Ahvenanmaan ja EU:n ulkopuolisten maiden välinen kauppa

1. Tavaroiden tuonti EU:n ulkopuolelta Ahvenanmaalle

EU:n ulkopuolisista maista tapahtuvaan tuontiin sovelletaan samoja säännöksiä kuin tuonnissa muuhun Suomeen. Lue lisää:

Lehtien tilaaminen

Lehtien tilaaminen EU:n ulkopuolisista maista 

Kuinka passitus päätetään?

Passitusasiakirjat pitää esittää Tullille, kun tavarat saapuvat Ahvenanmaalle. Tulli päättää passituksen. Tavaroita ei saa purkaa ennen kuin Tullin antamaa lupaa, paitsi jos yritys on saanut Tullilta valtuutetun vastaanottajan luvan.

Maarianhaminan tullin aukioloaikojen ulkopuolella purkauslupaa voi pyytää sähköpostitse: spake.passitus@tulli.fi.

2. Tavaroiden vienti Ahvenanmaalta EU:n ulkopuolelle

Kun tavaroita kuljetetaan Ahvenanmaalta EU:n ulkopuolelle (kolmanteen maahan), niihin pätevät samat säännökset ja ohjeet kuin kaupankäynnissä EU:n ja kolmansien maiden välillä.

 Lue lisää: Vienti-ilmoittaminen