Hyppää sisältöön

Venäjän hyökkäys Ukrainaan – pakotteiden vaikutukset yksityishenkilöihin

Huomioi myös yrityksiä koskevat pakotteet

 

Käteinen raha 

Venäjälle ei saa viedä EU-maiden virallista valuuttaa seteleinä. Vienti on sallittu ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

 • Valuuttaa seteleinä voi viedä diplomaatti- tai konsuliedustojen tai kansainvälisten järjestöjen käyttöön.
 • Venäjälle matkustava yksityishenkilö ja hänen kanssaan matkustavat perheenjäsenet voivat viedä valuuttaa seteleinä henkilökohtaiseen käyttöön. Henkilökohtaista käyttöä on rahojen käyttö yöpymistä, ruokailua, liikkumista tai ostoksia varten.

Henkilökohtaisena käyttönä ei voida pitää esimerkiksi

 • rahojen viemistä sukulaiselle tai ystävälle Venäjälle
 • kiinteistön tai muun kiinteän omaisuuden ostoa
 • palkkakuluihin tai muihin yritystoiminnan kuluihin tarkoitettua rahaa
 • pääomasijoituksiin tai pankkitilille tarkoitettua rahaa
 • lainan maksuun tarkoitettua rahaa
 • Venäjälle muuttavan henkilön henkilökohtaisen varallisuuden vientiä Venäjälle EU:n jäsenvaltioiden virallisen valuutan määräisinä seteleinä
 • Venäjällä asuvan ja kotiinsa palaavan matkustajan käyttämättä jääneiden rahojen vientiä Venäjälle.

Kiellolle ei ole säädetty alarajaa. Huomioi siis, että mikä tahansa summa voi olla pakotteiden alainen, vaikka siitä ei tarvitsisi antaa ilmoitusta Tullille.

Lue lisää käteisvarojen ilmoittamisesta Tullille.


Kun matkustat Venäjältä Suomeen

Tällä hetkellä monien hyvin yleisten tavaroiden tuonti Venäjältä on kielletty. 

Venäjältä ei saa tuoda esimerkiksi

 • savukkeita
 • sikareita ja pikkusikareita
 • monenlaisia kosmetiikka- ja hygieniatuotteita
 • wc-paperia ja muita kotitaloudessa käytettäviä papereita
 • monia kodinkoneita
 • puhelimia
 • autoja
 • kameroita.

Kielto koskee myös tax free -myymälöistä ostettuja tuotteita.

Voit katsoa koko listan tuotteista Venäjän pakoteasetuksen 833/2014 liitteessä XXI. Liite on virallisen lehden numerossa L259I 2022, sivuilla 32-41.  

Polttoaine

Venäjältä saa toistaiseksi tuoda polttoainetta ainoastaan moottoriajoneuvon tavanomaisessa polttoainesäiliössä. Ylimääräistä polttoainetta ei saa tuoda kannettavassa säiliössä tai erillisessä kanisterissa ajoneuvon mukana.

Alkoholi

Venäjältä ei toistaiseksi saa tuoda väkeviä alkoholijuomia (yli 22 %), esimerkiksi viskiä, rommia, giniä tai votkaa, eikä likööriä.

Venäjältä ei saa myöskään tuoda mietoja alkoholijuomia, joihin on lisätty valmistuksen yhteydessä alkoholia. Näitä ovat esimerkiksi tietyt long drink - ja hard seltzer -juomat. Kielto koskee myös tax free -myymälästä ostettuja alkoholijuomia.

Saat kuitenkin tuoda maahan muita mietoja alkoholijuomia, esimerkiksi olutta sekä käymisen avulla valmistettua viiniä ja siideriä. Voit tuoda näitä rajoitetun määrän ja vain omaan käyttöösi tai lahjaksi. Katso alkoholin tuontirajoitukset.

Veneet, vesiskootterit ja huviveneet

Matkustajan ei kannata tuoda Venäjältä Suomeen veneitä tai vesiskoottereita lomamatkan ajaksi, koska niitä ei voi viedä mukanaan takaisin Venäjälle.

Venäjältä ei voi tulla huviveneellä Suomen satamiin ja sulkuihin. Venäjältä Suomeen ei voi tulla myöskään Saimaan kanavan kautta.  

Määräykset voivat muuttua

Huomaa, että tuonti- ja vientimääräykset voivat muuttua pakotteiden vuoksi nopeastikin.  


Venäjälle rekisteröityjen henkilöautojen maahantuonti EU:n ulkopuolelta on pääsääntöisesti kielletty. Poikkeuksena ovat Venäjällä pysyvästi asuvat EU- ja Eta-maiden kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä, jotka voivat tulla omistamallaan Venäjän rekisteröidyllä autollaan Suomeen, jos

 • auto tuodaan ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön
 • autoa ei ole tarkoitettu myyntiin.

Kieltoa ei sovelleta diplomaattiajoneuvoihin eikä humanitaarisen maahantulon yhteydessä.

Henkilöautojen maahantuontikielto ei vaikuta matkustamisen rajoituksiin tai henkilöiden maahantuloon.

Kuka on perheenjäsen?

Perheenjäsenen pitää asua Venäjällä samassa taloudessa kuin henkilö, jolla on EU- tai Eta-maan kansalaisuus. Aviopuolisoiden ei tarvitse asua samassa taloudessa.

Autoni on jo Suomessa. Milloin se pitää palauttaa Venäjälle?

Jos olet turisti, voit käyttää Venäjälle rekisteröityä autoasi Suomessa enintään kuuden kuukauden ajan päivästä, jolloin auto on tuotu Suomeen tai EU:n alueelle. Tätä kutsutaan väliaikaiseksi maahantuonniksi. Kuuden kuukauden jälkeen väliaikaisen maahantuonnin aikaraja päättyy, ja auto on välittömästi vietävä pois Suomesta EU:n ulkopuolelle.

Venäjälle rekisteröityjen ajoneuvojen, jotka ovat saapuneet EU:n alueelle ennen 16.9.2023, pitää poistua EU:n alueelta kuuden kuukauden väliaikaisen maahantuonnin mukaisessa määräajassa, kuitenkin viimeistään 16.3.2024. Tämä ei koske opiskelijoiden ja Suomessa määräaikaisesti työskentelevien autoja.

Jos olet turvapaikanhakija ja olet hakenut Tullista väliaikaisen maahantuonnin määräajan pidennystä, auto voi olla Suomessa tai EU:ssa siihen asti kun määräaikaa on myönnetty.

Voiko auton rekisteröidä tai tullata Suomeen?

Väliaikaisesti maahantuotua, Venäjälle rekisteröityä autoa ei voi rekisteröidä tai tullata Suomeen.

Poikkeuksena ovat Venäjällä asuvat EU- tai Eta-maiden kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä. He voivat tuoda ja tullata auton Suomeen muuton yhteydessä, kun autoa ei ole tarkoitettu myyntiin vaan se tuodaan ainoastaan henkilökohtaista käyttöä varten.

Mitä on humanitaarinen maahantulo?

Näissä ohjeissa humanitaarinen maahantulo tarkoittaa asukkaiden evakuointia välittömästi ihmisten henkeen ja terveyteen kohdistuvien syiden takia eli esimerkiksi sotatilanteen, luonnonmullistuksen tai vakavan kriisin seurauksena. Humanitaariseksi maahantulon syyksi ei katsota esimerkiksi perheenjäsenen hoitoa Suomessa.

Voiko Tulli myöntää minulle poikkeusluvan auton tuontia varten?

Tulli ei voi myöntää poikkeuslupaa Venäjälle rekisteröityjen autojen maahantuontiin.