Dataexport för aktörer 

Detta dokument beskriver för utomstående användare hur man exporterar TARIC-data. Fintaric-distributionstjänsten innehåller EU:s TARIC-information med nationella tillägg i maskinläsbart format.  Distributionstjänsten är öppen för alla och systemutvecklare kan använda den för att erbjuda sina kunder tjänster som gäller tullnomenklaturen och tulldeklarering. 

Ändringar i detta dokument och dess bilagor är möjliga.