Kasvisten tarkastukset

Yksi Tullin tehtävistä on valvoa tuoreiden, kuluttajille myytävien kasvisten laatua ja luokittelua. Tulli on valvonut kasvisten laatua ja luokitusta jo yli kaksikymmentä vuotta. Laatuvaatimusten valvonta tuli myös Suomessa pakolliseksi, kun Suomi liittyi EU:hun vuonna 1995. Vaikka laatuluokittelu on osa EU:n maatalouspolitiikkaa, luokittelu hyödyttää myös kuluttajaa.

Kymmenelle kasvikselle erityisvaatimukset

Erityislaatuvaatimukset on säädetty yhteensä kymmenelle kasvikselle, kuten omenoille, päärynöille, appelsiineille, tomaateille ja paprikoille. Tulli tarkastaa vaatimusten täyttymistä maahantuonnin ja -viennin yhteydessä. Kaupan pitämisen erityisvaatimukset edellyttävät, että nämä kasvislajit on luokiteltu joko ekstra-, I- tai II-luokkaan. Lisäksi niiden pakkauksissa pitää olla vaaditut merkinnät. Vaatimukset ovat voimassa kaikissa kaupan portaissa.

Tulli tarkastaa tuonnissa vain erityisvaatimusten alaisia tuotteita. Tuoretuotteet, kuten hedelmät, tulevat yleensä maahan konteissa. Yhteen konttiin mahtuu noin 20 000 kiloa hedelmiä tai vihanneksia. Tulli tarkastaa tuote-erät vasta varastoilla, kun ne on purettu kuljetusvälineestä.

Tarkastettavat erät valikoidaan riskinarvioinnin perusteella, koska kaikkia valvonnan piiriin kuuluvia eriä ei ole mahdollista tarkastaa. Joillekin EU:n ulkopuolisille maille komissio on myöntänyt luvan antaa omille alkuperätuotteilleen tuonnin ehtona olevan vaatimustenmukaisuustodistuksen. Näitä eriä tarkastetaan vain pistokokein. 

Muille kasvilajeille yleisvaatimukset

Muiden tuoreiden, kuluttajille tarkoitettujen kasvisten on oltava yleisvaatimusten mukaisia. Lähes kaikki kasvikset, joille ei ole säädetty erityisvaatimuksia, kuuluvat yleisvaatimusten piiriin. Näiden kasvisten ei tarvitse olla luokiteltuja, mutta niiden on täytettävä vähimmäislaatuvaatimukset. Lisäksi niiden pakkauksissa on oltava jäljitettävyyttä varten merkittyinä pakkaajan tai lähettäjän nimi ja osoite sekä alkuperämaa. Yleisvaatimustuotteiden on oltava käyttökelpoisia: eheitä, terveitä ja puhtaita.

Yleisvaatimustuotteita ei Suomessa tarkasteta maahantuonnin yhteydessä, mutta sisämarkkinoilla tarkastetaan sekä yleis- että erityisvaatimuskasviksia. Jos erä ei täytä mainittuja vaatimuksia, se hylätään, eikä sitä sellaisenaan saa markkinoida tai tuoda maahan. Erän markkinoille saattaminen edellyttää kunnostusta ja sen jälkeistä Tullin hyväksymistä. Jos erää ei pystytä saattamaan määräysten mukaiseksi millään hyväksyttävällä tavalla, se hävitetään Tullin valvonnassa. 

Tullin vastuulla ovat lisäksi maahantuotavien kypsyttämättömien banaanien erityisvaatimusten sekä pistokokein tiettyjen rusinoitten ja korinttien (yli kahden kilon pakkaukset) vähimmäisvaatimusten tarkastaminen. Sekä Tullilaboratoriossa että Helsingin tullissa työskentelee kaksi kasvisten tarkastajaa.

Tulli portinvartijana myös kasvinterveyden valvonnassa 

Kasvinterveyden valvonta aloitettiin Tullissa vuonna 2005. Kasvisten terveystarkastuksilla pyritään estämään vaarallisten kasvintuhoojien pääsy Suomeen ja muualle EU:n alueelle. Suomen kylmästä ilmastosta on kasvinterveysasioissa hyötyä: vaaralliset taudit ja tuholaiset menestyvät huonosti kylmässä, jopa meidän normaalissa kesälämpötilassakin. Näin ollen kasviksissa mahdollisesti esiintyvät kasvintuhoojat eivät aiheuta suurta riskiä Suomen omalle tuotannolle. Meillä ei myöskään viljellä esimerkiksi sitrushedelmiä, mutta niitä tarkastaessaan Tulli tekee työtä muiden EU-maiden hyväksi.

Kasvinterveystarkastus on maahantuonnissa pakollinen noin parillekymmenelle hedelmä-, vihannes- ja marjasuvulle. Osa terveystarkastusta edellyttävistä kasviksista on samoja kuin ne, joille maahantuonnissa on tehtävä kaupan pitämisen erityisvaatimusten tarkastus, joten molemmat tarkastukset tehdään samalla varastokäynnillä. Kasvinterveystarkastuksissa etsitään merkkejä vaarallisista, kasvituotantoa vahingoittavista tuhohyönteisistä tai kasvitaudeista. Kaikilla maahantuotavilla kasvinterveysvalvonnan piiriin kuuluvilla tuotteilla on oltava maahantuotaessa alkuperämaan myöntämä, voimassa oleva kasvinterveystodistus.

Tullilaboratorio koordinoi kasviksiin tehtäviä tarkastuksia ja kouluttaa tehtäviin valitut tarkastajat.