorajailmoituksen) antamisesta Tullille ja arvonlisäveroilmoituksen antamisesta Verohallinnolle.

Verorajailmoitusta ei tarvitse antaa silloin, kun 

  • kyseessä on yritys, jolla on verorajanumero, ja joka myy tavaroita henkilöasiakkaille, tai
  • kyseessä ovat erityismenettelyt.

Näille on omat tulli-ilmoituksensa. 

Esittämisilmoitus

Esittämisilmoituksen antaa se, joka kuljettaa tavaraa, esimerkiksi kuljetusliike.

 Jos tavaralähetyksestä on tehty kansallinen verorajailmoitus tai tulli-ilmoitus viimeistään siinä vaiheessa, kun verorajaa ylitetään, erillistä esittämisilmoitusta ei tarvitse antaa.

Esittämisilmoitus on annettava aina, kun tuoja aikoo antaa kansallisen verorajailmoituksen kaksivaiheisesti tai asiakas, jolla on verorajanumero, aikoo antaa yhteenvetoilmoituksen.

Lue lisää esittämisilmoituksesta.

Kansallinen verorajailmoitus

Kansallinen verorajailmoitus  annetaan  Tulliselvityspalvelussa tai sanomailmoituksella, ja ilmoittamisesta vastaa tuoja.  Arvonlisäverorekisteröidyn tuojan on lisäksi annettava arvonlisäveroilmoitus Verohallinnolle.  

Huomioi, että verorajailmoituksella annetaan ilmoitukset sekä lähtevästä että tuotavasta tavarasta. Lähtevästä tavarasta ei siis anneta vienti-ilmoitusta Vienti-ilmoituspalvelussa. 

Tulli-ilmoituksen voi antaa joko etukäteen tai viimeistään siinä vaiheessa, kun tavara saapuu verorajan yli. Arvonlisäverorekisteröity tuoja voi antaa ilmoituksen kaksivaiheisesti: kun tavara saapuu, tuoja tekee kirjanpitomerkinnän ja tavaran saapumisen jälkeen antaa kausi-ilmoituksen.  Kausi-ilmoituksella ilmoitetaan enintään kalenterikuukauden aikana yhdeltä myyjältä vastaanotettujen tavaroiden tiedot.

Arvonlisäverorekisteröidyn toimijan on annettava tulli-ilmoitus myös oman tavaransa siirtämisestä verorajan yli. Yritys on silloin sekä tuoja että viejä.

Huomioi, että arvonlisäverorekisteröidyn ja -rekisteröimättömän tuojan ilmoitusten rakenne ja tietosisältö poikkeavat hieman toisistaan.

Myös julkisyhteisöjen ja valtion virastojen sisäiset tavaratoimitukset pitää ilmoittaa Tullille. Valtion laitokset antavat tulli-ilmoitukset kuten muutkin arvonlisäverorekisteröidyt toimijat, jos ne ovat maahantuonnista verovelvollisia.

Voit valtuuttaa edustajan ilmoittamaan puolestasi

Sekä esittämisilmoituksesta vastaava kuljetusliike että kansallisesta verorajailmoituksesta vastaava tuoja voivat valtuuttaa edustajan antamaan ilmoituksen puolestaan. Valtuutusta ei tehdä Suomi.fi-valtuuspalvelussa, vaan esimerkiksi huolintasopimuksella.

Valtuutuksesta ei tarvitse esittää Tullille dokumenttia, ellei Tulli sitä erikseen pyydä. Jos olet valtuuttanut edustajan antamaan puolestasi kansallisen verorajailmoituksen, valitse ilmoituksessa  edustusmuodoksi joko suora edustus tai välillinen edustus. 

Huomioi nämä

Jos tullaat koronaviruksen kotitestejä Ahvenanmaalle tai Ahvenanmaalta muualle Suomeen, sinun ei tarvitse maksaa niistä arvonlisäveroa.

Jos tullaat kotitestit Tulliselvityspalvelussa, ilmoita tulliselvitettävän erän lisätiedoissa lisätietokoodi ”FICON” ja kuvaus ”Koronaviruksen kotitesti”. Näin tavaroista ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Jos olet arvonlisäverovelvollinen, lisätietokoodia ei tarvitse ilmoittaa.

Koronaviruksen kotitesteillä tarkoitetaan lääkinnällisiä laitteita, joita käytetään covid-19-sairauden itsetestauksessa. Lue lisää kotitestien erityisvaatimuksista Fimean sivulta.   

Väliaikainen laki on voimassa 31.12.2022 asti.


Kyllä, tulli-ilmoitus on annettava myös lähetyksistä, jotka on vapautettu arvonlisäverosta.


Saapumispäivä verorajan yli määrää ensi sijassa mihin kauteen toimitus kuuluu. Jos saapumispäivä ei ole tiedossa, voi saapumisen ilmoittaa laskun päiväyksen mukaan.


Lainsäädäntö ei sano mitään siitä, että omat tavarat tai siirrot päätoimipisteen ja sivutoimipisteen välillä olisivat vapautettuja arvonlisäverosta, kun tavaroita viedään verorajan yli.


Ahvenanmaalainen lähettäjä voi tehdä tarvittavan tulli-ilmoituksen eli kansallisen verorajailmoituksen niin, että lähettäjä merkitsee omat tietonsa kohtiin "viejä" ja "edustaja", ja vastaanottajan tiedot kohtaan "tuoja". Edustusmuodoksi merkitään suora edustus. 


Kun lähetät tavaran korjattavaksi, täytä lomake 658s ja palauta lomake Maarianhaminan tulliin.

Kun lähetys palautuu, anna kansallinen verorajailmoitus Tulliselvityspalvelussa.  Valitse liiteasiakirjatyyppi C019 tulliselvitettävän erän tiedoissa, anna tunnisteeksi 658 sekä ilmoituksen päivämäärä. Tavaraerätiedoissa tullimenettelyn pitää olla 61 ja edeltävän tullimenettelyn 21 (väliaikainen vienti). Valitse myös lisämenettelykoodi (202 tai 203).


Kyllä pitää, sillä verorajanumero myönnetään yritystunnuksittain. Tee uusi hakemus lomakkeella 580s.


Jos hyvityslasku koskee saman kuukauden aikana tapahtunutta ostoa, merkitään tapahtuma yhteenvetoilmoitukseen kahdelle riville, yksi rivi ostolle (+) ja yksi hyvitykselle (-). Jos palautus on tapahtunut eri kuukautena kuin myynti, ei siitä voi tehdä vähennystä veroilmoituksessa.


Lokakuussa. Sitä aikaisemmat kaudet ilmoitat verohallinnolle. Jos ALA-järjestelmä ei anna sinun tehdä yhteenvetoilmoitusta lokakuusta, ota yhteyttä Maarianhaminan tulliin.


Tee tulli-ilmoitus yritysten tulliselvityspalvelussa. Tavaraerätiedoissa valitse lisämenettelykoodi C41, ruumisarkut, tuhkauurnat ja hautajaiskoristeet. Laskutettavaksi kokonaissummaksi voit ilmoittaa 0 euroa.


Kysyttävää?

Ahvenanmaan verorajaneuvonta
ma–pe 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fanetrggnxf

Voit kysyä

  • Ahvenanmaan ja muun Suomen välisestä kaupasta (esim. mitä ilmoituksia pitää antaa ja milloin, kenen vastuulla ilmoituksen antaminen on)
  • Veroraja-asiakkaan yhteenvetoilmoituspalvelun (ALA) käytöstä.