Viestit, ilmoitusten oikaisu- ja mitätöintipyynnöt ja muut yhteydenotot

Viestit -sivulla voit lukea ja vastata Tullin sinulle lähettämiin viesteihin, sekä itse lähettää Tullille viestejä ilmoituksistasi.

Jos sinulle on tullut Tullista viestejä, näet jo käsittelyssä olevien ilmoitusten listalla ilmoituksen kohdalla punaisen kolmion tila-sarakkeessa, jos et ole lukenut viestiä. Lukemattomasta viestistä muistutetaan myös ilmoituksen ”Yhteenveto ja lähettäminen” tiedoissa punaisella huomiofontilla.

Kuvassa yhteenveto ja lähettäminen sivulla näkyy korjaa painikeen alla "Tulli odottaa vastaustasi lisäselvityspyyntöön" punaisella huomiofontilla.

Tullilta tuleva viesti voi olla esimerkiksi lisäselvityspyyntö. Se avautuu kohdasta ”Asiakirjat” pdf-dokumenttina, mutta siihen tulee antaa vastaus ”Viestit” –osion kautta.

Pyyntö sisältää yleensä aikarajan ja pyyntö on yksilöity tarkemmin omassa sisältökentässään. Nähdäksesi viestin kokonaan ja vastataksesi siihen, paina haluamasi viestin riviä, jolloin viestin sisältö avautuu kokonaan ja pääset vastaamaan viestiin.

alt=""

Voit vastata lisäselvityspyyntöön viestissä olevan vastauskentän kautta.

alt=""

 

Jos lisäselvitys edellyttää lisätiedon antamista liiteasiakirjana, valitse uusi lisätieto ja ilmoita avautuvissa kentissä liiteasiakirjan kuvaus ja Tullin Liitetiedoston lähetyspalvelu –järjestelmän kautta lähetetyn liiteasiakirjan saama viitenumero.

alt=""

Viestit –osion kautta voit pyytää jo hyväksytyn ilmoituksesi oikaisua, jos huomaat ilmoitustietojen muutostarpeen sen jälkeen, kun Tulli on jo luovuttanut tavarat menettelyyn. Pyytääksesi oikaisua tai mitätöintiä valitse painike ”Yhteydenottopyyntö”.

alt=""

 Valitse yhteydenottopyyntösi syy alavetovalikosta.

alt=""

Jos valitset oikaisu- tai mitätöintipyynnön, valitse myös pyynnön syy.

alt=""

Merkitse vapaaseen tekstikenttään mitä kohtaa pyydät muutettavaksi. Kerro myös miksi pyydät oikaisua, ellei se selviä jo valitsemastasi oikaisun syystä. Ilmoita sekä alun perin ilmoituksella ollut tieto, että oikea tieto, jonka pyydät oikaistavaksi ilmoitukselle.

Jos sinulla on liitetiedosto oikaisupyynnön tai mitätöintipyynnön tueksi, voit lähettää sen ensin Tullin Liitetiedoston lähetyspalveluun ja ilmoittaa liitteestä ja sen saamasta viitenumerosta yhteydenottopyynnän tekstikentässä.

Viesti -sivun kautta voit myös pyytää lisäaikaan Tullin pyytämän lisäselvityksen antamiseen (003 – Määräajan pidentämispyyntö) tai antaa vastineesi Tullin sinulle aiemmin lähettämään ilmoitukseen kielteisestä päätöksestä (004 – Vastine kuulemispyyntöön).

Jos olet tehnyt mitätöinti- tai oikaisupyynnön, ja huomaat ennen siihen liittyvää päätöstä, että pyyntö on tarpeeton tai väärin perustein tehty, voit pyytää viestisivun kautta, että oikaisusta tai  mitätöinnistä luovutaan (005 – Luopumisilmoitus aiemmin lähetettyyn oikaisu- tai mitätöintipyyntöön). Tällöin Tulli tekee raukeamispäätöksen oikaisu- tai mitätöintipyynnöstäsi.