eIDAS-identifikation för utländska privatpersoner är ännu inte möjlig i deklarationstjänsten för import

Tyvärr är eIDAS-identifikation för utländska EU-medborgare inte ännu möjlig i deklarationstjänsten för import. Du kan dock sköta ärenden med oss på följande sätt:

- Befullmäktiga en annan person att upprätta importdeklarationen, dvs. sköta förtullningen, åt dig i deklarationstjänsten för import. Mer detaljerade anvisningar om befullmäktigande.

- Befullmäktiga ett ombud, t.ex. en speditionsfirma eller Posten, att sköta förtullningen för dig.

- Besök ett tullkontor. Kontaktuppgifter och öppettider